Mieszkanie

Jak wynająć mieszkanie z niskim czynszem ?

Mieszkanie | 3 komentarze

Jeżeli pracujesz w firmie zatrudniającej przynajmniej 10 pracowników, masz możliwość skorzystać z zasobów mieszkaniowych „1% logement” zwanych też „1% patronal” .

Wszystkie firmy sektora prywatnego (oprócz rolnego) zatrudniające co najmniej 20 pracowników płacą składki przeznaczone na fundusz PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction).

Kiedyś wysokość tych składek stanowiła 1% masy wynagrodzenia pracowników (obecnie 0,45%), stąd pochodzi nazwa tej polityki mieszkaniowej („1% logement” lub „1% patronal”).

W 2010 roku nazwę zmieniono na „Action logement”.

„Action logement” stanowi więc program zarządzania środkami finansowymi uzyskiwanymi w ramach wspomnianego wyżej PEEC i przeznaczonymi w dużej części na konstrukcję...

Czytaj dalej...

Rozwiązanie umowy o wynajem mieszkania

Mieszkanie | 9 komentarzy

Lokator może rozwiązać umowę o wynajem mieszkania w każdej chwili. Musi jednak dopełnić niezbędnych formalności i respektować okres wymówienia.

Lokatora nie obowiązuje minimalny okres wynajmu i właściciel nie może zmusić go do pozostania w mieszkaniu dłużej.

W momencie opuszczania lokalu powinien zostać opisany jego ogólny stan, określany „état de lieux”, w którym uwzględnia się również stan sprzętów i mebli, jeśli mieszkanie jest umeblowane.

Lokator, który wypowiedział umowę o mieszkanie musi je opuścić najpóźniej ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

Jak rozwiązać umowę o mieszkanie ?

Wypowiedzenia mieszkania można dokonać na dwa sposoby :

Czytaj dalej...

Finansowanie przeprowadzki za pomocą Mobili-Pass

Mieszkanie | Brak komentarzy

Mobili-Pass to pomoc na finansowanie kosztów przeprowadzki pracownikom najemnym firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Bez względu na staż pracy i rodzaj umowy (CDI, CDD, praca doraźna przez agencję Intérim).

Dlaczego pracownicy jedynie takich firm mogą z pomocy Mobili-Pass skorzystać ? Bo tylko firmy zatrudniające co najmniej 10 osób poddane są obowiązkowi wpłacania składek na fundusz „Action Logement” (zwany też „1% Logement” lub „1% patronal”), który takiej pomocy udziela. Dofinansowanie dotyczy więc pracowników, których firma partycypuje w zasilaniu funduszu.

Pracownicy państwowi, pracownicy sektora rolnego, pracownicy sezonowi, pracownicy pracujących u siebie w domu i osoby na szkoleniu zawodowym z dofinansowania Mobili-Pass skorzystać nie mogą.

Czytaj dalej...

Przeprowadzka : niezbędne formalności

MieszkanieRóżne | 9 komentarzy

Przeprowadzka czyli zmiana adresu wymaga dokonania szeregu formalności. Oto najważniejsze z nich, te których zaniedbanie może skomplikować Ci życie.

Media

Zanim opuścisz zajmowany dotychczas lokal musisz skontaktować EDF (dostawca elektryczności), ENGIE (dostawca gazu, do niedawna GDF Suez), dostawcę wody (np. Lyonnaise des Eaux, Veolia Eau, dostawca komunalny) aby rozwiązać dotychczasowe umowy i spisać stan liczników. Wystarczy zgłosić telefonicznie opuszczenie lokalu by dowiedzieć się jaką procedurę aplikuje dana firma.

Czytaj dalej...

Pomoc finansowa na przeprowadzkę

MieszkanieRóżne | jeden komentarz

Pomoc z CAF / MSA

Jeśli korzystasz z APL lub ALF i masz co najmniej troje dzieci możesz wystąpić do CAF lub MSA o udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzkę w formie jednorazowego świadczenia zwanego „prime de déménagement”.

Czytaj dalej...

Dodatki na mieszkanie (allocations logement) APL, ALF, ALS

MieszkanieRóżne | 23 komentarze

Świadczenia mieszkaniowe we Francji dotyczą zarówno kosztów wynajmu jak i spłat kredytów na zakupione mieszkanie lub dom.

Odnoszą się one do głównego miejsca zamieszkania (résidence principale).

Czytaj dalej...