Jak wynająć mieszkanie z niskim czynszem ?

Mieszkanie | 3 komentarze

Jeżeli pracujesz w firmie zatrudniającej przynajmniej 10 pracowników, masz możliwość skorzystać z zasobów mieszkaniowych „1% logement” zwanych też „1% patronal” .

Wszystkie firmy sektora prywatnego (oprócz rolnego) zatrudniające co najmniej 20 pracowników płacą składki przeznaczone na fundusz PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction).

Kiedyś wysokość tych składek stanowiła 1% masy wynagrodzenia pracowników (obecnie 0,45%), stąd pochodzi nazwa tej polityki mieszkaniowej („1% logement” lub „1% patronal”).

W 2010 roku nazwę zmieniono na „Action logement”.

„Action logement” stanowi więc program zarządzania środkami finansowymi uzyskiwanymi w ramach wspomnianego wyżej PEEC i przeznaczonymi w dużej części na konstrukcję.

Partycypacja firmy w finansowaniu funduszu przeznaczonego na „Action sociale” powinna figurować w liście składek wyszczególnionych w odcinku płacowym (bulletin de paie) pracownika pod nazwą PEEC lub FNAL (Fonds National d’Aide au Logement).

Zbieraniem i dystrybucją tych składek zajmuje się CIL (Collecteurs interprofessionnels du logement), którego placówki obecne są we wszystkich departamentach. Ich listę można znaleźć w Internecie.

Mieszkania przyznawane pracownikom z tytułu tzw. „1% logement” (nazwa ta nadal jest powszechnie używana przez Francuzów) należą do zasobów posiadanych lub zarządzanych przez firmy dysponujące mieszkaniami typu HLM (Habitation à Loyer Modéré) i SEM (sociétés d’économie mixte). CIL je rezerwuje w zamian za finansowanie dostarczane w ramach „Action sociale”. Do zasobów „1% logement” należą również zasoby należące do firm prywatnych, które podpisały z państwem umowę ograniczającą wysokość czynszów.

Składki firm na „Action sociale” przeznaczone są również do zasilania funduszu FNAL (Fonds National d’Aide au Logement), którego rola polega na finansowaniu indywidulanej pomocy mieszkaniowej typu APL (Aide Personnalisée au Logement), pomocy finansowej na przeprowadzkę, kredytów i tym podobnych świadczeń związanych z mieszkaniami i mobilnością geograficzną pracowników.

Do kogo zwrócić się ?

Możesz zwrócić się w swojej firmie o formularz podania o przyznanie mieszkania do dyrekcji zasobów ludzkich (Direction du personnel) lub jego dyrekora (DRH – Directeur de Ressources humaines). Formularz ten możesz również uzyskać bezpośrednio w CIL, któremu podlegasz, ściągając go na stronie internetowej tej instytucji. Jednak w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie przez pracodawcę, który musi podanie podpisać.

Dyrekcja zasobów ludzkich (przeważnie dotyczy to dużych firm) umożliwia wejście w kontakt z firmą, z którą współpracuje (bailleur) i która dysponuje zasobami mieszkaniowymi przeznaczonymi na cele „action sociale” danego departamentu. Należy w niej złożyć wymagane dokumenty i czuwać nad losem swojej sprawy nie wahając się nalegać o uzyskanie odpowiedzi, zarówno wobec DRH jak i w firmie dysponującej zasobami mieszkaniowymi.

Bailleur proponuje mieszkania, którymi w danej chwili dysponuje. Dla każdej wizyty otrzymujesz „bon do visite” z którym zwracasz się do dozorcy o umożliwienie wizyty. Jeżeli mieszkanie Ci odpowiada wypełniasz odcinek towarzyszący „bon do visite” i przekazujesz go dozorcy. Jednocześnie należy skontaktować telefonicznie bailleur (najlepiej tego samego dnia). W krótkim czasie otrzymasz listę dokumentów do złożenia. Okres czasu na ich skompletowanie wynosi często zaledwie kilka dni i ważnym jest by respektować wyznaczone terminy. O przyznaniu mieszkania decyduje komisja, która egzaminuje podania pod względem sytuacji rodzinnej. Oczekiwanie na decyzję bywa różne w zależności od firmy dysponującej zasobami mieszkaniowymi, nieraz trwa ono zaledwie kilka dni. O decyzji można poinformować się telefonicznie, następnego dnia po wyznaczonym terminie jej wydania.

Kto może skorzystać z zasobów „Action logement” ?

Z zasobów „Action sociale” skorzystać mogą pracownicy firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników, bezrobotni, studenci korzystający z bursy, osoby niepełnosprawne, ofiary katastrof klimatycznych, pracownicy sezonowi, itp. W praktyce najłatwiej i najszybciej można uzyskać mieszkanie tą drogą będąc pracownikiem dużej firmy.

Różne typy pomocy w ramach „Action logement”

W ramach programu „Action sociale” istnieją również inne możliwości pomocy, z jakiej pracownicy mogą skorzystać.

MOBILI-PASS czyli pomoc ułatwiająca mobilność (Aides à la mobilité)

Jest to pomoc na wynajęcie mieszkania w przypadku zawodowego oddelegowania (definitywnego lub tymczasowego) do innego regionu. Dotyczy ona oddalenia od poprzedniego miejsca zamieszkania przekraczającego 70 km. Opisałam tę pomoc w osobnym wpisie.

CIL-PASS MOBILITE

Pomoc na zorganizowanie przeprowadzki przy zmianie miejsca zamieszkania w przypadku zawodowego oddelegowania – pomoc w poszukiwaniu nowego mieszkania i opuszczeniu aktualnego, pomoc w załatwianiu formalności.

AIDE MOBILI JEUNE

Pomoc przeznaczona dla osób poniżej 30 roku życia, które znalazły zatrudnienie w pewnych sektorach działalności lub po ukończeniu pewnych typów szkolenia. Polega ona na wsparciu finansowym w opłatach czynszu.

AVANCE LOCA-PASS

Pomoc na sfinansowanie kaucji (dépôt de garantie) w przypadku wynajmu mieszkania. Jest to nieoprocentowana pożyczka, której spłata odbywa się w miesięcznych, niewielkich ratach.

GARANTIE LOCA-PASS

Pomoc polegająca na udzieleniu gwarancji na płatność czynszu i opłat za media. Tego typu gwarancji udziela CIL, który w przypadku kłopotów lokatora nie będącego w stanie uiścić czynszu zakłada równoważne mu sumy w jego imieniu.

Podobna gwarancję można również uzyskać w niektórych firmach ubezpieczeniowych proponujących umowy ubezpieczeniowe z tego typu prestacjami, zwanymi GRL (Garantie risques locatifs).

CIL-PASS ASSISTANCE

Pomoc udzielana pracownikom, którzy znaleźli się z powodu jakiegoś wydarzenia w trudnej sytuacji uniemożliwiającej im finansowanie samodzielnego dachu nad głową.

PRET SECURI-PASS

W pewnych sytuacjach życiowych pociągających za sobą poważne trudności finansowe uniemożliwiające spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu, pracownik może skorzystać z pożyczki PRET SECURI-PASS.

Więcej informacji dotyczących szczegółów wymienionych wyżej różnych formach pomocy można uzyskać telefonicznie w Fédération Nationale Familles de France, pod numerem : 01.44.53.45.90 – accueil@familles-de-france.org

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
3 komentarzy do Jak wynająć mieszkanie z niskim czynszem ?

 • Paweł Jarczak  pisze:

  Świetny artykuł Pani Bożeno! Temat wydawał się trudny ale dzięki Pani wpisowi udało mi się go zrozumieć i pomóc mojemu klientowi. A czy orientuje się Pani jak wygląda sytuacja, gdybym chciał wynając mieszkanie korzystając z tamtejszych odpowiedników naszych pośredników nieruchomości/biur? Jakich kosztów można się w takim przypadku spodziewać?

  • Bożena  pisze:

   Wspomina Pan o kliencie, czym się Pan trudni ?
   Rozumiem, że interesują Pana koszty pobierane przez agencje pośrednictwa nieruchomości od lokatora za wynajem mieszkania/domu. Są one ustawowo ograniczone, tzn. agencjom tym narzucono koszty maksymalne, jakich agencja nie może przekroczyć i tylko te koszty mogę Panu podać. Agencja może więc pobrać od lokatora koszty niższe. Zależą on od powierzchni nieruchomości oraz od miejsca gdzie się ona znajduje, tzn. czy należy do strefy bardzo napiętej (zone très tendue), strefy napiętej (zone tendue), czy poza tymi dwoma strefami.
   1. Strefą bardzo napiętą jest aglomeracja paryska (o bardzo gęstym zaludnieniu, gdzie zapotrzebowanie na mieszkania zdecydowanie przewyższa ich podaż). Zawiera ona więc Paryż (departament nr. 75) oraz 68 miasteczek do niego przylegających (należących do departamentu 92, 93 i 94). Listę należących do tej aglomeracji miast znajdzie Pan na stronie : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=393C68C1A67489939D4C3573C488090C.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000023274187&dateTexte=29990101
   W strefie tej koszty maksymalne wynoszą 15€ za metr kwadratowy powierzchni.
   2. Strefą napiętą jest aglomeracja zamieszkała przez ponad 50 000 ludzi, oprócz aglomeracji paryskiej. Lista miast należących do tej strefy jest dostępna na stronie : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027399823&dateTexte=&categorieLien=id
   Koszty w tej strefie wynoszą maksymalnie 13€ za metr kwadratowy powierzchni.
   3. Na terytorium nie należącym do dwóch powyższych stref koszty nie mogą przekraczać 11€ za metr kwadratowy powierzchni.

   Wymienione wyżej koszty obejmują : wizyty, skompletowanie dokumentów, zredagowanie umowy oraz spisanie stanu nieruchomości (état des lieux).

 • Tobiasz  pisze:

  Czy mogę odebrać zasiłek studiując zaocznie (dwa razy w miesiącu sobota niedziela).Nie oplacam ubezpieczenia na studiach

Napisz komentarz

....