Praca

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

PracaRóżneUbezpieczenia | 7 komentarzy

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa są zdarzeniami których ofiary Sécurité sociale otacza szczególną opieką dając im prawo do bezpłatnego leczenia i korzystnego wynagrodzenia chorobowego lub renty.

Opieka ta dotyczy :

  • Pracowników najemnych (w okresie próbnym również)
  • Osoby korzystające z RSA i wykonujące aktywność umożliwiającą integrację zawodową
  • Bezrobotnych w trakcie wykonywania czynności wskazanych przez Pôle emploi
  • Uczniów szkoł technicznych i zawodowych
  • Uczniów i studentów ofiar wypadków zaistniałych podczas lekcji, wykładów, szkoleń i staży

Czytaj dalej...

CESU : Godziny nadliczbowe w systemie Chèques Emploi Service Universel

Praca | 9 komentarzy

 Za godziny nadliczbowe (heures supplémentaires) w systemie chèques emploi services uważane są godziny przekraczające 40 godzin w tygodniu.

Zasada ta dotyczy wszystkich osób zatrudnionych przez osoby prywatne, z wyjątkiem ogrodników, których legalny tydzień pracy wynosi 39 godzin.

Osobom pracującym w innych branżach, gdzie legalny tydzień pracy wynosi 35 godzin tygodniowo, za godziny nadliczbowe uważa się wszystkie godziny przekraczające 35 godzin.

Jeżeli posiadasz umowę o pracę przewidującą regularne godziny pracy ale w rytmie niższym niż 40 godzin tygodniowo i zdarzają się tygodnie, że przepracujesz więcej niż ilość przewidziana w umowie ale nie przekraczając 40 godzin w tygodniu, nadwyżkę kwalifikuje się do godzin dodatkowych (heures complémentaires), które nie dają prawa do podwyższonego wynagrodzenia. O godzinach nadliczbowych można mówić jedynie wtedy, gdy ich ilość przekracza 40 godzin tygodniowo.

Czytaj dalej...

Prime d’activité : zasiłek dla osób pracujących

PracaRóżne | 45 komentarzy

1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zasiłek – „prime d’activité” – dla osób pracujących o skromnych dochodach, dla pracowników najemnych i niezależnych. Zastępuje on „RSA activité” i „prime pour emploi”.

Jest on zasiłkiem unifikującym te dwa zasiłki już istniejące. Tym samym „prime pour emploi” (PPE) zostaje zniesiona i zastąpiona przez „prime d’activité” wypłacaną comiesięcznie.

„Prime d’activité” stanowi uzupełnienie dochodów osób aktywnych zawodowo. Ma on na celu zwiększyć ich siłę nabywczą i zachęcić do podejmowania pracy lub jej utrzymania.

Czytaj dalej...

Co decyduje o prawach pracownika : kodeks pracy czy umowa zbiorowa ?

Praca | 2 komentarze

Większość pracowników nie wie, że o ich prawach pracowniczych decyduje nie tylko kodeks pracy ale również umowa zbiorowa.

Umowa zbiorowa lub układ zbiorowy (Convention Collective) jest porozumieniem miedzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców danej branży.

Definiuje ona prawa pracownicze określonej branży gospodarczej lub grupy zawodowej.

Rolą takiego porozumienia jest poszerzenie, uzupełnienie i ulepszenie podstawowych uprawnień pracowniczych zapisanych w kodeksie pracy (Code du Travail).

Umowa zbiorowa, w przeciwieństwie do kodeksu pracy, pozwala uwzględnić specyfikę warunków pracy w danej branży i ich uciążliwość. Służy ona również do zdefiniowania minimalnych płac w zależności od zaszeregowań uwzględniających cechy charakterystyczne danej grupy zawodowej lub całego sektora gospodarczego.

Czytaj dalej...

Urlop wypoczynkowy we Francji

Praca | 35 komentarzy

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, bez względu na to czy pracuje na pełen etat czy nie. Prawo do urlopu jest jednakowe dla obu tych kategorii pracowników.

Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik nie ma prawa pracować dla innego pracodawcy. Nie ma też prawa wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Za każdy dzień urlopu pracodawca płaci tzw. urlopowe (indemnité de congés payés).

Czytaj dalej...

Problem z niektórymi adresami czytelników

Agencja pracyPodatkiPracaPrzedsiębiorcaRóżneUbezpieczenia | Brak komentarzy

Pragnę poinformować czytelników bloga, którzy do mnie napisali i nie otrzymali żadnej odpowiedzi że odpowiadam na wszystkie wiadomości.

Niestety, niektóre moje odpowiedzi nie docierają do adresatów bo serwery pewnych operatorów sieci internetowej dokonują specyficznej selekcji i ich nie dostarczają. Być może niektórzy będą mogli odnaleźć moją odpowiedź wśród spamów.

Na razie ten problem dostrzegłam w przypadku osób posiadających następujące adresy internetowe :

@interia.pl

@interia.eu

@poczta.fm.

 Zapraszam osoby, które nie otrzymały ode mnie odpowiedzi, do ponownego skontaktowania się, tym razem przez Facebook.

 

Czytaj dalej...

Zwrot kosztów transportu za dojazdy do pracy

Praca | 9 komentarzy

We Francji wszystkim pracownikom najemnym należy się częściowy zwrot kosztów za dojazdy do pracy.

Partycypacja pracodawcy dotyczy abonamentów transportu publicznego (metro, autobus, tramwaj, pociąg) komunikacji miejskiej lub lokalnej jak również wynajmu publicznych rowerów.

Jaką kwotę pracodawca zwraca ?

Czytaj dalej...