Renta chorobowa lub renta inwalidzka

RóżneUbezpieczenia | 20 komentarzy

Niektóre poważne schorzenia lub przewlekłe choroby wymagające długotrwałego leczenia Sécurité sociale ubezpiecza w 100%. Ubezpieczenie takie nazywa się ALD (Assurance longue durée). Oznacza to, że leczenie ich jest bezpłatne.

Fakt jednak, że choroba lub schorzenie zostaną zakwalifikowane do tej kategorii nie oznacza wcale że przyznana Ci zostanie z tego tytułu renta chorobowa (pension d’invalidité). Jak jej nazwa wskazuje, renta ta należy się osobom dotkniętym niepełnosprawnością czyli inwalidztwem, w Sécurité Sociale nie istnieje pojęcie renty chorobowej.

Aby renta taka została przyznana, oprócz niepełnosprawności brane są pod uwagę również inne czynniki, takie jak : stopień trudności w adaptacji do życia zawodowego, natura i powaga schorzenia, wiek, rodzaj aktywności zawodowej wykonywanej przed chorobą, rodzaj wykształcenia. Całokształt tych czynników jest oceniany w kontekście przynależności geograficznej do danego regionu i możliwości jakie ten region dostarcza pod względem możliwości znalezienia pracy. Innymi słowy, nie istnieje ogólnokrajowa reguła aplikowana w całej Francji jednakowo.

Przede wszystkim jednak trzeba spełniać wszystkie następujące warunki :

 1. Posiadać prawo do Sécurité Sociale od co najmniej 12 miesięcy liczonych w pierwszym dniu miesiąca, w którym wypisane zostało zwolnienie lekarskie na chorobę powodującą niepełnosprawność lub na dzień stwierdzenia stanu niepełnosprawności.
 2. Posiadać przepracowane co najmniej 800 godzin w ciągu ostatnich 12 miesięcy cywilnych lub ostatnich 365 dni poprzedzających zwolnienie lekarskie lub stwierdzenie stanu niepełnosprawności.
 3. Spośród ostatnich 800 wymienionych godzin lub ostatnich 365 dni co najmniej 200 godzin musi być przepracowane w ciągu ostatnich 3 miesięcy albo też trzeba być w stanie wykazać, że płaciłaś składki od pensji wynoszącej co najmniej 2 030 razy SMIC godzinny podczas 12 miesięcy cywilnych poprzedzających zwolnienie lekarskie lub też 1015 razy SMIC godzinny w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

Zwykle Twoja kasa ubezpieczeniowa (CPAM) podejmuje sama inicjatywę przyznania Ci renty gdy okres zwolnienia lekarskiego dobiega 3 lat. Niemniej jednak Ty możesz tę inicjatywę podjąć jeszcze wcześniej, po upływie 12 miesięcy stwierdzenia Twojej niepełnosprawności.

Dwa rodzaje sytuacji mogą zaistnieć :

Zanim wystąpiłaś o rentę byłaś na zwolnieniu lekarskim (maksymalnie 3 lata). W takim przypadku o rentę wystąpić powinnaś gdy upłynie 3 lat zwolnienia. Natomiast gdy Twój stan zdrowia zaczął stabilizować się (z utrzymywaniem się niepełnosprawności) przed upływem 3 lat zwolnienia, możesz wystąpić o rentę wcześniej.

Drugim przypadkiem jest sytuacja, gdy niepełnosprawność nastąpiła wskutek przedwczesnej utraty sił żywotnych organizmu, co zostało stwierdzone medycznie. Taki ubytek żywotności może zostać uznany jako spustoszenie organizmu powodujące ograniczenie jego funkcjonowania porównywalne ze spustoszeniami występującymi u starszych osób.

Wystąpienie o rentę może więc być dokonane przez samego pacjenta lub jego lekarza albo przez lekarza z Sécurité sociale. W każdym przypadku niezbędne jest wypełnienie i złożenie formularza S4150 « Demande de pension d’invalidité » wraz z wymaganymi dokumentami, w twojej agencji Sécurité sociale (caisse d’Assurance Maladie). Formularz ten nosi też numer cerfa  50531#04 .

Lista dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o rentę chorobową jest dołączona do formularza.

Po dokonaniu tej formalności zostaniesz wezwana przez lekarza z Sécurité sociale, który Cię zbada i sporządzi raport. Sprawa Twoja zostanie rozpatrzona w ciągu dwóch miesięcy.

Renta inwalidzka ma zawsze charakter tymczasowy.

Jeśli zostanie Ci przyznana, otrzymasz wraz z informacją o decyzji, podstawę jej przyznania, przysługującą Ci kategorię inwalidztwa i wysokość przyznanego Ci świadczenia.

Jeśli otrzymasz odmowę, zostaniesz poinformowana o możliwościach odwoływania się od tej decyzji.

Koszty leczenia

Paleta kosztów leczenia jest dość szeroka i dotyczyć może konsultacji medycznych, badań, interwencji chirurgicznych, protez, analiz krwi, rehabilitacji, kosztów transportu, kuracji termalnych.

Należy jednak podkreślić, że bezpłatność leczenia dotyczy tylko i wyłącznie choroby, dla której z tej bezpłatności korzystasz. Jeśli chcesz leczyć np. zęby lub jakiekolwiek inne schorzenie niezwiązane z Twoją przewlekłą chorobą, płacisz za nie normalnie. Lekarz sporządza protokół w którym są wyszczególnione badania i kuracje wchodzące w skład bezpłatnego leczenia i przy każdej wizycie wypełnia receptę lub skierowanie precyzujące jakie badania lub kuracje podlegają bezpłatności a jakie nie.

Wysokość renty

Wysokość przyznanej Ci renty jest naliczana na bazie Twoich zarobków. Brane są pod uwagę najwyższe pensje z 10 ostatnich lat, z których obliczana jest średnia w granicach pułapu Sécurité sociale (plafond de la Sécurité socjale). W 2016 roku pułap ten wynosi 3 218 €.

Wysokość renty w 2016 roku

Kategoria

inwalidzka

PoziomWysokość renty Minimum Maksimum
1Niepełnosprawność umożliwiająca pracę zarobkową30% średniej pensji rocznej281,65 €951 €
2Niepełnosprawność uniemożliwiająca pracę zarobkową50% średniej pensji rocznej281,65 €1 585 €
3Niepełnosprawność wymagająca pomocy osoby trzeciej w czynnościach życia codziennego50% średniej pensji rocznej powiększonej o zapomogę na zatrudnienie pomocy281,65 €  + 1 103,08 € 1384,73 €1 585 €
+ 1 103,08 €
= 2688,08 €

Czy renta może ewoluować ?

W przypadku poprawy lub pogorszenia się stanu zdrowia renta jest na nowo ewaluowana i może zostać zawieszona częściowo lub całkowicie w przypadku podjęcia pracy zarobkowej. Zawieszona jest wtedy, gdy kumulacja pensji z rentą w okresie 6 miesięcy przekracza wysokość pensji na bazie której naliczona została renta.

Osoby, które osiągną wiek emerytalny (60-62 lata) w okresie pobierania renty chorobowej, przechodzą na rentę zwaną „pension de vieillesse pour inaptitude”. Jej wysokość jest ustalana w zależności od ilości przepracowanych lat.

Jeśli osiągniesz legalny wiek emerytalny kontynuując aktywność zawodową i pobierając rentę, nadal możesz ją pobierać do chwili osiągniecia wieku 65-67 lat, gdy nabierasz prawa do pełnej emerytury.

Jeśli osoba niepełnosprawna umrze w wieku poniżej 55 lat, jej maż/żona ma prawo wystąpić o rentę należącą się osobie zmarłej (pension de veuf/veuve d’invalide). Jej wysokość stanowi 54% renty, do której zmarła osoba miała prawo. Może być ona podniesiona o 10% w przypadku, gdy małżeństwo wychowywało wspólnie (teraz lub w przeszłości) co najmniej troje dzieci.

Natomiast jeśli osoba pozostająca przy życiu wejdzie w nowy związek małżeński, traci prawo do renty po poprzednim współmałżonku. Może to prawo odzyskać jeśli się rozwiedzie lub na nowo owdowieje.

 

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
20 komentarzy do Renta chorobowa lub renta inwalidzka

 • errata  pisze:

  Dzień dobry,
  Bardzo dobrze opracowany temat, mam jednak pytanie: jak to wygląda w przypadku choroby zawodowej? W wyniku choroby, uznanej za zawodową, przyznano mi 15% i 5% uszczerbku na zdrowiu, czy to się sumuje? Czy mam prawo przejść na emeryturę w wieku 60 lat?
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

  • Bożena  pisze:

   Przyznano Pani 5% uszczerbku na zdrowiu a czemu odpowiada 15% ?

 • errata  pisze:

  Na jedną kończynę 5%, na drugą 15%. Za 5% otrzymałam odszkodowanie (?), za 15% niewielką rentę. W sumie 20% ale czy na pewno? Nadal ciężko pracuję i nie dam rady pracować do 67r. życia.

 • errata  pisze:

  Dzień dobry,
  Gdyby Pani mogła mi odpowiedzieć, czy ten uszczerbek na zdrowiu 15% na jedno ramię i 5% na drugie, wynikający z choroby zawodowej, można zsumować czy nie? Nawet nie wiem gdzie szukać informacji, w jakich ustawach?
  Dziękuję.

  • Bożena  pisze:

   Przykro mi ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Informacji nie należy szukać w przepisach prawnych, raczej w instytucjach. Może Pani skontaktować swoja kasę emerytalną , może również spytać w CDAPH (Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Życzę powodzenia.

 • errata  pisze:

  Dziękuję za poświęcony czas, skorzystam z Pani rady i zgłoszę się do CDAPH.
  pozdrawiam 🙂

 • Edmund Kunek  pisze:

  Przepracowałem 10 lat we Francji podczas pracy zasłabłem po przewiezieniu mnie do szpitala stwierdzono złośliwy rak nerki , operowany byłem w Tuluzie po trzech tygodniach wyjechałem do Polski i tutaj po zwolnieniach otrzymałem rentę . Mam pytanie czy otrzymam również częściowo rentę z Francji, ponieważ w Polsce obliczono mi tylko za pracę w Polsce. Bardzo prosiłbym o wyjaśnienie z poważaniem edmund

  • Bożena  pisze:

   Nie jestem w stanie na takie pytanie odpowiedzieć bo o każdym przypadku z osobna decyduje komisja w CPAM o czym napisałam w powyższym wpisie. To zależy od Pana sytuacji zdrowotnej i zawodowej, czy komisja ta uzna że jest Pan niezdolny do pracy.

 • wila  pisze:

  Witam pani Bożeno proszę o kontakt mam duży problem a widze że pani wie mąż jest we fra. w szpitalu a chcałabym go przewieś do polski zapowiada się dłuższe leczenie i czy moge sie tarać dla niego o rente we francji

  • Bożena  pisze:

   Renta jest możliwa ale zależy od wielu czynników. Nie znając sytuacji nie mogę na to pytanie odpowiedzieć.

 • wila  pisze:

  Pani Renato chciała bym pani przedstawić cała sytuacje i jak to mogę zrobić nie chciała bym tu na forum tel/sky/emai

  • Bożena  pisze:

   Proszę napisać do mnie korzystając z funkcji „Kontakt” na blogu.

   Na imię mam Bożena.

 • szymon  pisze:

  witam mam problem ponieważ podczas pracy we Francji maszyna odcięła mi 3 palce u prawej ręki 1 doszyli a 2 są krótkie problem polega na tym iż sześć miesięcy pracowałem przez polskie biuro a gdy zdarzył się wypadek byłem już zatrudniony u francuskiego pracodawcy wypadek został zgłoszony dopiero po pół roku złożyłem wszystkie dokumenty do Francji i czekam na odpowiedż czy mam szansę dostać stamtąd rentę

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli wypadek zdarzył się gdy pracował Pan legalnie dla francuskiego pracodawcy, posiadał Pan numer sécurité sociale i ma Pan zaświadczenie stwierdzające zaistniały wypadek to ma Pan prawo albo do odszkodowania albo do renty. Przy stopniu niepełnosprawności poniżej 10% ubytku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie.
   Przyznanie renty zależy więc od stopnia inwalidztwa uznanego przez komisję i innych parametrów. Proszę przeczytać na blogu wpis poświęcony wypadkowi przy pracy. Podałam w nim wiele informacji, które mogą się Panu przydać , kiedy zostaje przyznane odszkodowanie a kiedy renta.

 • krzysztof  pisze:

  Witam pani Bozenko Ostatnio dopadlo mie zapalenie przylocza sciegna achirlesa lecze to juz trwa 7mie Pani z cpmu kieruje mie na konsultacje z konsultantem w sprawie ubytku zdrowia lub w kierunku renty. Jakie moge miec z tego korzysci.

  • Bożena  pisze:

   Na temat korzyści wynikających z przyznania ubytku na zdrowiu napisałam osobny wpis na blogu, zapraszam do lektury : http://francjapoprostu.com/przywileje-z-tytulu-niepelnosprawnosci/

   Trudno mi na Pan pytanie odpowiedzieć bo nie wiem jakiego typu korzyści ma Pan na myśli. Jak by nie było zależą one od tego czy problem zdrowotny wynika z wypadku przy pracy czy nie i jaki procent inwalidztwa zostanie przyznany.

   • krzysztof  pisze:

    Na tem chwile jest to wynikajoce z pracy kturo wykonuje bo duzo stoje,a spotkanie z konsultantem bede mial dopiero umowione przez panio z cpmu; dzis mialem infiltracje zobaczymy jak sciegno bedzie sie goilo za ok dwa miesioce ma byc wyleczone a jak nie to operacja.

 • Mpazdzior  pisze:

  Jeśli osoba ma 76lat kobietac i pracowała w jako ogrodnik to jaka moze mieć emeryturę obecnie gdy składki były oplacane minimalne??? Czy to jest vo miesiąc czy raz na kwartał ???
  Dziekuje i pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Wysokość składek nie ma znaczenia. Ważne jest ile czasu osoba ta pracowała. Czego dotyczy pytanie : „Czy to jest co miesiąc czy raz na kwartał ? » ?

 • krzysztof  pisze:

  Witam dostalem status MDPH do 2022roku na 5lat i zapytanie o zmiane stanowiska pracy jakie mam z tego tytulu korzysci majoc ten status!

Napisz komentarz

....