Różne

Przeprowadzka : niezbędne formalności

MieszkanieRóżne | 9 komentarzy

Przeprowadzka czyli zmiana adresu wymaga dokonania szeregu formalności. Oto najważniejsze z nich, te których zaniedbanie może skomplikować Ci życie.

Media

Zanim opuścisz zajmowany dotychczas lokal musisz skontaktować EDF (dostawca elektryczności), ENGIE (dostawca gazu, do niedawna GDF Suez), dostawcę wody (np. Lyonnaise des Eaux, Veolia Eau, dostawca komunalny) aby rozwiązać dotychczasowe umowy i spisać stan liczników. Wystarczy zgłosić telefonicznie opuszczenie lokalu by dowiedzieć się jaką procedurę aplikuje dana firma.

Czytaj dalej...

Krzem organiczny G5

Różne | 12 komentarzy

Muszę podzielić się informacjami o rewelacyjnym leku mającym bardzo szerokie zastosowanie. Jest nim krzem organiczny, bardzo skuteczny na wiele dolegliwości ze względu na fundamentalne funkcje jakie spełnia w organizmie.

Z wiekiem ilość krzemu spada a ubytek ten jest nieodwracalny bo organizm ludzki nie potrafi skutecznie asymilować go z pokarmu.

Czytaj dalej...

Obywatelstwo dziecka z rodziców cudzoziemców, urodzonego we Francji 

Różne | Brak komentarzy

Dziecko urodzone we Francji z rodziców cudzoziemców może uzyskać obywatelstwo francuskie nawet jeśli rodzice go nie posiadają. Procedura zależy od wieku dziecka.

Jeżeli jedno z rodziców jest cudzoziemcem urodzonym we Francji, dziecko jest uważane za obywatela francuskiego od chwili narodzin.

Dziecko w wieku 13 – 16 lat

Jeśli dziecko ma miedzy 13 a 16 lat rodzice mogą wystąpić o obywatelstwo francuskie w imieniu dziecka, pod warunkiem, że wyraża ono na to zgodę. Warunkiem uzyskania obywatelstwa jest przebywanie dziecka we Francji od chwili gdy posiada ono co najmniej 8 lat.

Czytaj dalej...

Obywatelstwo francuskie (nationalité française)

Różne | 5 komentarzy

Uzyskanie obywatelstwa francuskiego wymaga spełnienia kilku warunków związanych z regularnym pobytem we Francji i wymogami integracji społecznej oraz niekaralności.

Wiek

O obywatelstwo francuskie występować mogą jedynie osoby pełnoletnie. Mają one prawo prosić o przyznanie obywatelstwa swoim dzieciom, pod warunkiem, że mieszkają one wraz z rodzicami na terytorium Francji.

Czytaj dalej...

Renta chorobowa lub renta inwalidzka

RóżneUbezpieczenia | 20 komentarzy

Niektóre poważne schorzenia lub przewlekłe choroby wymagające długotrwałego leczenia Sécurité sociale ubezpiecza w 100%. Ubezpieczenie takie nazywa się ALD (Assurance longue durée). Oznacza to, że leczenie ich jest bezpłatne.

Fakt jednak, że choroba lub schorzenie zostaną zakwalifikowane do tej kategorii nie oznacza wcale że przyznana Ci zostanie z tego tytułu renta chorobowa (pension d’invalidité). Jak jej nazwa wskazuje, renta ta należy się osobom dotkniętym niepełnosprawnością czyli inwalidztwem, w Sécurité Sociale nie istnieje pojęcie renty chorobowej.

Czytaj dalej...

Pomoc finansowa na przeprowadzkę

MieszkanieRóżne | jeden komentarz

Pomoc z CAF / MSA

Jeśli korzystasz z APL lub ALF i masz co najmniej troje dzieci możesz wystąpić do CAF lub MSA o udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzkę w formie jednorazowego świadczenia zwanego „prime de déménagement”.

Czytaj dalej...

Dodatki na mieszkanie (allocations logement) APL, ALF, ALS

MieszkanieRóżne | 23 komentarze

Świadczenia mieszkaniowe we Francji dotyczą zarówno kosztów wynajmu jak i spłat kredytów na zakupione mieszkanie lub dom.

Odnoszą się one do głównego miejsca zamieszkania (résidence principale).

Czytaj dalej...