Praca

Rozwiązanie umowy CDD

Praca | Brak komentarzy

W przeciwieństwie do umowy o pracę na czas nieokreślony (CDI), umowy zlecenie (CDD) nie można rozwiązać z każdego powodu. Jej rozwiązanie możliwe jest jedynie w pięciu ściśle określonych prawnie okolicznościach. Natomiast w okresie próbnym nie obowiązują żadne ograniczenia i rozwiązanie jest możliwe bez względu na powód.

Kodeks pracy przewiduje 5 następujących sytuacji umożliwiających legalne rozwiązanie umowy CDD :

Czytaj dalej...

Zwolnienie z pracy pracownika po wypadku przy pracy

Praca | Brak komentarzy

Jakie warunki musi spełniać procedura rozwiązania umowy z pracownikiem po wypadku przy pracy ? Jaka odprawa mu się należy ?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy jest chroniony przez prawo pracy i nie może zostać zwolniony w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jego umowa zostaje zawieszona na ten okres i należy mu się podwyższone świadczenie chorobowe z sécurité sociale. Procedurę uzyskania finansowania kosztów leczenia opisałam we wpisie poświęconym temu tematowi.

OBOWIAZKOWE WIZYTY LEKARSKIE

Nie może być mowy o jakimkolwiek zwolnieniu pracownika będącego ofiarą wypadku przy pracy bez dwóch obowiązkowych wizyt u lekarza medycyny pracy.

Czytaj dalej...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Praca | 18 komentarzy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (rupture conventionnelle) dotyczy jedynie umowy na czas nieokreślony (CDI) i powinno wynikać z obopólnej i dobrowolnej akceptacji, tzn. nie może być narzucone pracownikowi przez pracodawcę (i odwrotnie).

Umowy CDD nie można rozwiązać tą drogą.

Wszystkie dyspozycje prawne odnoszące się do takiego rozwiązania umowy o pracę zawarte są w 6 artykułach kodeksu pracy L. 1237-11 do L. 1237-16.

Czytaj dalej...

Przekwalifikowanie umowy CDD w CDI

Praca | jeden komentarz

Prawo francuskie ściśle określa stosowanie umowy o pracę na czas określony (CDD) aby zapobiegać nadużyciom polegającym na unikaniu zatrudnienia na czas nieokreślony.

Jaki by nie był powód zatrudnienia na umowę CDD (Contrat à durée déterminée) nie może ona zaspokajać ciągłego i trwałego zapotrzebowania firmy na personel bo do tego służy umowa CDI (Contrat à durée indéterminée). Czyli umowa CDD nie ma prawa spełniać roli umowy CDI lecz służyć ma do zaspokajania tymczasowych i okazjonalnych potrzeb pracodawcy.

Przekwalifikowanie umowy CDD w CDI jest bardzo częstym przedmiotem orzekania sądów pracy. Pracownik wygrywa sprawę, gdy okaże się, że pracodawca nadużywa umowy CDD lub jego uzasadnienie jest nieprecyzyjne a nawet gdy niemożliwym jest sprawdzenie podstawowych punktów umowy. Orzeczeniu sądu o przekwalifikowaniu towarzyszy przyznanie znacznego odszkodowania.

Czytaj dalej...

CDD : premia na zakończenie umowy

Praca | 6 komentarzy

Na zakończenie umowy CDD pracownik ma prawo do premii zwanej powszechnie „prime de précarité” wynoszącej 10% wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy (Art. L. 1243-8 kodeksu pracy).

W kodeksie pracy nazwa tej premii brzmi : „indemnité de fin de contrat”.

Wielu Polaków myli tę premię z odprawą, w rzeczywistości nie ma ona z odprawą nic wspólnego. „Prime de précarité” jest swego rodzaju zadośćuczynieniem za nietrwały charakter pracy umowy CDD (Contrat à durée determinée). Natomiast odprawa jest swego rodzaju odszkodowaniem za zwolnienie pracownika z pracy i naliczana jest w zależności od stażu pracy, począwszy od dwóch lat.

Jak obliczana jest „Prime de précarité” ?

Czytaj dalej...

CESU : okres wypowiedzenia pracy przy umowie CDI

Praca | 22 komentarze

Osobę pracującą w systemie Chèques Emploi Service obowiązuje okres wypowiedzenia w przypadku dymisji lub zwolnienia. Gdy odejście jest polubowne, obowiązek ten znika.

Długość okresu wymówienia

 Zwolnienie z pracy przez pracodawcę  

Rozróżnić tu należy dwa przypadki : 

  1. Zwolnienie uzasadnione poważnym przewinieniem (faute grave) i zwolnienie uzasadnione ciężkim przewinieniem (faute lourde)
  2. Zwolnienie uzasadnione inną przyczyną

W pierwszym przypadku pracownik zwolniony jest natychmiastowo, tzn. bez wykonywania okresu wymówienia.

We wszystkich pozostałych przypadkach zwolnienia pracownika, podlega on obowiązkowi świadczenia pracy zwanym okresem wypowiedzenia, który trwa : 

Czytaj dalej...

Obecność odpowiedzialna i godziny nocne

Praca | jeden komentarz

Szczególną formą aktywności przy pracy w systemie chèque emploi services są godziny obecności odpowiedzialnej. Jest to czas, który możesz przeznaczyć na własne sprawy prywatne (np. telefonować, oglądać telewizje, czytać, itp.), pod warunkiem, że pozostajesz czujna i w każdej chwili gotowa do interwencji w razie konieczności.

Czytaj dalej...