Ubezpieczenia

Nowe przepisy o dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenia | 34 komentarze

Od 1 stycznia 2016 roku osoby mieszkające we Francji od ponad 3 miesięcy mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Cudzoziemcy muszą wykazać się wystarczającymi dochodami. Przedtem liczne wymogi ograniczały dostęp do korzystania z sécurité sociale. Obecnie wymagania i formalności administracyjne zostały uproszczone. Nie musisz już spełniać warunku przepracowania wymaganej dotąd, niezbędnej ilości godzi. Nie musisz dostarczać dokumentów potwierdzających, przy zmianie sytuacji, że nadal spełniasz wymagane warunki. Jeżeli przebywasz regularnie we Francji, nawet jeśli straciłeś pracę lub prawo do ubezpieczenia wskutek rozwodu lub śmierci żywiciela rodziny, nie jesteś już narażony na utratę swych praw do sécutité sociale.

Nowy system nosi nazwę „Protection universelle maladie” – PUMA.

Czytaj dalej...

Prévoyance : ubezpieczenie na zdarzenia losowe

Ubezpieczenia | 5 komentarzy

Przedmiotem ubezpieczenia zwanego „prévoyance” są zdarzenia losowe takie jak śmierć i choroby lub obrażenia ciała powodujące niepełnosprawność, inwalidztwo lub utratę samodzielności w codziennych czynnościach i tymczasową lub trwałą niezdolność do pracy, zawieszające lub trwale uniemożliwiające zdolność do zarobkowania. Nie ma znaczenia czy zaistniały one w pracy czy poza nią.

W przypadku śmierci „Prévoyance” zapewnia rodzinie odszkodowanie zwane „capital décès”. Może też przybierać formę renty dla owdowiałego współmałżonka (partnera paks lub konkubenta) lub renty na rzecz wykształcenia dzieci. Dla każdego z dzieci renta ta jest naliczana osobno, na bazie pensji zmarłego rodzica, w zależności od wieku dziecka (10% pensji do 12 roku życia, 15% od 12 do 18 roku życia i 20% od 18 do 26 roku życia, pod warunkiem, że dziecko jest na utrzymaniu)

W przypadku choroby lub obrażeń ciała zapewnia ono pokrycie kosztów hospitalizacji, konsultacji lekarskich i badań.

„Prévoyance” jest ubezpieczeniem uzupełniającym częściowe pokrycie kosztów świadczeń przez „sécurité sociale”.

Czytaj dalej...

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

PracaRóżneUbezpieczenia | 7 komentarzy

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa są zdarzeniami których ofiary Sécurité sociale otacza szczególną opieką dając im prawo do bezpłatnego leczenia i korzystnego wynagrodzenia chorobowego lub renty.

Opieka ta dotyczy :

  • Pracowników najemnych (w okresie próbnym również)
  • Osoby korzystające z RSA i wykonujące aktywność umożliwiającą integrację zawodową
  • Bezrobotnych w trakcie wykonywania czynności wskazanych przez Pôle emploi
  • Uczniów szkoł technicznych i zawodowych
  • Uczniów i studentów ofiar wypadków zaistniałych podczas lekcji, wykładów, szkoleń i staży

Czytaj dalej...

Mutuelle d’entreprise staje się ubezpieczeniem obowiązkowym dla firm

Ubezpieczenia | 17 komentarzy

Od 1 stycznia 2016 roku prywatne firmy we Francji zostają poddane obowiązkowi kolektywnego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników zwanego mutuelle d’entreprise.

Jedynie osoby prywatne zatrudniające pracowników są zwolnione z tego obowiązku.

Nowe przepisy nie dotyczą pracowników państwowych, samozatrudniających (autoentrepreneur) i pracowników niezależnych.

Do tej pory ubezpieczenie mutuelle d’entreprise nie było obowiązkowe choć wiele firm zapewniało je swym pracownikom dobrowolnie.

Czytaj dalej...

Renta chorobowa lub renta inwalidzka

RóżneUbezpieczenia | 20 komentarzy

Niektóre poważne schorzenia lub przewlekłe choroby wymagające długotrwałego leczenia Sécurité sociale ubezpiecza w 100%. Ubezpieczenie takie nazywa się ALD (Assurance longue durée). Oznacza to, że leczenie ich jest bezpłatne.

Fakt jednak, że choroba lub schorzenie zostaną zakwalifikowane do tej kategorii nie oznacza wcale że przyznana Ci zostanie z tego tytułu renta chorobowa (pension d’invalidité). Jak jej nazwa wskazuje, renta ta należy się osobom dotkniętym niepełnosprawnością czyli inwalidztwem, w Sécurité Sociale nie istnieje pojęcie renty chorobowej.

Czytaj dalej...

Jak uzyskać carte vitale ?

Ubezpieczenia | 37 komentarzy

Gdy zaczynasz pracować we Francji Twój pracodawca rejestruje Twoje zatrudnienie w URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales et d’Allocations Familiales), instytucji powołanej do zbierania składek społecznych i ich rozprowadzania.

Po kilku tygodniach powinieneś otrzymać zaświadczenie (certificat d’affiliation à la Sécurité Sociale) z Sécurité Sociale stwierdzające o twojej przynależności do francuskiego państwowego systemu ubezpieczeń wraz z numerem, który został Ci przyznany oraz Carte Vitale.

Zdarza się jednak nierzadko, że nie otrzymasz nic.

Czytaj dalej...

Problem z niektórymi adresami czytelników

Agencja pracyPodatkiPracaPrzedsiębiorcaRóżneUbezpieczenia | Brak komentarzy

Pragnę poinformować czytelników bloga, którzy do mnie napisali i nie otrzymali żadnej odpowiedzi że odpowiadam na wszystkie wiadomości.

Niestety, niektóre moje odpowiedzi nie docierają do adresatów bo serwery pewnych operatorów sieci internetowej dokonują specyficznej selekcji i ich nie dostarczają. Być może niektórzy będą mogli odnaleźć moją odpowiedź wśród spamów.

Na razie ten problem dostrzegłam w przypadku osób posiadających następujące adresy internetowe :

@interia.pl

@interia.eu

@poczta.fm.

 Zapraszam osoby, które nie otrzymały ode mnie odpowiedzi, do ponownego skontaktowania się, tym razem przez Facebook.

 

Czytaj dalej...