Różne

Rozwiązanie zawiązku partnerskiego Pacs

Różne | Brak komentarzy

Sposób rozwiązania związku Pacs zależy od przyczyny : rozwiązanie spowodowane zawarciem związku małżeńskiego, separacją lub śmiercią jednego z partnerów.

Rozwiązanie spowodowane zawarciem związku małżeńskiego

Rozwiązanie związku Pacs następuje automatycznie z urzędu jeśli partnerzy lub jeden z nich zawrze związek małżeński.

Data zawarcia małżeństwa stanowi jednocześnie datę rozwiązania Pacs’u.

Czytaj dalej...

Związek partnerski Pacs

Różne | 6 komentarzy

Związek partnerski Pacs (Pacte Civil de Solidarité) wymaga zredagowania i podpisania kontraktu (convention), który trzeba zarejestrować dostarczając odpowiednich dokumentów.

Podpisanie takiego związku jest możliwe zarówno dla związków heteroseksualnych jak i homoseksualnych.

Kto może podpisać PACS ?

Partnerzy muszą spełniać następujące warunki :

Czytaj dalej...

Europejska karta pobytowa

Różne | 4 komentarze

Pomimo, że Polacy nie muszą posiadać karty pobytowej, CAF i MSA często jej wymagają. Warto więc ją wyrobić by ułatwić sobie życie.

Osoby, które nie chcą występować o kartę ale z powodu jej braku odmawia się im pewnych praw, mogą powołać się na artykuł n° L 121-2 kodeksu wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu (article L 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Istnieją dwa rodzaje kart :

Czytaj dalej...

Świadczenia na niepełnosprawne dziecko

Różne | 5 komentarzy

We Francji istnieją rożne świadczenia dla rodziców mających na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko lub dziecko dotknięte bardzo ciężką chorobą.

Jeżeli ma ono poniżej 20-tego roku życia a rodzice spełniają warunki przysługiwania pomocy z CAF (MSA), mogą skorzystać, w zależności od sytuacji, z następujących świadczeń :

Czytaj dalej...

RSA

Różne | 15 komentarzy

RSA jest świadczeniem, które zapewnia minimalne dochody osobom niepracującym. Dowiesz się tu komu, na jak długo i kiedy ono przysługuje oraz jak wystąpić o jego przyznanie.

Aby otrzymać RSA nie można posiadać dochodów z pracy. Jeżeli pracujesz np. na częściowy etat albo jesteś micro-entrepreneur’em (poprzednio auto-entrepreneur), nie możesz skorzystać z RSA ale być może przysługuje ci „Prime d’activité”.

Osoby korzystające z RSA muszą deklarować swe dochody co 3 miesiące. Najprościej jest skorzystać z deklarowania drogą internetową.

Czytaj dalej...

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

PracaRóżneUbezpieczenia | 7 komentarzy

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa są zdarzeniami których ofiary Sécurité sociale otacza szczególną opieką dając im prawo do bezpłatnego leczenia i korzystnego wynagrodzenia chorobowego lub renty.

Opieka ta dotyczy :

  • Pracowników najemnych (w okresie próbnym również)
  • Osoby korzystające z RSA i wykonujące aktywność umożliwiającą integrację zawodową
  • Bezrobotnych w trakcie wykonywania czynności wskazanych przez Pôle emploi
  • Uczniów szkoł technicznych i zawodowych
  • Uczniów i studentów ofiar wypadków zaistniałych podczas lekcji, wykładów, szkoleń i staży

Czytaj dalej...

Prime d’activité : zasiłek dla osób pracujących

PracaRóżne | 45 komentarzy

1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zasiłek – „prime d’activité” – dla osób pracujących o skromnych dochodach, dla pracowników najemnych i niezależnych. Zastępuje on „RSA activité” i „prime pour emploi”.

Jest on zasiłkiem unifikującym te dwa zasiłki już istniejące. Tym samym „prime pour emploi” (PPE) zostaje zniesiona i zastąpiona przez „prime d’activité” wypłacaną comiesięcznie.

„Prime d’activité” stanowi uzupełnienie dochodów osób aktywnych zawodowo. Ma on na celu zwiększyć ich siłę nabywczą i zachęcić do podejmowania pracy lub jej utrzymania.

Czytaj dalej...