Podatki

Deklaracja podatkowa w 2017 roku

Podatki | 2 komentarze

Deklaracja podatkowa przez Internet jest obowiązkowa dla podatników, których dochody fiskalne (revenu fiscal de référence) figurujące w powiadomieniu podatkowym (avis d’impôt) z 2016 roku (czyli dochody fiskalne z 2015 roku) przekraczają 28 000€.

Podatnicy nie posiadający Internetu (np. osoby starsze lub osoby zamieszkujące regiony o słabym sygnale Internetowym) nie podlegają obowiązkowi deklaracji internetowej i mogą złożyć deklarację papierową.

Czytaj dalej...

Deklaracja dochodów w 2016 roku

Podatki | 71 komentarzy

Fiskalna deklaracja dochodów przez Internet staje się w 2016 roku obowiązkowa. Na razie dotyczy ona niektórych podatników. Z każdym rokiem ich grupa będzie poszerzana i do 2019 r objęci zostaną wszyscy.

Osoby, które chcą wstępnie obliczyć wysokość podatku mogą skorzystać z symulatora.

Kto powinien deklarować internetowo w 2016 r ?

Obowiązek deklaracji internetowej (télédéclaration) w 2016 roku dotyczy podatników, których dochody fiskalne (revenu fiscal de référence) z 2014 roku przekraczają 40 000€.

W 2017 roku limit ten zostanie obniżony do 28 000€, w 2018 roku do 16 000€ i w 2019 roku wszyscy podatnicy zostaną objęci obowiązkiem internetowej deklaracji.

Czytaj dalej...

Taxe d’habitation 2015

Podatki | 7 komentarzy

Podatek lokalny „taxe d’habitation” zwany też „impôts locaux” odnosi się zarówno do głównego jak i dodatkowego miejsca zamieszkania. Dotyczy on osób zamieszkujących lokal,  bez względu na to czy są one lokatorami czy właścicielami.

Czytaj dalej...

Podatki od dochodów : jak są obliczane ?

Podatki | 39 komentarzy

We Francji, w naliczaniu podatku od dochodów uwzględniany jest skład rodziny, niektóre koszty i pominiętych jest większość zasiłków socjalnych.

System ten jest skomplikowany ale bardzo przyjazny ludziom o skromnych dochodach. Dzięki niemu, ponad 50 % podatników jest zwolnionych od tego podatku !

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : zmiana adresu i stanu cywilnego

Podatki | Brak komentarzy

Jak i kiedy zgłosić zmianę adresu ? Jak zadeklarować podatki po ślubie lub zawartym związku Pacs, separacji, rozwodzie, rozwiązaniu związku Pacs, śmierci męża lub partnera ? Artykuł ten wszystko Ci wyjaśni.

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : co musisz zadeklarować a czego nie

Podatki | 5 komentarzy

Artykuł ten informuje o dochodach, które trzeba zadeklarować, dochodach częściowo opodatkowanych i tych zwolnionych z obowiązku podatkowego.

Wszystkie kwoty wydrukowane wstępnie należy sprawdzić i skorygować w razie stwierdzenia błędu. Właściwą wartość wpisuje się w białym polu pod błędną cyfrą, którą trzeba skreślić.

Za prawdziwość deklarowanych danych odpowiada podatnik, nawet niezamierzone błędy są karalne.

Jakiego typu dochody masz obowiązek zadeklarować ?

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : Prime pour l’emploi – PPE

Podatki | jeden komentarz

Prime pour l’emploi należy się jedynie osobom pracującym o skromnych dochodach z pracy najemnej lub niezależnej aktywności, na pełen etat lub nie. Bezrobotni nie mają do niej prawa.

Rok 2015 jest ostatnim rokiem istnienia PPE. „Premia” ta ma zostać zastąpiona przez inną pomoc, wraz z RSA activité (nie mylić z RSA socle dla osób bez pracy).

Czytaj dalej...