Taxe d’habitation 2015

Podatki | 7 komentarzy

Podatek lokalny „taxe d’habitation” zwany też „impôts locaux” odnosi się zarówno do głównego jak i dodatkowego miejsca zamieszkania. Dotyczy on osób zamieszkujących lokal,  bez względu na to czy są one lokatorami czy właścicielami.

Podatek ten naliczany jest na dzień 1 stycznia 2015, tzn. jeżeli zamieszkałeś w danym lokalu/domu po 1 stycznia 2015, podatek od tego lokalu cię nie dotyczy.  Natomiast zapłacisz podatek odnoszący się do poprzedniego miejsca zamieszkania, które zajmowałeś w tym terminie. Ewentualne zmiany w twojej sytuacji rodzinnej zaszłe w 2015 roku zostaną wzięte pod uwagę dopiero w przyszłym roku.

Jakie lokale podlegają temu podatkowi ?

Taxe d’habitation obejmuje jedynie lokale umeblowane, nawet jeśli posiadają niewiele mebli lub są one zgrupowane tylko w jednym z pomieszczeń lokalu. Natomiast lokal nieumeblowany jest uważany za niezamieszkały i może podlegać podatkowi dotyczącemu lokali niezamieszkałych, decyzja o podatkowaniu należy do władz komuny.

Właściciel umeblowanego ale niezamieszkałego lokalu, który powierzył swój lokal w zarządzanie agencji wynajmu mieszkań na okres pełnego roku rezygnując przy tym z możliwości zamieszkiwania w nim samemu, jest zwolniony z taxe d’habitation.

W przypadku wynajmowania lokalu przez kilku lokatorów (colocation) zawiadomienie podatkowe jest adresowane do jednego z lokatorów, najwyżej do dwóch, pozostali lokatorzy mają moralny obowiązek rozliczyć się z osobą, na którą wystawione zostało powiadomienie podatkowe.

Lokatorzy sezonowi nie płacą taxe d’habitation bo nie posiadają prawa do dysponowania lokalem, który zamieszkują tymczasowo.

Obowiązek podatkowy osób zamieszkujących jakiś lokal bezpłatnie zależy od tego, czy zamieszkują ten lokal same czy też wspólnie z osobą nim dysponującą. Jeśli zamieszkują lokal wraz z osobą na którą jest zarejestrowany akt własności lub akt wynajmu, opłata za taxe d’hahitation należy do osoby dysponującej lokalem. Natomiast jeśli lokator bezpłatnie zamieszkuje lokal sam, uiszczenie zapłaty za taxe d’habitation należy do niego.

Zawiadomienia o płatności (l’avis de taxe d’habitation) są wysyłane pocztą w dwóch terminach:

 • Począwszy od 30 września 2015 dla osób, które nie prosiły o rozłożenie zapłaty w rytmie miesięcznym
 • Począwszy od 15 października 2015 dla osób, które prosiły o rozłożenie zapłaty w rytmie miesięcznym

Istnieje możliwość ściągnięcia tego dokumentu drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na swoje konto na stronie internetowej urzędu podatkowego. W tym celu potrzebne są twoje dane podatkowe, które znajdziesz w ostatnim powiadomieniu podatkowym dotyczącym podatku od dochodów : „numéro fiscal”, „numéro de télédéclarant” i „revenu fiscal de référence”. Można też wejść na swoje konto wystukując  jedynie swój numer fiskalny i hasło, o ile już takie hasło uprzednio stworzyłeś i wprowadziłeś do systemu.

Ostateczny termin opłacenia „taxe d’habitation” został ustalony na 16 listopada 2015. Osoby, które wolą uregulować go drogą internetową mają do dyspozycji 5 dni więcej, tzn. musza uiścić podatek do północy w sobotę 21 listopada.

Zostanie on ściągnięty z konta 26 listopada. Data ta dotyczy również osób, które uiszczają zapłatę czekiem.

Jeżeli nie otrzymałeś żadnego zawiadomienia do końca października, należy skontaktować urząd podatkowy. Możesz też zapoznać się z kwotą, jaka masz do zapłacenia drogą internetową. Możliwe też jest uregulowanie należności w ten sposób.

Niektóre osoby nie otrzymają zawiadomienia bo są zwolnione z podatku. Należy jednak upewnić się czy brak powiadomienia wynika ze zwolnienia z podatku czy też z innego powodu. W tym celu wystarczy zadzwonić do urzędu podatkowego.

Taxe d’habitation podobnie jak podatki od dochodów można spłacać miesięcznie. O takiej intencji należy zawiadomić urząd podatkowy.

Taxe d’habitation sur les logements vacants THLV

Chodzi tu o podatek dotyczący lokali stanowiących drugą rezydencję czyli lokali nie będących głównym miejscem zamieszkania.  Określa się je „résidence secondaire” a administracja podatkowa uważa je za niezamieszkałe (vacants) przez większość miesięcy w roku. Taxe d’habitation dla takich lokali jest wysyłana w listopadzie z obowiązkiem zapłaty w połowie grudnia.

Zwolnienie z taxe d’habitation

Niektóre kategorie osób mają prawo, jeśli spełniają ku temu warunki, do ubiegania się o zwolnienie z taxe d’habitation. Należą do nich :

 • Osoby korzystające ze świadczenia „Allocation supplémentaire d’invalididté” (ASI) lub „Allocation de solidarité aux personnes agées” (ASPA)
 • Osoby mające ponad 60 lat w terminie 1 stycznia 2015 roku, których dochody „revenu de référence” z 2014 roku są niższe od progu ustalonego na ten cel i które nie płacą podatku od fortuny (ISF).
 • Wdowcy i wdowy (bez względu na wiek), których dochody „revenu de référence” z 2014 roku są niższe od progu ustalonego na ten cel i które nie płaca podatku od fortuny (ISF).
 • Osoby dotknięte inwalidztwem uniemożliwiającym im samodzielną egzystencję lub korzystające ze świadczenia AAH albo posiadające pod swym dachem niepełnosprawne dziecko czy osobę pobierająca AAH; warunek ten odnosi się do dochodów „revenu de référence” z poprzedniego roku, niższych od progu ustalonego na ten cel.

Wystarczy że jedno z małżonków spełnia warunek wieku lub inwalidztwa aby ich gospodarstwo fiskalne mogło skorzystać z ulgi podatkowej.

Inne warunki niezbędne do spełnienia

Wszystkie wymienione wyżej kategorie osób podlegają również następującym wymaganiom:

 • Mieszkają same lub ze współmałżonkiem
 • Lub mieszkają z osobą będącą na ich utrzymaniu w deklaracji podatkowej (dochodów). W drodze wyjątku wymóg ten odnosi się również do osób posiadających powyżej 60 roku życia i wdowców/wdów, pierwsi i drudzy zamieszkujący wraz z dorosłym dzieckiem nie będących na ich utrzymaniu o ile jest ono bezrobotne lub jeśli jego dochody w 2014 roku nie przekraczały 5 424 €.
 • Mieszkają z osobą pobierającą ASPA lub ASI, której dochody nie przekraczają progów umożliwiających zwolnienie z podatku „taxe d’habitation”

Osoby starsze posiadające bardzo skromne dochody, które otrzymały w 2015 zawiadomienie o Taxe d’habitation do zapłacenia podczas gdy ich sytuacja dochodowa się nie zmieniła i były one dotąd zwolnione z tego podatku, są zwolnione z zapłaty. Natomiast jeśli już zapłaciły to  kwota ta zostanie im zwrócona najpóźniej w pierwszych dniach 2016 roku. Jeżeli zaś życzą sobie by suma ta została im zwrócona jeszcze przed końcem listopada 2015 roku, mogą skontaktować urząd podatkowy począwszy od 9 listopada.

Osoby, które nie należą do wyżej wymienionych kategorii mogą ubiegać się o zmniejszenie podatku o ile ich dochody są bardzo skromne.

Progi dochodów zwalniające z taxe d’habitation wyżej wymienione kategorie

Ilość jednostek fiskalnych(Nombre de parts)Dochody z 2014 rokuRevenu fiscal de référence 2014
110 686 €
1,513 539,00 €
216 392,00 €
2,519 245,00 €
322 098,00 €
Każda następna połowa jednostki fiskalnej+ 2 853 €

Przykład : Małżeństwo w wieku 65 lat (stanowiące 2 jednostki fiskalne) jest zwolnione z Taxe d’habitation w 2015 roku jeżeli jego dochody z 2014 roku określane jako „revenu fiscal de référence” w zawiadomieniu podatkowym otrzymanym w 2015 roku (avis d’impot 2015) nie przekraczają 16 392,00 €.

RSA

Fakt korzystania z RSA nie zwalnia automatycznie z obowiązku uiszczenia taxe d’habitation i abonamentu radiowo-telewizyjnego (redevance télé). Wysokosc Taxe d’habitation zależy od wysokości dochodów i składu rodziny oraz od decyzji władz terytorialnych.

Abonament radiowo-telewizyjny

Podatek taxe d’habitation zawiera jednocześnie abonament radiowo-telewizyjny (redevance télé).

Abonament ten jest kwotą stałą, jednakową dla wszystkich podatników i obowiązującą wszystkie gospodarstwa domowe posiadające telewizor dla użytku prywatnego, bez względu na ilość odbiorników. Opłata ta jest wymagana z chwilą, gdy nie zadeklarujesz w deklaracji podatkowej, że nie posiadasz odbiornika telewizyjnego.

Wszelkie niezgodności z rzeczywistością podlegają karze pieniężnej w wysokości 150 €.

Jeżeli nie posiadasz w domu odbiornika telewizyjnego ale korzystasz z telewizji za pomocą innych urządzeń podłączonych do tunera, podlegasz obowiązkowi zapłaty za ten abonament. Wyjątek stanowią komputery wyposażone w kartę telewizyjną.

Jeżeli jesteś zwolniony z Taxe d’ahabitation zostajesz automatycznie zwolniony z abonamentu.

Jak wystąpić o ulgę podatkową ?

Każda osoba, która przekroczyła 60 lat i posiada niewielkie dochody, może wystąpić o ulgę adresując do swego urzędu podatkowego list polecony z potwierdzeniem odbioru. Może on wyglądać następująco :

Imię nazwisko składającego podanie                                     Nazwa i adres urzędu

Adres

Numer fiskalny

Objet : exonération de taxe d’habitation

Je viens de recevoir mon avis d’imposition de taxe d’habitation dont vous trouverez la copie ci-joint.

Je vous informe que je suis âgé de plus de 60 ans depuis le (date) et que mon revenu fiscal de référence de l’année dernière a été de (montant) comme vous le constaterez sur la copie ci-jointe.

Je bénéficie donc de l’exonération de taxe d’habitation, mon revenu étant inférieur aux plafonds définis par la loi.

Je vous serais donc reconnaissant de m’établir un dégrèvement sur la taxe d’habitation et d’en tenir compte à l’avenir.

 

En espérant une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

                                                                                                    Nazwisko Imię

Podpis

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
7 komentarzy do Taxe d’habitation 2015

 • leszek  pisze:

  Artykuł bardzo mnie zainteresował.
  Myślę,że wiele osób (tak jak ja)są zainteresowane odpowiedzią na takie tematy.
  Dziękuję i pozdrawiam!

 • Kinga  pisze:

  Mam pytanie , a raczej dwa pytania : czy jeśli jestem od dwóch lat na urlopie macierzyńskim bezpłatnym , pobieram z tego tytułu 380 z Caf , jedna osoba zarabiająca na rodzine jest partner jego dochód roczny to 17000 euro , rodzina liczy 3 dzieci we Francji w tym jedno dostało 20 procent grupy inwalidzkiej dodatkowo płacimy na jeszcze jedno dziecko alimenty ktore przebywa w Polsce 170 euro miesięcznie . Możemy sie starać o to aby być zwolnionymi z taxe habitants i taxe foncière ?? I moje drogie pytanie czy jest to możliwe abyśmy obydwoje ( każde z osobna ) dostawali na jedna nieruchomość tzn dom tax fonciere i tax habitants ?? Dziekuje za odpowiedz ?? Kinga

  • Bożena  pisze:

   We wpisie ma Pani odpowiedź na to pytanie. Cytuję fragmenty będące tą odpowiedzią :
   „niektóre kategorie pracowników mają prawo z takiej mutuelle d’entreprise zrezygnować. Są to :”
   i dalej podaję listę sytuacji, które zwalniają z obowiązku przyjęcia mutuelle d’entreprise, gdzie znajduje się Pani przypadek, bo posiada Pani CMU
   • „Osoby korzystające z CMU, ACS lub innej kolektywnej mutuelle. Rezygnację należy sprecyzować na piśmie. Obowiązywać ona będzie do dnia ważności CMU, ACS lub indywidualnej mutuelle.
   Wystarczy więc że złoży Pani pisemną rezygnację z uzasadnieniem wyjaśniającym, że Pani sytuacja rodzinna daje jej prawo do CMU, wobec tego mutuelle d’entreprise nie jest Pani potrzebna. Natomiast chętnie Pani z niej skorzysta gdy jej sytuacja się poprawi.
   Nie ma potrzeby płacić składki na ubezpieczenie, które jest zbędne. CMU pokrywa Pani wszystkie koszty leczenia.

  • Bożena  pisze:

   Nic nie sprzeciwia się by zwrócić się do urzędu podatkowego o zredukowanie „taxe d’habitation” lub rozłożenie jej na kilka miesięcznych rat. Najlepiej wybrać się osobiście do urzędu podatkowego i porozmawiać z urzędnikiem przedstawiając mu sytuację rodzinną. Trzeba zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tę sytuację.

   Odnośnie drugiego pytania, zrozumiałam, że nie jesteście małżeństwem wiec każde z Was płaci podatki osobno.

   • Kinga  pisze:

    Tak nie jesteśmy małżeństwem , jesteśmy w konkubinacie od 12 lat . Dom kupiliśmy 5 lat temu , partner ma 70 procent a ja 30 procent domu na piśmie notarialnym .

 • Urszula  pisze:

  Witam
  Ponieważ zmieniła mi się w tym roku kwota taxe d’habitation ,a sama bardzo mało mówię po francusku,poprosiłam pewnego francuza aby wyjaśnił to dzwoniąc do urzędu podatkowego. Okazało się ,że oni tam mają zapisane że opłatę wystawiają na garaż / !!!!!!/ a nie na pokój !/ w pierwszym roku ubezpieczenia przesyłałam im umowę wynajmu /
  Za co zapłacę większy podatek : pokój czy garaż ? Za telewizor płacę.
  Bo radzono mi ,że jak wyjaśnię to zapłacę więcej + dawne lata ……

  • Bożena  pisze:

   Nie znając więcej szczegółów Pani sprawy, wydaje mi się że podatek od garażu powinien być niższy, jako że Taxe d’habitation jest naliczana na bazie wartości lokalu.

Napisz komentarz

....