Zasiłek dla wdowy lub wdowca

RóżneUbezpieczenia | Brak komentarzy

W przypadku śmierci współmałżonka Sécurité Sociale wspomaga osoby owdowiałe zasiłkiem « Allocation veuvage » o ile prośba złożona zostanie w terminie.

Jakie warunki trzeba spełniać by został on przyznany ?

 • Współmałżonek powinien pracować i opłacać składki co najmniej 3 miesiące (jednorazowo lub nie) w ciągu ostatniego roku poprzedzającego jego zgon. Zasiłek może również być przyznany w przypadku gdy zmarła osoba była na zasiłku dla bezrobotnych, zwolnieniu lekarskim, pobierała rentę inwalidzką lub była na emeryturze.
 • Musisz mieć mniej niż 55 lat. Jeśli jesteś starsza/starszy, możesz wystąpić o świadczenie noszące nazwę „pension de reversion”
 • Mieszkasz we Francji (istnieją pewne wyjątki)Przykro
 • Nie jesteś rozwiedziona i nie żyjesz w innym związku : małżeństwo, PACS czy wolny związek (concubinage)
 • Nie posiadasz własnych dochodów lub Twoje globalne dochody z 3 ostatnich miesięcy cywilnych przed wystąpieniem o zasiłek nie przekraczały 2 257,95€, czyli średnio 752,65€ miesięcznie.

Jakich formalności należy dopełnić ?

Przede wszystkim musisz wypełnić jeden z dwóch kwestionariuszy, w zależności od kasy do jakiej przynależysz. Bedzie będzie to :

 • formularz Cerfa N° 12098*03 jeśli podlegasz ogólnemu systemowi Sécurité Sociale (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse – CNAV)

lub

 • formularz Cerfa N° 14954*01 jeśli podlegasz ubezpieczeniu dla rolników noszącemu nazwę : Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Każdy z tych formularzy posiada instrukcję ułatwiająca jego wypełnienie. Jeśli masz pytania możesz informować się pod numerem : 39 60, lub 09 71 10 39 60 jeśli jesteś za granica. Możesz znaleźć tez informacje na portalu : www.lassuranceretraite.fr

Oto dokumenty, które należy dołączyć do kwestionariusza :

 • Twój dowód tożsamości stwierdzający stan cywilny i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport albo carte de séjour).
 • Dokument potwierdzający Twój obecny stan cywilny i regularne zamieszkanie we Francji.
 • Jeśli zaprzestałaś aktywność zawodowa w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed wystąpieniem o zasiłek lub 3 miesięcy przed śmiercią współmałżonka, musisz dostarczyć dokument świadczący o takim zaprzestaniu.
 • Jeśli otworzyłaś działalność gospodarcza, dostarczysz dokument potwierdzający taka aktywność
 • Jeśli współmałżonek pracował podlegając ogólnemu systemowi ubezpieczeń społecznych (Sécurité Sociale czyli Caisse Primaire dAassurance Maladie-CPAM) dostarczysz jego 3 ostatnie odcinki płacowe z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zgon.
 • Jeśli współmałżonek był pracownikiem podlegającym ogólnemu systemowi ubezpieczeń społecznych Sécurité Sociale ale był na zwolnieniu lekarskim przed śmiercią, dostarczysz odcinki przysyłane przez kasę wypłacającą jego chorobowe.
 • Jeśli współmałżonek był bezrobotnym pobierającym zasiłek dla bezrobotnych dostarczysz jego zaświadczenia z agencji zatrudnienia (Pôle Emploi). Noszą one nazwę „RELEVE DE SITUATION.”. Jeśli nie otrzymywał ich pocztą, możesz je znaleźć i wydrukować na jego koncie internetowym Pôle Emploi, jakie każdy bezrobotny posiada. Dane pozwalające wejście na to konto (użytkownik Identifiant i haslo Mot de passe) współmałżonek otrzymał w chwili rejestracji w agencji zatrudnienia i są one wpisane do dokumentacji jaka wtedy otrzymał (Votre Recherche d’Emploi). Nazwa użytkownika jest numerem zakończonym litera ( Identifiant), który figuruje również na karcie bezrobotnego (Carte de Demandeur d’Emploi). Tego typu zaświadczenia można również poprosić w agencji zatrudnienia.
 • Jeśli współmałżonek był na rencie inwalidzkiej lub pobierał zasiłek z tytułu wypadku przy pracy (rente accident de travail) dostarczysz odcinki płatności renty oraz zaświadczenie przyznania świadczenia.
 • Jeśli współmałżonek otrzymywał zasiłek „allocation aux adultes handicapés” dostarczysz ostatni odcinek wypłaty tego świadczenia.
 • W przypadku gdy współmałżonek płacił składki do kasy Sécurité Social z wolnej ręki, należy dostarczyć dowód wpłacania składek.
 • Jeśli współmałżonek przerwał aktywność zawodowa z innych niż wymienione powyżej powody należy dostarczyć dokument uzasadniający przyczynę.

Wszystkie dokumenty najlepiej jest wysłać do agencji Sécurité Sociale związanej z ostatnim miejscem pracy współmałżonka. Dopuszczalne jest jednak wysłanie ich do agencji Twojego miejsca zamieszkania.Lek

Jaki jest czas oczekiwania ?

Masz maksymalnie 2 lata o złożenie prośby licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym zmarł współmałżonek.

Data otrzymania pierwszego zasiłku zależy od daty kiedy wyślesz wszystkie niezbędne dokumenty.

Nastąpi to :

 • Pierwszego dnia miesiąca odpowiadającego dacie zgonu współmałżonka jeśli dokonasz formalności w ciągu pierwszych 12 miesięcy następujących po jego śmierci. Jeśli współmałżonek odszedł w marcu 2014 roku a Ty złożyłaś prośbę dostarczając całość wymaganych dokumentów w listopadzie tego samego roku, pierwszy zasiłek powinnaś otrzymać 1 marca 2015 roku.
 • Pierwszego dnia miesiąca odpowiadającego miesiącu, w którym wysłałaś prośbę o przyznanie zasiłku jeśli dokonasz formalności po upływie 12 miesięcy następujących po jego śmierci. Jeśli na przykład mąż zmarł w październiku 2013 a ty złożyłaś prośbę o zasiłek w grudniu 2014, pierwszy zasiłek powinnaś otrzymać 1 grudnia 2015.

Wiedz jednak o tym, ze możesz wystąpić również o odszkodowanie z tytułu utraty bliskiej osoby.

Ile wynosi zasiłek ?

Zasiłek przysługujący osobom owdowiałym wynosi 602,12 € na miesiąc.

Jest on jednak uzależniony od Twoich dochodów i może zostać obniżony jeśli one wzrosną.

Jak długo przysługuje ?

Zasiłek dla wdowy lub wdowca przysługuje tak długo jak długo spełniasz warunki pozwalające jego przyznanie, niemniej jednak okres ten jest ograniczony do 2 lat jeśli miałaś poniżej 50 lat w chwili zgonu męża.

Natomiast jeśli miałaś 50 lat w chwili jego śmierci, zasiłek przysługuje do wieku 55 lat (lub wiekowi odpowiadającemu wiekowi emerytalnemu)

A gdy nastąpią zmiany w sytuacji ?

Zmiany zachodzące w Twojej sytuacji w trakcie pobierania zasiłku, zwłaszcza te dotyczące dochodów i sytuacji rodzinnej masz obowiązek zgłaszać do biura agencji Sécurité Sociale.

Jeśli zaniedbasz tego typu deklaracji a organizm, który sprawuje kontrole nie od razu dopatrzy się, ze zasiłek, który pobierasz jest zbyt wysoki lub przestał Ci się należeć, możesz być pewna ze pewnego dnia zażąda od Ciebie zwrotu sum, które otrzymałaś niesłusznie. Narażasz się tez na grzywnę za oszustwo z tytułu zatajania prawdziwych informacji.

W przypadku podjęcia kursu płatnego, tzn. takiego któremu towarzyszy zasiłek na okres szkolenia lub w przypadku podjęcia pracy możliwe jest kumulowanie wynagrodzenia z zasiłkiem z tytułu owdowienia ale jest ono ograniczone w czasie.

 

Czy znasz osoby korzystające z tego świadczenia i warunki jakie spełniają lub te, które są im przyznane ?

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....