Urlop rodzicielski na dzieci urodzone po 31 grudnia 2014

PracaRóżneUbezpieczenia | 6 komentarzy

Dla dzieci urodzonych począwszy od 1 stycznia 2015 przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego przewidują dwa rodzaje świadczenia : PreParE (prestation partagée d’éducation de l’enfant) dla pierwszego lub drugiego dziecka oraz PreParE majorée w przypadku trzeciego i każdego następnego dziecka.

Rodzice posiadający co najmniej troje dzieci mają możliwość wyboru miedzy PreParE i PreParE majorée. To ostatnie świadczenie jest wyższe ale przysługuje na krótszy okres czasu. Warto więc dobrze przemyśleć decyzję wyboru bo zamiana jednego świadczenia na drugie w trakcie jego pobierania jest niemożliwa.

Jeśli występujesz o urlop rodzicielski dla dziecka lub dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2015 obowiązują Cię przepisy dotyczące CLCA.

Modyfikacje wprowadzone 1 stycznia 2015 roku dotyczą na razie przede wszystkim długości okresów przysługiwania zasiłku, toteż informacje, które udostępniłam w artykule „Urlop rodzicielski na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2015” pozostają nadal aktualne i odnoszą się również do PreParE i PreParE majorée. Pewne dyspozycje mają być jeszcze bliżej sprecyzowane, bo opublikowany 31 grudnia 2014 roku dekret posiada nieścisłości, które mają być skorygowane w najbliższych tygodniach.

Warunki przysługiwania

Warunki pozwalające na skorzystanie z zasiłku :

 • Posiadasz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko poniżej 3 roku życia lub zaadoptowałaś dziecko poniżej 20 roku życia
 • Zawiesiłaś aktywność zawodową lub ograniczyłaś czas pracy po przyjściu na świat lub zaadoptowaniu dziecka
 • Płaciłaś składki do kasy emerytalnej przez co najmniej osiem kwartałów w ciągu ostatnich :
 • dwóch lat poprzedzających narodziny pierwszego dziecka
 • czterech lat poprzedzających narodziny drugiego dziecka
 • pięciu lat jeśli masz więcej niż dwoje dzieci

Wymagane kwartały są uwzględniane również w przypadku zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego lub poprzedniego urlopu rodzicielskiego oraz okresów bezrobocia, którym towarzyszy zasiłek dla bezrobotnych (oprócz urlopu dla pierwszego dziecka).

Urlop rodzicielski na pierwsze i drugie dziecko – PreParE

Przysługujący czas trwania urlopu

W przypadku pierwszego dziecka :Closeup of young family with baby boy against white

 • jeśli żyjesz w związku, zarówno matka jak ojciec może skorzystać z urlopu, którego okres wynosić może dla każdego z rodziców maksymalnie 6 miesięcy, w granicach pierwszego roku życia dziecka. Oznacza to, że jeśli tylko jedno z rodziców występuje o urlop, może on trwać maksymalnie 6 miesięcy. Natomiast jeśli oboje rodzice zechcą z niego skorzystać, mogą w sumie skumulować 12 miesięcy.
 • jeśli jesteś samotną matką lub samotnym ojcem, okres urlopu wynosi maksymalnie rok czasu i nie może przekroczyć pierwszego roku życia dziecka.

W przypadku drugiego dziecka :

 • jeśli żyjesz w związku, zarówno matka jak ojciec może skorzystać z urlopu, którego okres wynosi dla każdego z rodziców maksymalnie 24 miesiące (pomniejszone o okres urlopu macierzyńskiego postnatalnego) i nie może przekroczyć trzeciego roku życia dziecka. Chcąc więc zapewnić dziecku trzyletnią opiekę, każde z rodziców musi wystąpić o urlop.
 • jeśli jesteś samotną matką lub samotnym ojcem, okres urlopu jest ograniczony do 3 roku życia dziecka.

W przypadku trojaczków :

 • jeśli żyjesz w związku, każde z rodziców może skorzystać z urlopu, którego okres nie może przekraczać dla każdego z rodziców 48 miesięcy (pomniejszonych o okres urlopu macierzyńskiego postnatalnego) i w granicach 6 roku życia bliźniaków.
 • Jeśli jesteś samotną matką lub samotnym ojcem okres urlopu jest ograniczony do 6 roku życia bliźniaków.

Rodzice mogą skorzystać z urlopu jak im wygodnie ale jeśli zechcą wykorzystać go w tym samym czasie, kwota przysługującego świadczenia nie może przekraczać wysokości zasiłku przysługującego jednej osobie w przypadku całkowitego zawieszenia aktywności zawodowej, czyli 390,52€ na miesiąc.

Adopcja

W przypadku adopcji pierwszego dziecka w rodzinie każde z rodziców ma prawo do 12 miesięcy urlopu licząc od daty przybycia dziecka do ogniska rodzinnego.

W przypadku gdy masz już co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu każde z rodziców ma prawo do 12 miesięcy urlopu licząc od daty przybycia dziecka do ogniska rodzinnego. Jeśli po upływie 12 miesięcy urlopu dziecko ma poniżej 3 lat, rodzice mogą przedłużyć urlop do 3 roku życia dziecka. Wspomniane 12 miesięcy jest pomniejszone o okres urlopu adopcyjnego.

W przypadku jednoczesnej adopcji trojga lub więcej dzieci każde z rodziców ma prawo do 36 miesięcy urlopu od chwili przyjęcia ich do ogniska domowego pomniejszone o okres wykorzystanego urlopu adopcyjnego (o ile towarzyszył mu zasiłek).

Wysokość świadczenia

PreParE stanowi uzupełnienie świadczenia podstawowego w wysokości 184,62 € na miesiąc przy całkowitym zawieszeniu aktywności zawodowej lub 92,31€ przy jej ograniczeniu.

Prawo do zasiłku podstawowego jest uwarunkowane dochodami rodziny, którego progi znajdziesz tutaj.

Zasiłki PreParE poniżej wyszczególnione obowiązują do 31 marca 2015 roku :

 • Gdy zawiesisz całkowicie aktywność zawodowa : 390,52 €/miesiąc
 • Gdy ograniczysz aktywność zawodowa do pół etatu włącznie : 252,46 €/miesiąc
 • Gdy ograniczysz aktywność zawodowa w wymiarze miedzy 51 % a 80% : 145,63€/miesiąc

Aby wystąpić o PreParE należy wypełnić kwestionariusz cerfa 12324*04. Należy w nim sprecyzować o jaki zasiłek występujesz (PreParE lub PreParE majorée) i złożyć go w biurze CAF wraz z grupą wymaganych dokumentów, których lista dołączona jest do formularza.

Urlop rodzicielski na trzecie i każde następne dziecko – PreParE majorée

Z PreParE majorée mogą skorzystać rodzice mający co najmniej troje dzieci, z których ostatnie dziecko urodzone jest (lub zaadoptowane) po 1 stycznia 2015 roku. Jeśli dziecko jest urodzone przed ta data obowiązują Cię przepisy dotyczące świadczenia CLCA.

Wysokość świadczenia wynosi 638,33€ na miesiąc.

W przypadku gdy rodzice chcą skorzystać z urlopu w tym samym czasie, kwota przysługującego świadczenia nie może przekraczać kwoty zasiłku Feelingprzysługującego jednej osobie w przypadku całkowitego zawieszenia aktywności zawodowej, czyli 638,33€ na miesiąc.

PreParE majorée nie może być kumulowane z innymi świadczeniami.

Czas trwania urlopu

 • Jeśli żyjesz w związku, każde z rodziców ma prawo do maksymalnie 8 miesięcy urlopu rodzicielskiego PreParE majorée w granicach pierwszego roku życia dziecka.
 • Osoby samotne maja prawo do urlopu nie przekraczającego pierwszego roku życia dziecka.

Prośbę o PreParE majorée należy sformułować za pomocą formularza cerfa 12324*04 i złożyć w biurze CAF wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
6 komentarzy do Urlop rodzicielski na dzieci urodzone po 31 grudnia 2014

 • agata  pisze:

  Witam, czy po urlopie wychowawczym musze wracac do pracy czy moge w czasie trwania urlopu zlozyc wniosek o zwolnienie? Czy podczas urlopu wychowawczego moge przebywac za granica? dziekuje za odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   O zwolnienie ma Pani prawo wystąpić kiedy chce ale jeśli otrzymuje Pani jakiekolwiek pieniądze z tego tytułu i chce je zachować do końca to wypowiedzenie pracy najlepiej złożyć tuż przed zakończeniem urlopu biorąc jednak pod uwagę, że obowiązuje Panią okres wypowiedzenia. Powrót do pracy nie będzie konieczny jeśli dogada się Pani z pracodawca o anulowaniu okresu wypowiedzenia, to jest kwestia negocjacji.

   Jeżeli chce Pani odejść z pracy bo znalazła inną, tej nowej nie może Pani podjąć przed upływem okresu wypowiedzenia, chyba że poprzedni pracodawca zgodzi się na jego anulowanie.

 • patrycja  pisze:

  Czy orientuje się Pani czy płacenie składek do kasy emerytalnej odbywa się tylko w czasie pracy?czy np jeśli jestem na urlopie wychowawczym również mogę ten czas zaliczyć do nowego urlopu wychowawczego

  • Bożena  pisze:

   Okres urlopu wychowawczego jest po prostu zaliczany do okresu pracy branego pod uwagę do naliczenia emerytury, składki nie mają z tym nic wspólnego.

   Nie może jednak być on kumulowany z tzw. „majoration de trimestres” z tytułu wychowania dzieci. Jest to okres ośmiu kwartałów (trymestrów) doliczanych z urzędu za wychowanie każdego dziecka. Dotyczy to przypadku gdy kobieta nie może udokumentować długości wykorzystanego urlopu wychowawczego lub skorzystała z urlopu krótszego niż 8 kwartałów.

   Kasa emerytalna, w chwili przejścia na emeryturę i naliczania wypracowanych kwartałów wybiera opcję najbardziej korzystną. Na przykład jeśli będąc pracownikiem skorzysta Pani dwa razy po trzy lata z urlopu wychowawczego na wychowanie dwoje dzieci, zostanie jej doliczonych 24 kwartałów. Z urzędu należałoby się jedynie 16. Kasa emerytalna doliczy Pani 24 kwartałów bo ta opcja jest najkorzystniejsza. Długość urlopu wychowawczego (zwłaszcza gdy przekracza on 8 kwartałów) należy udokumentować za pomocą atestacji wystawianej przez pracodawcę : „attestation de congé parental”.

 • aneta  pisze:

  Czy mąż gdy pracuje nieprzerwanie 1,5 roku we Francji (wcześniej 14 miesięcy z przerwami), a ja mieszkam z jednym dzieckiem w Polsce a drugie w drodze, będzie miał prawo do jakiegoś zasiłku gdy zaprzestanie pracować po urodzeniu dziecka ?

  • Bożena  pisze:

   Jeśli zasiłek o który Pani pyta dotyczy zasiłku na dziecko to nie jest on uzależniony od pracy.

Napisz komentarz

....