Wysokość zasiłku dla bezrobotnych i przysługujący okres

Agencja pracy | 131 komentarzy

Niewiele osób zna obowiązujące obecnie przepisy decydujące o wysokości zasiłku (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi ARE ). Artykuł ten pozwoli Ci je poznać i zrozumieć sposób  ich obliczania.

Na wstępie kilka ogólnych zasad.

Zasiłek jest wypłacany osobom, które nie utraciły pracy dobrowolnie (nie dymisjonowały).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (Rupture conventionnelle) nie pozbawia Cię prawa do zasiłku.

Nabywasz go po przepracowaniu minimum 4 miesięcy (122 dni lub 610 godzin jednorazowo lub nie) w ciągu ostatnich 28 miesięcy (730 dni) jeśli masz mniej niż 50 lat lub w ciągu ostatnich 36 miesięcy (1 095 dni) jeśli masz co najmniej 50 lat.

Okres czasu pobierania zasiłku jest teoretycznie równoważny okresowi opłacania składek na fundusz zasiłków

dla bezrobotnych, czyli okresowi zatrudnienia, według zasady :   jeden dzień pracy = jeden dzień zasiłku

Dalej zrozumiesz dlaczego uważam równoważność tych dwóch okresów za teoretyczną.

Okres pobierania zasiłku nie może jednak przekraczać okresów maksymalnych, zdefiniowanych następująco :

 • 2 lata dla osób poniżej 50 roku życia
 • 3 lata dla osób mających co najmniej 50 lat

Wysokość zasiłku zależy od zarobków za ostatnie 12 miesiące cywilne pracy poprzedzające ostatni zapłacony dzień zatrudnienia, o ile nie posłużyły one już wcześniej za podstawę do pobranego zasiłku.

Sformułowanie precyzujące miesiące cywilne oznacza „od dnia do dnia”, tzn. jeśli rozwiązanie umowy nastąpi w trakcie miesiąca, do obliczenia zasiłku nie uwzględnia się ostatniego niepełnego miesiąca, rachunek zaczyna się od końca miesiąca, który poprzedza miesiąc rozwiązania umowy wstecz.

Wyjątek stanowią osoby z niepełnym zatrudnieniem (niepełnym wymiarem godzin) i osoby, które otrzymywały zredukowane wynagrodzenie w momencie rozwiązania umowy o prace. W ich przypadku możliwe jest przesuniecie w czasie daty od której naliczony będzie okres służący za podstawę do naliczenia wysokości zasiłku. Decyzja może być podjęta z urzędu przez agencje zatrudnienia ale osoba zainteresowana ma również prawo wystąpić z prośbą o uznanie innego okresu, z pełnym wymiarem godzin, poprzedzającego okres niepełnego zatrudnienia.

Wyjątek ten dotyczy pewnych ściśle określonych sytuacji, w których osoba pracowała w pełnym wymiarze godzin i wskutek pewnych okoliczności jej rytm pracy uległ zmianie.

Na przykład częściowy urlop wychowawczy, podjęcie pracy w ograniczonym wymiarze godzin wskutek przebytej choroby, kłopoty ekonomiczne firmy, i inne im podobne.

Do naliczenia wysokości zasiłku brana jest pod uwagę pensja podstawowa wraz z premiami, od których odprowadzane były składki do funduszu zasiłków dla bezrobotnych.

Dni nieobecności w pracy, które nie są płacone przez pracodawcę, jak dni zwolnienia chorobowego (płacone przez Sécurité Sociale), zostają odjęte od sumy dni przepracowanych.

Podobnie kwoty wypłacone z tytułu odprawy czy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nie są uwzględniane przy naliczaniu zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych wyrażony jest zawsze w formie stawki dziennej (allocation journalière).

Oblicza się go na podstawie średniej dziennej stawki służącej za referencję do obliczenia zasiłku, nazywaną we Francji SJR (Salaire Journalier de Référence).

SJR oblicza się dzieląc sumę wszystkich pensji z okresu branego pod uwagę przez ilość przepracowanych dni w tym okresie.

Istnieje też zasiłek minimalny, który wynosi 28,58€ na dzień.

Bez względu na wysokość zarobków poprzedzających przyznanie prawa do zasiłku, jego kwota nie może być niższa niż 28,58€ na dzień.

Zasiłek wypłacany w okresie kursu szkoleniowego jest taki sam jak zasiłek poza okresem kursu i nie może być niższy niż 20,48€. Dotyczy on osób skierowanych na szkolenie przez agencję zatrudnienia.

Pole-emploi

Jak ustalana jest wysokość zasiłku

Zasiłek brutto odpowiada jednej z poniższych formuł, tej która jest najbardziej korzystna dla bezrobotnego :

 1. 40,4% SJR + 11,72€ dziennie
 2. 57% SJR

Przykład n° 1 

Pensja brutto wynosi 1 700€ na miesiąc co odpowiada 55,89€ SJR.

Według formuły 1 zasiłek wynosi 34,30€ (40,4% od kwoty 55,89€ + 11,72€)

Według formuły 2 zasiłek wynosi 31,85€ (57% od kwoty 55,89€)

Bezrobotnemu zostanie przyznany zasiłek 34,30€ dziennie czyli 1 029€ brutto w miesiącach liczących 30 dni i 1 063,30€ w miesiącach liczących 31 dni.

Przykład n° 2 

Pensja brutto wynosi 1 150€ na miesiąc co odpowiada 37,80€ SJR.

Według formuły 1 zasiłek wynosi 26,99 € (40,4 % od kwoty 37,80€ + 11,72 €)

Według formuły 2 zasiłek wynosi 21,54 € (57% od kwoty 37,80€)

Obie kwoty są niższe od minimalnego zasiłku. W takim przypadku bezrobotnemu zostanie przyznany zasiłek 28,58€ dziennie czyli 857,40 € w miesiącach liczących 30 dni i 885,98€ w miesiącach liczących 31 dni.

Powyższe przepisy dotyczą osób, które utraciły pracę nie wcześniej niż 1 lipca 2014 roku.

Natomiast bezrobotni pobierający już zasiłek w dniu 1 lipca 2014 roku podlegają przepisom poprzedzającym tę datę.

Zasiłek z tytułu pracy w niepełnym wymiarze godzin

Zasiłek od wynagrodzenia pochodzącego z pracy w niepełnym wymiarze godzin oblicza się mnożąc współczynnik zwany „coefficient de réduction temps partiel” przez wartość stałą (11,72€) w równaniu : 40,4% SJR + 11,72€ lub przez zasiłek minimalny (28,58 €).

Współczynnik ten posiada wartość indywidualną zależną od rytmu pracy.

Można go obliczyć dzieląc rzeczywisty czas pracy przez czas legalny lub czas określony w Convention Collective (jeśli jest inny niż czas legalny).

Na przykład dla osoby pracującej przy opiece na dziećmi 10 godzin tygodniowo współczynnik ten wynosi : 10/40 = 0,25 bo convention collective dotycząca personelu zatrudnianego przez osoby prywatne dopuszcza 40 godzin pracy tygodniowo.

Gdzie podział się zasiłek równy 75% wynagrodzenia ?

Obecnie zasiłek odpowiadający 75% wynagrodzenia przyznawany jest osobom, których średnia pensja miesięczna brutto przed utratą pracy była niższa od 1143,3€.

75% wynagrodzenia odnosi się do :

 1. Średniej dziennej stawki (SJRSalaire Journalier de Référence) jaką agencja zatrudnienia oblicza na podstawie utraconych zarobków z ostatnich 12 miesięcy pracy.
 1. Globalnej sumy wszystkich zasiłków w należącym się (teoretycznie) okresie pobierania zasiłku. Oznacza to, że wspomniana globalna suma wszystkich zasiłków również nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia na bazie którego naliczony jest zasiłek.

Rozważmy przykład osoby, która zarobiła w ciągu ostatnich 12 miesięcy 13 500€ (jej średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 1 125€ brutto).

Pułap odnoszący się do zasiłków stanowiących 75% wynagrodzenia sprawia, że osoba ta nie może otrzymać w okresie 12 miesięcy pobierania zasiłku łącznej kwoty przekraczającej 75% od 13 500€, co odpowiada 10 125€. Osoba ta otrzyma więc łączną kwotę zasiłków w wysokości 10 125€. Aby wysokość przysługującego jej zasiłku mogła odpowiadać 75% wynagrodzenia przed utratą pracy, okres jego pobierania jest w rzeczywistości krótszy niż 12 miesięcy, na bazie których obliczony został zasiłek. Oblicza się go według następującego wzoru :

suma zasiłków do pobrania w przysługującym okresie x 75% / średnia dzienna stawka stanowiąca referencję (SJR)

Jeśli chcesz szybko i łatwo zorientować się jaki zasiłek Ci przysługuje i od kiedy, możesz dokonać symulacji na stronie Pôle Emploi.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
131 komentarzy do Wysokość zasiłku dla bezrobotnych i przysługujący okres

 • Maj  pisze:

  Mam pytanie jak wygląda sytuacja z mamami które zrezygnowały z pracy po urlopie wychowawczym na rzecz wychowania dziecka czy to poprostu jest traktowane jako porzucenie pracy i zasiłek się nie należy?Czy urlop wychowawczy liczony jest do zasiłku?

  • Bożena  pisze:

   Dobrowolne odejście z pracy nigdy nie daje prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
   Taka jest ogólna zasada dotycząca wszystkich pracowników, bez względu na to czy są na urlopie wychowawczym, wypoczynkowym, lub innym, czy nie.

   Natomiast można skorzystać z tego zasiłku odchodząc dobrowolnie z porozumieniem stron czyli podpisując porozumienie zwane „rupture conventionelle”.

   Liczy się więc jedynie forma odejścia z pracy, tzn. sposób rozwiązania umowy o pracę.

   Osoby będące na urlopie wychowawczym mogą skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych jeżeli zostaną zwolnione lub odejdą z porozumieniem stron.

   Zasiłek zostanie naliczony na bazie 12 ostatnich miesięcy poprzedzających bezpośrednio urlop wychowawczy. Inaczej mówiąc, okres urlopu wychowawczego nie jest brany pod uwagę do naliczenia zasiłku lecz zarobki z okresu pracy poprzedzającego urlop.

 • Daga  pisze:

  Odmówiono mi zasiłku w Pole Emploi. w Polsce pracowałam na pełny etat, rozwiązałam umowę za porozumieniem stron i wyjechałam z dzieckiem do Francji do męża. W Pole Emploi złożyłam odwołanie od tej decyzji, poniekąd rozpatrzono ją ponownie ale również z negatywnym skutkiem. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

  • Bożena  pisze:

   Z tego co Pani pisze, wynika, że pracowała w Polsce, tam rozwiązała umowę za porozumieniem stron i we Francji spodziewa się zasiłku dla bezrobotnych za okres pracy w Polsce.

   Nie ma nic zaskakującego w decyzji Pôle emploi, który odmówił Pani zasiłku.
   Zasiłek należy się osobom, które pracują we Francji i płacą składki na francuski fundusz dla bezrobotnych (i spełniają warunki jego przyznania pod względem ilości przepracowanych godzin.
   Przypuszczam, że odmowa zasiłku została uzasadniona.
   Co znajduje Pani w uzasadnieniu ?

 • renata  pisze:

  Witam,ja dostalam zasilek w wysokosci 17,30 za dzien dlaczego nie dostalam pelnej kwoty zasilku

  • Bożena  pisze:

   Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od kilku czynników, które opisałam we wpisie. Jeżeli przeczyta go Pani uważnie to prawdopodobnie znajdzie odpowiedź na swoje pytanie. Ja jej udzielić nie mogę bo nie podała Pani żadnych informacji o swojej sytuacji na bazie której naliczono zasiłek.

 • bozenka  pisze:

  Witam
  Maż pracuje we Francji i ma nadany nr ubez[ieczenia tymaczasowy a powinien miec docelowy,w jaki sposób można to zmienic i czy ma towplyw na ewentualny zasiłek?

  • Bożena  pisze:

   Z tymczasowym numerem sécurité sociale nic się nie należy, żaden zasiłek ani żadne ubezpieczenie.
   Należy więc załatwić formalności umożliwiające uzyskanie właściwego indywidualnego numeru sécurité sociale.
   Na blogu jest artykuł na temat carte vitale, który podaje listę dokumentów do złożenia. Radziłabym jednak mężowi udać się do agencji SS której podlega i upewnić jakie dokumenty musi dostarczyć i gdzie je złożyć (na jaki adres je wysłać bo nie jest to agencja lokalna). Przy okazji powinien spytać czy może Panią dołączyć do swego ubezpieczenia (nie wiem czy Pani posiada już swój numer i czy w ogóle mieszka Pani we Francji, dlatego zwracam na to uwagę).
   Ja nie znam Waszej indywidualnej sytuacji aby coś podpowiedzieć, tym bardziej że od stycznia przepisy zmieniły się nieco o czym również pisałam w jednym z wpisów na blogu, o dostępie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zachęcam do zapoznania się z nim.

 • bozenka  pisze:

  już odpowiadam
  Jak wspominałam maż pracuje we Francji od lutego br, ja jestem w Polsce i dopiero planuje do niego dojechać
  Sytuacja jest trochę skomplikowana bo po przyjeździe do Francji maż pracował w innym mieście i w innej firmie,gdzie nadano mu ten numer tymczasowy w tej chwili pracuje już i w innym mieście i w innej firmie , mieszka w mieszkaniu służbowym wiec nie ma zameldowania tylko adres tymczasowy.I teraz moje pytanie czy aby zgłosić nowy adres musi udać się do urzędu osobiście ? bo podejrzewam ze prośbę o nadanie stalego numeru musi tez wykonać osobiscie

  • Bożena  pisze:

   Numer sécurité nie jest związany z firmą a zameldowanie jako takie we Francji nie istnieje. Tak jak już wyjaśniłam, maż powinien udać się do biura SS któremu podlega jego aktualne miejsce zamieszkania i dowiedzieć się jakie papiery ma złożyć aby uzyskać numer SS oraz gdzie je wysłać. Nie musi tego dokona osobiście ale ważne jest by informacja jaka zostanie mu przekazana była precyzyjna, aby nie brakowało jakiegoś dokumentu na liście. Jeżeli będąc jeszcze w poprzednim miejscu maż złożył już papiery o przyznanie tego numeru to musi sprawdzić czy nie przyszedł na poprzedni adres list z carte vitale. Jeśli tej formalności nie załatwiał to musi jak najszybciej to zrobić, tym bardziej jeśli zamierza pozostać w St Malo. Dopiero gdy będzie miał swój numer SS, może zabrać się za załatwianie innych formalności. Wspomina Pani że maż mieszka w mieszkaniu służbowym ale nic na temat okresu obowiązywania podpisanej umowy. Jest to ważne bo jeśli umowa skończy się np. za miesiąc i maż zmieni w międzyczasie adres i departament, to musi zorganizować się tak, by listy w sprawie załatwianego numeru SS mogły mu być przekazywane na nowy adres. O tym jak załatwić przekazywanie listów na nowy adres na poczcie opisałam we wpisie pod tytułem : „Przeprowadzka : niezbędne formalności”. Oczekiwanie na otrzymanie carte vitale trwa ok. 2 miesięcy, nieraz dłużej i maż nie powinien zwlekać z załatwieniem tej sprawy, jest to bardzo ważna dla niego sprawa. Na przykład jeśli straci pracę i chciałby skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych to nie będzie to możliwe jeśli nie będzie miał swego indywidualnego numeru SS. Podobnie jeśli będzie zechciał wystąpić o dodatek na mieszkanie, nic nie dostanie bez tego numeru.

 • bozenka  pisze:

  czy mogę do Pani wysłać na priv papiery które dostał mąż? Bo wczoraj znowuż inna osoba stwierdziła,że numer który maż już posiada jest tym właściwym numerem i innego nie potrzeba,Szczerze mówiąc pogubiłam się w tym wszystkim.
  Co do okresu umowy jest ona do 27 maja 2016,oczywiście z nadzieja na kontynuacje i pozostanie już w St Malo

  • Bożena  pisze:

   To czy numer jest prowizoryczny czy nie można łatwo rozpoznać po początkowych cyfrach. Pierwsza cyfra jest „1” w przypadku mężczyzny, następne cztery odpowiadają dacie urodzenia, podobnie jak w polskim dowodzie osobistym. Jeśli maź posiada już swój numer Sécurité sociale to powinien również posiadać carte vitale. Proszę przysłać dokumenty dla pewności.

 • mentalny wampir  pisze:

  jesli od kilku lat nie mam podwyżki i chce zmienic prace to czy mogę jakos zrobic tak,aby dostac rupture conventionelle i nie robic dymisji ? chciałbym zanim znajde cos innego brać zasilek.pracuje na cdi 5 lat

 • mentalny wampir  pisze:

  aha i czy jesli specjalnie nie pojde do pracy bez okazywania zwolnienia to po zwolnieniu mnie dyscyplinarnie nalezy mi sie zasilek?

  • Bożena  pisze:

   Ma Pan oczywiście prawo do polubownego rozwiązania umowy o pracę (Rupture convetionnelle ) ale nie będzie to możliwe bez zgody pracodawcy. Daje ono prawo do odprawy (indemnités de liecenciements) , co w przypadku 5 letniego stażu pracy nie jest bez znaczenia ale pracodawcy nie chcą jej wypłacać jeśli pójdą na rękę pracownikowi przystając na polubowne rozwiązanie umowy. Domagają się rezygnacji z odprawy w zamian za zgodę na takie rozwiązanie.

   Dyscyplinarne zwolnienie (faute grave lub faute lourde) nie pozbawia prawa do zasiłku dla bezrobotnych ale zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty odprawy. Agencja pracy sprawdza czy rozwiązanie stosunku pracy nie było dobrowolne ze strony pracownika bo wtedy zasiłek nie należy się. Taka metoda jest więc nieco ryzykowna. Najlepiej, moim zdaniem, zastanowić się jakie poczynania pracodawcy nie są w porządku z prawem i zacząć domagać się listownie i w sposób energiczny ich uregulowania. Podwyżka nie jest obowiązkowa więc domaganie się jej nie jest dla pracodawcy kłopotliwe ale może Pan taką rewindykację dorzucić do innych. Nieobecność w pracy nie musi wcale prowadzić do dyscyplinarnego zwolnienia, natomiast może zaintrygować agencje pracy. W jakiej branży Pan pracuje ?

   • Mentalny wampir  pisze:

    Budowlana. Spawacz

 • bozenka  pisze:

  Wyslalam do Pani na priv dokumenty dot ubezpieczenia męza
  pozdrawiam

 • iwona  pisze:

  Witam,mam pytanie odnośnie niedopełnienia obowiązku aktualizacji na stronie pole-emploi.fr.Od maja tego roku byłam zarejestrowana we francuskim urzedzie pracy.1 CZERWCA miałam pierwszą wizyte,gdzie otrzymałam identifiant.Moja doradczyni w pole emploi,poinformowała mnie o co miesiecznej aktualizacji,ktore miałam robic 28 czerwca.Wczoraj otrzymałam pismo,ze zostałam skreslona z listy bezrobotnych ,bo nie dopełniłam obowiazku aktualizacji,ktorą miałam zrobic do 16 czerwca.Nie za bardzo rozumiałam o co w tym wszystkim chodzi,ale po dogłebnym przetłumaczeniu zrozumiałam,ze chodziło tu o miesiac maj a nie czerwiec.Jestem zawiedziona,gdyz nie wiem,czy mozna ta sytuacje jakos odkręcic,odwołac.?Moj problem polega na tym,ze nie znam dobrze jezyka.Prosze o pomoc,czy jest jakies wyjscie z tej sytuacji?Dodam jeszcze,ze po pierwszej rejestracji w pole emploi,wzięlam urlop i wyjechalam do POlski na 35 dni.pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Aktualizacja w Pôle emploi jest bardzo ważna i trzeba bardzo skrupulatnie tego pilnować, pominiecie jej powoduje zawsze natychmiastowe skreślenie z listy poszukających pracę, co sprawdziła Pani na sobie. Podobnie rzecz się ma w przypadku niestawienia się na wyznaczone spotkanie w Pôle emploi.
   Na aktualizację bezrobotny ma dwa tygodnie więc jest to wystarczający czas by jej dokonać. Okres aktualizacji zaczyna się zawsze pod koniec miesiąca i kończy w połowie miesiąca następnego. Nie warto jednak zwlekać bo im wcześniej jej się dokona tym szybciej wpływa na konto zasiłek.
   Niestety, nikt nie może Pani pomoc skoro została skreślona, nie pozostaje nic innego jak zapisać się na nowo i na przyszłość respektować swoje obowiązki aby na nowo nie zostać skreślonym.

 • iwona  pisze:

  Zapisałam sie na nowo zaraz na drugi dzien,i co w zwiazku z tym wynika?Czy będę dalej zarejestrowana jako osoba poszukąca pracy?Czy otrzymam przysługujacy mi zasiłek i kiedy go otrzymam?Czy będę musiała sie ponownie wstawic do biura pracy osobiscie?pozdrawim

  • Bożena  pisze:

   W przypadku nie dokonania aktualizacji Pôle emploi skreśla delikwenta na dwa miesiące. Odzyskuje on swoje prawo do zasiłku po upływie tego terminu. Nie wiem co powiedziano Pani gdy zgłosiła się do agencji po skreśleniu, nic o tym Pani nie wspomina. Ma Pani możliwość odwołania się, trzeba tego dokonać pisemnie w ciągu 15 dni kalendarzowych poczynając od daty listu otrzymanego z Pôle emploi. W liście tym trzeba uzasadnić powód dla którego nie dokonała swego obowiązku aktualizacji. Agencja oceni, czy jest to powód wystarczający czy nie. Najlepiej wysłać go poleconym z potwierdzeniem odbioru. Nie wiem czy będzie Pani musiała na nowo stawić się do biura, przypuszczam że tak.

 • iwona  pisze:

  Aha,czy bedac na urlopie rowniez trzeba robic aktualizację?

  • Bożena  pisze:

   Aktualizacja jest formalnością obowiązkową bez względu na to czy jest Pani na urlopie czy nie. Radzę jej pilnować bo jeśli jeszcze raz zdarzy się nie dokonac jej na czas to zostanie skreślona na 6 miesięcy. Podobnie rzecz się ma gdy otrzyma Pani wezwanie na spotkanie w Pôle empoi lub jakiekolwiek inne wyznaczone rdv i nie stawi się, konsekwencje są natychmiastowe. Musi Pani regularnie sprawdzać na swoim koncie internetowym Pôle emploi czy nie otrzymała jakiego listu lub wezwania. Wyjechać na urlop na miesiąc jest ryzykowne bo jeśli w międzyczasie otrzyma Pani wezwanie to będzie kłopot…Każda nieobecność przekraczająca tydzień powinna być zadeklarowana.

 • iwona  pisze:

  Nic mi nie powiedziano.gdyż ponowną rejestracje robiłam na stronie pole-emploi.Zaznaczam ,ze jestem na urlopie,który wczesniej zglosiłam w biurze pracy.Jak na razie otrzymałam tylko informację przypominającą o nastepnej aktualizacji,czyli od 28.06 do 15.07,nic więcej.W związku z tym mam pytanie ,czy powiedzmy ta 2 miesieczna kara,bo tak można to nazwać, oznacza pomniejszenie mojego zasiłku o te 2 miesiące?Dodam,ze przyznano mi 1,5 roku.pozdrfawiam i dziękuję za informację

  • Bożena  pisze:

   Proszę napisać do mnie korzystając z rubryki „Kontakt” i przysłać mi list, jaki otrzymała Pani z Pôle emploi.

 • Kasia  pisze:

  Witam jestem na zasiłku od czerwca 2015 i przyznali mi go na okres 2 lat, czy jeżeli byłabym teraz w ciąży to zabrali by mi ten zasiłek???

  • Bożena  pisze:

   Nie, na okres ciazy zasilek zostaje po prostu zawieszony.

 • Artur  pisze:

  Witam czy osobie która odbywa 9 cio miesięczny staż, w ramach przekwalifikowania i ma płacone za ten staż jak za pracę w pełnym wymiarze godzin oraz ma potrącenia na wszystkie składki należy się chomage po zakończeniu stażu? Skierowanie na staż otrzymałem nie przez pole emploi ale przez MDPH.Niestety nigdzie nic nie mogę znaleźć na ten temat.

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli dobrze zrozumiałam, staż ten jest kursem szkoleniowym. Jeśli tak rzeczywiście jest to nie stanowi podstawy do wypracowania zasiłku dla bezrobotnych. Radzę jednak poinformować się w placówce, która Pana prowadzi bo nie znam dobrze tego tematu ze względu na specyfikę Pana statutu.

 • mariusz  pisze:

  witam czy jesli pracowałem we francji od 1 marca do 27 czerwca i kolejną umowę mam od 1 sierpnia do 20 listopada. To czy po tym okresie należy mi się zasiłek? Dodam ze jeszcze nigdy nie rejestrowałem się w pole emploi i nie wiem jak to zrobić (poprosił bym o jakieś wskazówki). Kolejne pytanie czy informacje na temat spotkań z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami czy tez z samym Pole emploi otrzymuje elektronicznie czy droga pocztową. Pytam bo może się zdarzyć ze dłuższy okres nie będę w miejscu zamieszkania.

  • Bożena  pisze:

   Nie mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie bo nie posiadam danych dotyczących Pana umów o pracę. W powyższym wpisie podałam niezbędną ilość godzin jakie trzeba przepracować by nabyć prawa do zasiłku.

   Informacje przekazywane są droga elektroniczną lub pocztową.

  • mentalny wampir  pisze:

   jak najbardziej . okres do zasiłku to minimum 122 dni lub 610 godzin w okresie ostatnich 28 miesiecy dla pracownika do 50 go roku życia i 36 powyżej 50-tki.
   Warunki ( w jezyku francuski , ewentualnie skopiuj i przetłumacz w google translator):

   * d’être inscrit comme demandeur d’emploi ;
   * de ne pas avoir atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite, être physiquement apte ;
   * de résider en France ;
   * d’être à la recherche effective et permanente d’un emploi (1) (envoi de CV, lettres de motivation, candidatures spontanées, réponse à une annonce…) ;
   * d’être privé involontairement de son emploi (sauf en cas de démission légitime).

   Afin de faire reconnaître le bien fondé de votre période d’affiliation, votre employeur doit vous fournir une attestation Pôle emploi (ancienne attestation ASSEDIC). La remise de cette attestation vous permet de bénéficier de l’ARE, de justifier vos salaires, indemnités et droit aux congés payés ainsi que du motif de la rupture de votre contrat de travail déterminant vos droits aux indemnités chômage .

 • mariusz  pisze:

  Posiadam umowę cdd w pełnym wymiarze, czyli w moim przypadku 35 godzin tygodniowo ( 151 godzin miesięcznie ). Czy to ja wybieram jak chce być informowany o spotkaniach ?? czy nie mam na to wpływu?? I jeśli bym mógł poprosić o opisanie jak wygląda taka rejestracja czy najpierw muszę się osobiście zgłosić w placówce pole emploi, czy najpierw zapisać się przez internet ?. i ostatnie pytanie czy osoby z numerem tymczasowym social security mogą się również starać o zasiłek ?? z góry bardzo dziękuje za odpowiedz !!!

  • Bożena  pisze:

   Tymczasowy numer sécurité sociale nie pozwala na uzyskanie zasiłku. Trzeba załatwić formalności o uzyskanie właściwego numeru.
   Nie mam niestety czasu by opisać Panu procedurę zapisu w Pôle emploi, najprościej jest pójść do agencji i zapisać się (gdy będzie miał Pan swój numer SS).
   Gdy zostanie Pan wezwany na pierwsze spotkanie, może sprecyzować że chce otrzymywać listy drogą elektroniczną.

 • renata  pisze:

  Witam,mam pytanie w mojej przestrzeni osobistej od jakiegos czasu jest napis ze nie musze sie aktualizowac co to znaczy,skonczylam prace sezonowa i chce przejsc na zasilek ,pozdrawiam

  • mentalny wampir  pisze:

   jesli teraz skonczylas sezonówke to zglos sie do Pole Emploie i ustalwizyte w celu uzyskania zasiłku. Potem aktualizujesz sie co miesiac

 • renata  pisze:

  jestem zarejestrowana w urzedzie pracy juz pobieralam zasilek wszystkie formalnosci z tym zwiazane zalatwialam przez internet,wczesniej sie aktualizowalam od lipca cos sie zmienilo wlasnie wyskoczyl ten napis nie musisz sie aktualizowac

  • Bożena  pisze:

   Nie wiem dlaczego taka informacja pojawiła się w Pani przypadku bo nie znam szczegółów Pani sytuacji. Być może jest to błąd informatyczny, radze więc aktualizować się nie zważając na takie informacje. Należy jednak taki problem zgłosić w Pôle emploi.

   Być może istnieje rzeczywista przyczyna takiej informacji i przedstawiona została w liście, jaki został Pani przekazany elektronicznie. Radze więc sprawdzić na swoim koncie internetowym Pôle emploi czy otrzymała Pani jakiś list.

 • mentalny wampir  pisze:

  aktualizacja jest konieczna cały czas. tu masz kalendarz w jakich terminach w tym roku jest wymagana aktualizacja. Najlepiej zeskanuj dokument bo nie możliwe ,żeby ci nie kazalisie aktualizować .Jestes ciągle poszukująca pracy i pobierasz zasiłek. https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/espacepersonnel/regroupements/mesallocations/calendrieractualisationpaiementsdepuisallocation

 • Rene  pisze:

  Odnośnie d’allocation chomage – dlaczego chcą formularz U1 jeśli nie chcą akceptować lat przepracowanych w Polsce?, jesteśmy w UE i znalazłam wiele informacji, że powinni zaakceptować okres pracy w Polsce.

  • Bożena  pisze:

   Proszę zwrócić się do Pôle Emploi z tego typu pytaniami, ja nie jestem pracownikiem tej instytucji i nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania.

   Co to jest formularz U1 ? Gdzie znalazł Pan informacje, że we Francji uznawany jest polski staż pracy w celu przyznania zasiłku dla bezrobotnych ? Taki staż jest uznany w przypadku emerytury ale nigdy nie słyszałam by był uznawany w przypadku zasiłku dla bezrobotnych.

   Mogę wypowiadać się jedynie na podstawie tego co wiem lub tego co jestem w stanie wydedukować ze znanych mi przepisów istniejących we Francji. Pracując w Polsce płacił Pan składki społeczne do polskich urzędów więc wydaje mi się logiczne, że nie wypracował sobie prawa do francuskiego zasiłku dla bezrobotnych. Na taki zasiłek trzeba wypracować sobie prawo płacąc składki do francuskiej kasy zasiłków dla bezrobotnych.

   • mentalny wampir  pisze:

    niestety ale jest pani w błędzie .Mój znajomy pracował we Francji 4 mies a wczesniej w Polsce kilka lat.Tutaj po skonczeniu umowy czasowej zarejestrował sie i dostał zasiłek w wysokosci 1050 e/mies na okres 2 lat gdyz zaliczono mu polski staż pracy..

 • Kine PL  pisze:

  Witam, 3 grudnia kończę umowę (8 miesięczną). Od kwietnia 2017r rozpoczynam nowy kontrakt, jednak na okres bezrobotnego chciałabym wrócić do Polski. Słyszałam o możliwości dokonania transferu pieniążków (wiem, że pieniądze są przekazywane na konto francuskie, że należeć mi się będą 3 miesiące chomage, ale nigdzie nie wyczytałam informacji o wysokości tego zasiłku w przypadku transferu). Znajoma 2 lata temu otrzymywała przez 3 miesiące transferu tyle samo pieniędzy co podczas normalnego zasiłku, jednak doszły mnie słuchy, że od tego roku dość mocno obniżył się ten zasiłek w przypadku transferu. Mam na umowie 2380euro brutto. Czy ktoś mógłby mi mniej więcej nakreślić jakiej sumy mogłabym się spodziewać? Bo już sama nie wiem czy lepiej wracać z PL na umówione spotkanie do FR przez ten okres (chociaż to bardziej stresująca opcja 🙁 ) Pozdrawiam serdecznie!

 • Andrzej  pisze:

  Witam.Co powinienem zaznaczyc w rubryce pole emploi,dotyczącej zmiany sytuacji zawodowej ,a mianowicie podjęcie pacy.Są takie rubryki jak activité non salariée i activité salariée.Mam na mysli tzw krótką umowę przedwstępną,nie mam jeszcze kontraktu….Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Aktualizacji dokonuje się raz na miesiąc, począwszy od 28 dnia każdego miesiąca do mniej więcej połowy następnego. Ma więc Pan dość czasu aby upewnić się na czym stoi, czy ma umowę o pracę w ręku i na jaki okres. Jeśli praca jest legalna to trzeba ją zgłosić w Pôle emploi. „Activité non salariée” dotyczy innej pracy niż praca najemna, np. Aktywnosc auto-entrepreneur’a, « activité salariée » jest pracą najemną.

 • renata  pisze:

  witam mam taki problem. zarejstrowalam się w pole emploi w pazdzerniku przyznali mi zasilek oraz jak długo bede go pobierać aktualizuję się co miesiąc mialam wyznaczone spotkanie na 2grudnia bylam coś bylo nie tak z moim cv ale poprawilam do dnia dzisiejszego nie mam pieniędzy jaka może być przyczyna dokumenty byly wszystkie ok

  • Bożena  pisze:

   Niestety, nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie, nie byłam obecna przy spotkaniu, nie wiem co zostało powiedziane. Być może przyczyna wstrzymania zasiłku nie jest z nim związana. Proszę sprawdzić czy nie otrzymała Pani jakiegoś listu na swoim koncie internetowym Pôle Emploi. Jeżeli istnieje przyczyna wstrzymania zasiłku, normalnie towarzyszy temu list wyjaśniający. Być może popełniła Pani błąd dokonując comiesięcznej aktualizacji.

 • renata  pisze:

  niby wszystko dobrze miesięczne aktualizacje są ok bo jak się odchaczm to wyskakuje mi nastepna żadnego listu ani e-maila nie dostalam tulko decyzje jak bylam na spotkaniu wyznaczonym sprawdzal facet i powiedzial ze wszystko jest ok a kasy jak nie ma tak nie ma

  • Bożena  pisze:

   Musi Pani zwrócić się do Pôle emploi aby wyjaśnić o co chodzi.

 • lidia maternik  pisze:

  witam prosze mi napisac skoncze w lutym 60 lat czy po ukonczeniu tych lat nie bede miala problemu z zapisaniem sie do pole emploi jeszcze pracuje ale w lutym mam byc zwolniony od lutego slyszalam ze zapisuja do 60 roku zycia

  • Bożena  pisze:

   Radze wystąpić w Pôle emploi o zasiłek. Oni pokierują Pana i wskażą jaka procedura Pana obowiązuje z tytułu ukończonych 60 lat.

 • Ewelina  pisze:

  Witam. Pracuje we francji 4 lata na kontraktach sezonowych,zwykle 10 miesiecy. Pozniej standardowo chomage ok 2,3 miesiecy i nastepnie znowu praca. Chcialabyl za rok postarac sie o dzidziusia. Chcialabym zapytac od czego zaczac tak naprawde z czym sie liczyc jakie zasilki beda mi sie nalezaly gdzie sie po nie zglosic. I tak naprawde jakie pieniazki beda mi sie nalezaly co miesiac. Czy moge pobierac chomage w okresie ciazy,czy po urodzeniu moge wrocic do chômage. Dodam ze jestem w zwiazku ale nie malzenskim.

  • mentalny wampir  pisze:

   We Francji ciążę może prowadzić w jej pierwszych miesiącach lekarz rodzinny medecin traitant, do którego zazwyczaj chodzisz w przypadku innych dolegliwości i to on, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje będzie wykonywał badanie ginekologiczne oraz wypisze skierowanie na badania krwi les examens sanguin, usg lub recepty les ordonnances na potrzebne leki. Oczywiście możesz też udać się do ginekologa-położnika gynécologue-obstétricien, prowadzić ciążę w szpitalu, w którym zdecydujesz się rodzić à la maternité lub w gabinecie położnej sage-femme.

   Pierwsze rendez-vous u specjalisty i pierwsze usg l’echografie powinno odbyć się przed ukończeniem 14tc. Właśnie przed tą datą lekarz lub położna wypiszą Ci une declaration de grossesse oraz formularz Vous attendez un enfant – oczekujesz dziecka. Formularz o „oczekiwaniu dziecka” ma trzy strony-dwie z nich należy wysłać do ubezpieczalni sécurité sociale, trzeci natomiast do CAF-Caisse Allocation Familiale. To właśnie CAF jest urzędem, który zajmuje się przyznawaniem wszelkich świadczeń rodzinnych les allocations familiales. I to właście stamtąd w ósmym miesiący ciąży otrzymasz tak zwane becikowe prime de naissance a później, co miesiąc aż do ukończenia przez maluszka 35.go miesiąca życia l’allocation de base. Kwota tego zasiłku zależy oczywiście od dochodów rodzinnych i Waszej sytuacji. Poniżej tabelka określająca Wasze prawa na podstawie zarobków. Po zgłoszeniu ciąży u ubezpieczyciela, Twoja CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie, przyśle Ci książeczkę z informacjami dotyczącymi prowadzenia ciąży suivi de grossesse, badań, jakie należy wykonać obowiązkowo w czasie jej trwania a także określi Twoje prawa do zasiłku macierzyńskiego congé maternité.

   Stan błogosławiony to nie choroba une maladie, w związku z tym, jeśli jesteś czynna zawodowo, nie licz za bardzo na zwolnienie z pracy. Większość Francuzek pracuje prawie do końca ciąży, czyli do rozpoczynającego się na sześć tygodni przed porodem urlopu macierzyńskiego congé maternité. O fakcie oczekiwania na dziecko nie musisz informować swojego pracodawcy od razu. To Ty decydujesz, kiedy jest najlepszy moment na zaansowanie szefowi radosnej nowiny. Kobieta ciężarna, jest podobnie jak w Polsce chroniona przez prawo-nie wolno jej zwolnić, należy także zapewnić odpowiednie warunki do pracy. Specjalne prawa dotyczą też kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, ale o tym być może innym razem.

   Jeśli zdecydowałaś się na prowadzenie ciąży w prywatnym gabinecie, pamiętaj aby najpóźniej około szóstego miesiąca ciąży, udać się do szpitala lub kliniki, które wybrałaś na poród. Tam lekarz lub położna założy Ci kartę ciąży i wyśle także na spotkanie z anastezjologiem consultation d’anesthésiste. We Francji podobnie jak już za chwilę w Polsce, masz prawo do w 100% zwracanego przez ubezpieczenie znieczulenia la péridurale.

   W przypadku, gdy kobieta urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, to okres wypłaty zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej (zgodnie z przepisami) zasiłek macierzyński.

   Zasiłki i swiadczenia:

   1. Świadczenie z tytułu narodzin lub
   przysposobienia dziecka (becikowe)

   Prime à la naissance ou à l’adoption (Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka dla rodzin, których dochody nie przekroczyły wyznaczonego pułapu finansowego.

   Wypłacana jest w 7. miesiącu ciąży i mnożona przez liczbę noworodków (w przypadku ciąży mnogiej).

   2. Zasiłek z tytułu wychowywania
   dziecka do 3 lat

   Allocation de base(Wypłacany jest od dnia narodzin dziecka lub od daty powrotu matki do domu po porodzie do miesiąca poprzedzającego 3. urodziny dziecka.)

   3. Dodatek z tytułu wyboru opieki
   nad dzieckiem

   Complément de libre choix
   du mode de garde (CMG)

   4. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu rodzicielskiego

   Complément de libre choix
   d’activité (CLCA)

   Jakie dokumenty należy dostarczyć do CAF-u po przyjściu na świat dziecka?

   Należy dostarczyć fotokopię strony książeczki rodzinnej (Livret de famille) ze skróconym aktem urodzenia lub fotokopię aktu urodzenia.

   Czy wizyty u lekarza i szczepienia są obowiązkowe?

   Wizyty u lekarza i szczepienia warunkują uzyskanie świadczeń. Trzy konsultacje lekarskie są obowiązkowe:

   pierwsza – w ciągu pierwszych 8 dni życia dziecka,
   druga – między 9. a 10. miesiącem życia,
   trzecia – między 24. a 25. miesiącem życia.

  • Bożena  pisze:

   Na niektóre pytania nie mogę odpowiedzieć, nie posiadam niezbędnych ku temu danych, podała Pani informacje ogólnikowe, niewystarczające aby wskazać typ zasiłków do jakich miałaby by Pani prawo lub ich wysokość. Każdy zasiłek jest przyznawany w zależności od sytuacji osobistej ubiegającej się osoby. Zachęcam do przeczytania wpisu dotyczącego dodatków mieszkaniowych.

   Zasiłek dla bezrobotnych zostaje zawieszony na okres urlopu macierzyńskiego i może Pani do niego wrócić po zakończeniu tego urlopu aby go wykorzystać do końca, w zależności od pozostałego do wykorzystania okresu jaki został Pani przyznany.

   Zasiłki rodzinne załatwia się w CAF lub MSA (w przypadku osób pracujących w sektorze rolniczym i ogrodniczym).

   Wydaje mi się że najlepiej byłoby urodzić dziecko będąc w trakcie umowy o pracę.

   Urlop macierzyński jest wypłacany przez Sécurité sociale i tam należy załatwiać formalności z nim związane, oprócz listu jaki należy wysłać do pracodawcy. Proszę przeczytać wpis na blogu poświęcony urlopowi macierzyńskiemu.
   Na zakończenie chce zwrócić Pani uwagę, iż podejrzany jest fakt, że Pani umowy o pracę o długości angażu wynoszącym 10 miesięcy są umowami na pracę sezonową. Żadna praca nie jest pracą sezonową jeśli trwa aż 10 miesięcy. Szkoda że nie sprecyzowała Pani w jakiej branży Pani pracuje. Podejrzewam, że Ci którzy zatrudniają Panią na tego typu umowy czynią to w celu uniknięcia wypłacania na zakończenie każdej umowy premii noszącej nazwę „prime de fin de contra” której wysokość wynosi 10% wszystkich pensji brutto zarobionych podczas trwania umowy. Premia taka obowiązuje wszystkie kontrakty CDD, tzn. umowy na czas określony. Natomiast kontrakty na pracę sezonowa takiemu obowiązkowi nie podlegają. We wpisie poświęconym tematowi tej premii, noszącym tytuł ” CDD : premia na zakończenie umowy” wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

 • klaudia  pisze:

  Witam,
  Chciałabym się dowiedzieć jak wygląd sprawa z kolejnym (II) transferem zasiłku dla bezrobotnych.
  moja sytuacja wygląda następująco:
  od kwietnia 2012 do kwietnia 2016 byłam zatrudniona na umowie CDI, nastepnie od połowy kwietnia 2016 zatrudniłam się w innej fimie gdzie była umowa CDD która zakonczyłam 11.2016. Przyznali mi chomage od 15.12.2016 na 2 lata,jednakże musiałam wrócić do Pl, także poprosiłam o transfer tego zasiłku, który przyznali mi od 01.01.2017 do 31.03.2017 (3mce. Najprawdopodobniej od 03.04.2017 podejmę kolejny kontrakt CDI do 20.07.2017 (czyli 3,5mce) czy po tym okresie mogę znów złożyć wniosek o transfer zasiłku na kolejna 3 mce czy muszę mieć przepracowane 4mce??

  • Bożena  pisze:

   Zasiłek jaki wypracowała sobie Pani miedzy 2012 a 2016 rokiem oraz przyznany okres jego przysługiwania (w Pani przypadku 24 miesiące) nie przepada jeśli podejmie Pani pracę. Na okres zatrudnienia zasiłek zostanie zawieszony ale odzyska Pani do niego prawo gdy znajdzie się na nowo bez pracy. Przy okazji dodam, że jeśli pensja z podjętej tymczasowo pracy jest niższa od pensji na bazie której został naliczony zasiłek (czyli pensja jaką otrzymywała Pani w okresie 2012 – 2016), wtedy należy się, z tytułu tej różnicy, dodatek uzupełniający do zarabianej pensji, wypłacany przez Pôle emploi. Szczegóły dotyczące tego dodatku opisałam we wpisie : « Jakie korzyści z ostatniej reformy zasiłku dla bezrobotnych (chômage) ? »
   Okres 4 miesięcy dotyczy osób, które wyczerpały swoje prawo do zasiłku. Na przykład, gdyby pobierała Pani zasiłek przez 2 lata bez podejmowania zatrudnienia, to po dwóch latach Pani prawo do zasiłku skończy się i przestanie on być wypłacany. I wtedy, aby na nowo nabyć prawo do zasiłku trzeba przepracować co najmniej 4 miesiące lub 122 dni (jednorazowo lub nie) w ciągu ostatnich 28 miesięcy.
   We wpisie : « Jakie korzyści z ostatniej reformy zasiłku dla bezrobotnych (chômage) ? » opisałam zasady funkcjonowania tego systemu.
   Nie zrozumiałam dlaczego praca jaką ma Pani podjąć od kwietnia do lipca tego roku miałaby być umową CDI skoro okres jej trwania będzie ograniczony. Kontrakt CDI jest umową na czas nieograniczony, sprzeczność jest ewidentna. Jeśli z góry wiadomo, że zaangażowana zostanie Pani na okres ograniczony (od 3 kwietnia do 20 lipca), zaproponowany kontrakt nie może być kontraktem CDI i nie powinna go Pani podpisywać jeśli nosi on nazwę Contrat à durée indéterminée czyli CDI. Należy nalegać aby został on określony jako CDD (contrat à durée déterminée). Tym bardziej że na zakończenie kontraktu CDD ma Pani prawo do premii w wysokości 10% wszystkich pensji brutto zarobionych w trakcie trwania umowy. Kontrakt CDI nie daje prawa do takiej premii. Zapraszam do przeczytania wpisu poświęconemu tej premii : « CDD : premia na zakończenie umowy ». Znajdzie Pani w nim wszystkie informacje dotyczące tej premii.
   Jeżeli nie ma pomyłki w tekście Pani pytania i rzeczywiście proponują Pani kontrakt CDI pomimo że jego okras trwania jest ograniczony, jedynym wytłumaczeniem takiej propozycji jest chęć uchylenia się od obowiązku wypłacenia tej premii. Jej francuska nazwa : „prime de fin de contrat” a w języku potocznym powszechnie nazywa się ją : „prime de précarité”.

   • klaudia  pisze:

    Dziękuje za odpowiedz,
    Mój nowy kontrakt to umowa CDD, nie CDI (pomyliłam się).
    Prawo do zasiłku faktycznie mam przyznane na 2 lata, więc rozumiem że po skończeniu jakiegokolwiek kontraktu CDD moga dalej korzystać z tego prawa, jednakże jak wygląda sytuacja z transferem zasiłku do PL.
    Obecnie mam przyznany zasiłek transferowy do PL 3mce(od01.01.2017 do 31.03.2017). Jeżeli od 03.04.2017 do 20.07.2017 podejmę prace na kontrakcie CDD,
    czy mam prawa do zasiłku transferowanego po skończeniu tego kontraktu?
    Innymi słowami ile razy w roku można prosić o taki transfer (un transfert des allocations de chomage)??
    Czy może jest to jednorazowa opcja na te 24 mce?
    Czy powinnam jednak przepracować te pełne 4mce, czy wystarczy jakiekolwiek kontrak aby znów mieć prawo do zasiłku transferowanego na 3mce?

 • anna  pisze:

  witam
  od listopada siostra jest zarejestrowana w pole emploi od tamtego dnia nie dostała żadnej decyzji o przyznaniu zasiłku co miesiąc odchacza sie przez komputer czy to oznaacza ze nie ma prawa do zasiłku’

  • Bożena  pisze:

   Nie jest wykluczone że siostra źle dokonała albo źle dokonuje miesięcznych deklaracji.
   Istniej też możliwość, że podlegała dotąd karencji, o której pisałam we wpisie zatytułowanym : « Reforma zasiłku dla bezrobotnych (chômage) : sprawdź czy dotyczy Ciebie ! » Powinna go przeczytać. Znajdzie w nim wyjaśnienie czym ten okres jest i jak go policzyć jego długość, podałam w tym wpisie niezbędne ku temu informacje.
   Jeżeli deklaracje siostry były prawidłowe i okres karencji się skończył, to normalnie powinna w lutym otrzymać zasiłek za styczeń, jeśli dopiero w styczniu skończył się okres karencji. Korzystając z okazji chcę podkreślić, że aby otrzymywać zasiłek na początku miesiąca, należy dokonywać miesięcznej deklaracji jak najwcześniej, 28 lub 29 dnia poprzedniego miesiąca . Okres aktualizowania rozciąga się przeważnie od 28 dnia miesiąca do polowy miesiąca następnego. Im wcześniej zostaje dokonana aktualizacja, tym szybciej zostaje wypłacony zasiłek.

   W pierwszym rzędzie należy sprawdzić czy siostra nie otrzymała jakiejś wiadomości drogą elektroniczną, na konto internetowe Pôle emploi. Gdy wejdzie na swoje konto musi kliknąć na pole „Mes échanges avec Pôle emploi”, na stronie która się otworzy musi kliknąć na pole „Mes courriers”. Kolejna strona pozwala znaleźć wszystkie listy, jakie zostały do niej adresowane. Być może jest tam list, w którym znajdzie jakieś wyjaśnienia lub prośbę o dostarczenie jakiś dodatkowych dokumentów.

   Jeśli nie ma tam nic co wyjaśniłoby sytuację, to może zadzwonić do Pôle emploi na numer 3949. Bardzo wiele informacji można otrzymać drogą telefoniczną. Może również udać się osobiście do Pôle emploi i poprosić o wyjaśnienia.

 • Mat  pisze:

  Witam mam pytanie pracuje z umowa na stałe chce sie zwolnić i skorzystać z prawa do zasiłku szefostwo nie chce sie zgodzić na ugodę co mam zrobic

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli pracodawca odmawia rozwiązania umowy za porozumieniem stron (rozwiązanie polubowne), to jedynym sposobem na jej rozwiązanie jest dymisja. Jednak dobrowolne odejście z pracy pozbawia prawa do zasiłku. Niestety, nie ma innego wyjścia jak pozostanie w pracy lub zwolnienie się z utratą możliwości skorzystania z zasiłku.

 • Agaa  pisze:

  Dzień dobry.
  Chciałam się zapytać czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych, przepracowałam siedem miesięcy w niepełnym wymiarze pracy czyli w skrócie mówiąc jestem zarejestrowana w espace interim i tam znaleziono mi pracę (oczywiście równolegle jestem zarejestrowana w pole emploi) za 2 miesiące kończę tam prace ponieważ problemy zdrowotne mojego syna nie pozwalają na to żebym chodziła do pracy, co w związku z tym idzie, że chciałabym się starać o zasiłek dla bezrobotnych.
  Łącznie przepracowałam 500godzin. Czy powinnam się starać o zasiłek czy to strata czasu

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli wymagane minimum wynosi 610 godzin w ciągu ostatnich 28 miesięcy (22 godziny miesięcznie), to przepracowanie 500 godzin w ciągu siedmiu miesięcy (71 godzin miesięcznie) tym bardziej kwalifikuje Panią do zasiłku.

   • Agaa  pisze:

    gdzie powinnam się ubiegać o zasiłek? w pole empoli czy w espace interim?

    • Bożena  pisze:

     W Pôle emploi oczywiscie

 • Emde7  pisze:

  Treść wiadomości:
  Witam mam takie pytanie prywatnie. Udalem sie do rejestracji dano mi wszystkie identyfikatory, kody aby sie aktualizowac na pole emploi, wlasnie jestem po pierwszej aktualizacji(26luty) na decyzje proszono mnie czekac do10dni, odpowiedz przyjdzie droga mailową. Mam pytanie odnosnie:
  -czy wszystko idzie w dobrym kierunku i zasilek bedzie przyznany (przepracowane 900 godzin w ciagu 5 miesiecy)
  -logujac sie na pole emploi wyskakuje komunikat iz zostane powiadomiony w ciagu7 dni o wizycie i decyzji, taka in formacja wyswietla sie od 4 dni. Czy mozliwe ze na wizyte nie bede wzywany tylko bede sie musial aktualizowac na stronie? Zalezy mi na zasilku a tak na prawde nie wiemna czym stoje. Dziekuje z gory i pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Nie potrafię Panu powiedzieć czy wszystko jest w porządku czy nie, nie pracuję w Pôle emploi aby sprawdzić czy Pana dane zostały zarejestrowane. Być może tak i jedynie jakiś problem informatyczny jest powodem pojawiania się komunikatu. Powinien Pan udać się do agencji aby upewnić się.

 • Michał  pisze:

  Witam
  Trochę poszukałem na temat zasiłków w necie, ale mam kilka pytań. To już jest mój trzeci kontrakt we Francji(umowa francuska) grudzień 2015-kwiecien 2016, lipiec-sierpień 2016 oraz grudzień 2016 -kwiecień2017. Żeby dostac zasilek muszę być zameldowany we Francji? Czytałem, że do 3 miesięcy może dostawać zasiłek poza Francją(były to stare posty, może prawo się zmieniło?) Kolejny kontrakt będę zaczynał w lipcu(w teorii łapię się) Mam założone konto francuskie. Czytałem również, że muszę mieć kartę zdrowia( Jest ona automatycznie zakładana jak się zaczyna pracę we Francji?)

  Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   We Francji zameldowanie nie istnieje. Załatwiając jakiekolwiek formalności wymagające posiadania adresu we Francji, należy dostarczyć dowody zamieszkania pod danym adresem, na przykład kopię faktury za elektryczność czy za telefon, gdzie figuruje adres zamieszkania i Pana imię i nazwisko.

   Aby przyznany został zasiłek dla bezrobotnych musi posiadać Pan swój numer w Sécurité sociale. Jeśli nie posiada Pan Carte vitale to radzę o nią wystąpić choć to nie karta decyduje lecz przyznany numer SS.

   Uwaga ! Jeśli do tej pory nie dokonał Pan żadnej formalności w Sécurité sociale, numer jaki Pan posiada (wpisany na odcinku płacowym) może być jedynie numerem prowizorycznym a taki numer w Pôle emploi nie zostanie uznany.

   Na temat zasiłku wypłacanego poza Francją nie mogę się wypowiedzieć bo nie znam tematu.

 • Maurycy  pisze:

  Skonczylem prace 03/02/17 zarejestrowalem sie w Pole Emploi, czekam na decyzje, czy decyzja przyjdzie szybko, jaki czas oczekiwania i czy wszystko zalatwie przez internet czy bede musial sie wstawic do oddzialu Pole Emploi co jakis czas ?

  • Bożena  pisze:

   Nie potrafię powiedzieć kiedy otrzyma Pan decyzje, normalnie nie trwa to długo ale każdy region, w zależności od ilości bezrobotnych, ma swoje terminy. Na pewno zostanie Pan wezwany na spotkanie. Natomiast data rozpoczęcia wypłacania zasiłku zależy od długości okresu karencji. Może Pan go obliczyć sam, dzięki informacjom jakie podałam we wpisie.

 • marek  pisze:

  Klaniam siè ,,mam pytanie,,Minowicie pracuje od 2010roku we fr.W roku 2012 i 2015 nie wykozystalem urlopu,w listopadzie 2015 firma w korej pracowalem zbankrutowala ,obecnie jestem na bezrobociu ponad rok czy i jak mogl bym odzyskac ten urlop ktory mi sie nalezy zaznaczam ze z bezrobocia nalezy mi sie takze urlop w wysokosci 35 dni ;czy jest to mozliwe bym otrzymal urlopy z tamtych lat ?pozdrawiam z gory dziekujac;

  • Bożena  pisze:

   Normalnie, z chwilą odejścia z pracy (rozwiązanie umowy o pracę) , za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracodawca wypłaca tzw. „indemnité de congé payé”. Zostaje to wypłacone wraz z ostatnią pensją. Można to sprawdzić na ostatnim odcinku płacowym.

   Inaczej jest w sektorze budowlanym. Jeżeli pracował Pan w tej branży to urlop nie jest wypłacany przez pracodawcę lecz przez kasę urlopową, stworzoną specjalnie dla tego sektora (Caisses Congés Payés Bâtiment). Musi Pan, w takim przypadku, odszukać tą, której podlega ze względu na adres siedziby firmy (lub swoje miejsce zamieszkania) i zwrócić się do nich o uregulowanie niewypłaconego urlopu. Możliwe są dwa powody dla których kasa nie wypłaciła urlopowego :

   1. Pracodawca nie zadeklarował przepracowanego przez Pana okresu. Brak takiej deklaracji uniemożliwia kasie obliczenie wysokości świadczenia. W razie zaniedbania ze strony pracodawcy, pracownik może dokonać deklaracji sam ale musi wypełnić przeznaczony ku temu formularz i dołączyć dokumenty, których kasa wymaga.

   2. Kasa nie mogła wypłacić Panu pieniędzy bo nie dostarczył jej Pan danych swego konta w banku (wyplata ta odbywa się przelewem).

 • Monika  pisze:

  Witam, będę bardzo wdzięczna za odpowiedz. 3 miesiące temu zostawiłam pracę w Polsce gdzie pracowałam pełne 2 lata (umowa na czas nieokreslony) i wyjechałam do narzeczonego do Francji, on mieszka tu już 8 lat, pracuje.

  Zapisałam się do Pole Emploi, gdzie kazali mi dostarczyć formularz U1 (poświadczajacy okres zatrudnienia oraz ubezpieczenia w Polsce). Formularz dziś otrzymałam z Polski, czy jest możliwość że dostanę chomage nie przepracowując tutaj ani jednego dnia?

  Mam pytanie również odnośnie security sociale, niestety z praca jest bardzo ciężko i nie chce zwlekać z dostaniem tego numeru, czy jest możliwość ze moge się podpiąć do numeru mojego narzeczonego, udowadniając pobyt tutaj od 3 msc?

  • Bożena  pisze:

   Wydaje mi się, że odpowiedziałam na Pani pytania bo wysłała mi je również poprzez funkcję „Kontakt”. Proszę o potwierdzenie.

 • Monika  pisze:

  Witam,
  Czy jest jakakolwiek szansa na otrzymywanie zasiłku we Francji jeżeli w Polsce rozwiążę umowę o pracę ze względu na przeprowadzkę do męża, który jest zatrudniony we Francji?

  • Bożena  pisze:

   Nie ma takiej mozliwosci.

   • Monika  pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.
    Tak myślałam. Ma to sens.

 • Monika  pisze:

  Tak, otrzymałam odpowiedź na mojego maila. Jestem bardzo wdzięczna za wskazówki z pewnością wdrożę je w życie:)

 • Kamcio  pisze:

  Witam . Ciekawi mnie jedna rzecz . Mianowicie jestem pracownikiem sezonowym , pracuję przy zbiorze jabłek w okresie sierpień – początek grudnia , oraz przy przycince drzewek od stycznia do kwietnia . Czy w okresie między kontraktowym mam jakiekolwiek szanse na otrzymanie zasiłku ? Czy też nie ma co sobie głowy zawracać . Na umowie mam oczywiscie najniższą .

  • Bożena  pisze:

   O tym czy należy się Panu zasiłek czy nie decyduje to czy wypracował Pan niezbędną ilość dni lub godzin aby nabyć do niego prawo. Podałam je w powyższym wpisie. Niezbędne minimum wynosi 4 miesiące lub 122 dni lub 610 godzin, jednorazowo lub nie, w ciągu ostatnich 28 miesięcy lub 730 dni. Cyfry te dotyczą osób w wieku poniżej 50 lat. Biorąc pod uwagę okresy Pana pracy, sadzę że wypracował pan sobie prawo do zasiłku (jeśli pracował w pełnym wymiarze godzin) i powinien zapisać się do Pôle emploi.

 • Monika  pisze:

  Witam,
  Pani Bożenko pracowałam w Polsce 2 lata – dymisjonowałam, teraz zaczynam pracę we Francji umowa CDD, ile muszę minimalnie przepracować aby należał mi się zasiłek (chomage)? Czytałam, że po dymisji należy przepracować jakiś określony minimalny okres czasu oraz czy do zasiłku uznają mi poźniej okres pracy z Polski?
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Bożena  pisze:

   Niezbędny okres czasu dający prawo do zasiłku dla bezrobotnych podałam w powyższym wpisie, nie będę więc się powtarzać. Praca w Polsce nie stanowi podstawy do przyznania zasiłku we Francji, liczy się okres pracy we Francji, tzn. okres płacenia składek na rzecz francuskiego funduszu dla bezrobotnych. Ewidentne jest że pracując w Polsce składki wpływają na polskie fundusze.

 • piotr  pisze:

  Witam serdecznie skonczyl mi sie katrakt 31pazdziernika w 2016 roku pracowalem 6 miesiecy i czy moge sie teraz starac o zasilek w pole emploi slyszalem ze moge dostac nawet wyrownanie od czasu co nie pracuje a jestem caly czas we Francji prosze o odpowiec z gory dziekuje

  • Bożena  pisze:

   Jeśli pracował Pan przez 6 miesięcy w pełnym wymiarze godzin to powinien wystąpić o zasiłek, który zostanie przyznany na okres 6 miesięcy. Na temat wyrównania nie potrafię odpowiedzieć bo nie znam Pana aktualnej sytuacji.

 • Piotr  pisze:

  Witam chciałem się zapytać, kiedy można się spodziewać pieniędzy na koncie z zasiłku ? Mam przyznany zasiłek. Jest jakiś termin kiedy wysyłają pieniądze? 28.03.17 aktualizowalem się na pole emploi.dziękuje z gory za pomoc. Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Jeśli dokonał Pan aktualizacji 28 to normalnie zasiłek powinien wpłynąć w pierwszych dniach następnego miesiąca, myślę że najpóźniej 5 kwietnia.

 • Adam  pisze:

  Witam, chciałem się dowiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji oraz otrzymania zasiłku we francuskim urzędzie pracy? Chodzi mi o dokumenty z polskich urzędów, świadectwa itp. Ponieważ nic tu nie mam, a we Francji przepracowałem 13 miesięcy legalnie. Pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Rejestrując się w agencji zatrudnienia (Pôle emploi) potrzebne są jedynie francuskie dokumenty takie jak :
   • Attestation d’employeur, dokument wystawiany przez pracodawcę na użytek agencji pracy, dlatego należy dostarczyć jego oryginał (i zrobić dla siebie kopię, na wszelki wypadek)
   • odcinki płacowe (bulletins de salaire) z ostatnich 12 miesięcy (przy pracy na pełen etat, przy pracy w niepełnym wymiarze godzin odcinki płacowe muszą sięgać ostatnich 2 lat)
   • ewentualnie, zaświadczenia o zwolnieniu lekarskim (arrêts maladie), jeśli takie miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę
   Niezbędne jest również posiadanie ubezpieczenia sécuriré sociale czyli numeru z nim związanego, który nie może być numerem prowizorycznym. Właściwy numer zaczyna się cyfrą „1” dla mężczyzn i cyfrą „2” dla kobiet, po której następuje data urodzenia (rok i miesiąc). Nie mając numeru SS nie można zostać zarejestrowanym.

 • Kaska  pisze:

  Witam czy może mi Pani napisać jakie dokumenty są potrzebne żeby uzyskać nr SS bo mam tymczasowy i nie wiem co mam robić dalej i do tego zmienilam Departament co mam teraz zrobić proszę o pomoc

  • Bożena  pisze:

   Na blogu jest artykuł na ten temat :http://francjapoprostu.com/jak-uzyskac-carte-vitale/.
   Radze jednak wybrać się do swojej nowej agencji Sécurité sociale (CPAM) i poprosić o listę dokumentów do złożenia oraz o adres na który należy je wysłać.

 • Seroo  pisze:

  Witam. Pracuję od 4 lat na cdi. Mam zamiar się zwolnić poprzez dymisję. Po zwolnieniu od razu podejmę pracę w innym zakładzie przez interim (maksymalna przerwa pomiędzy starą umową a nową to kilka dni). Czy muszę się rejestrować w urzędzie? Przez interim mam zamiar pracować 4 miesiące do wygaśnięcia nowej umowy. Po tym okresię chcę się zarejestrować w urzędzie dla bezrobotnych. Czy w takim przypadku urząd przyzna mi zasiłek za cały okres mojej pracy we francji, czy tylko za ostatnie 4 miesiące, które przepracowałem przez interim? Z góry dziękuję za odpowiedź. Może w ten sposób rozwiejemy wątpliwości kilku osób. Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli dobrowolnie odejdzie Pan z aktualnej pracy to straci wszelkie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Może się Pan zarejestrować w agencji pracy ale zasiłku nie dostanie. Za pracę poprzez Interim dostanie Pan zasiłek jedynie jeśli umowa zakończy się sama z siebie i nie zrezygnuje Pan z pracy dobrowolnie.

 • Seroo  pisze:

  Podaję taki przykład, gdyż wielokrotnie słyszałem o rzekomej takiej możliwości. Stosuje się ją gdy chce się uzyskać prawo do zasiłku a nie ma innej możliwości niż dymisja. W skrócie dymisja z cdi, podjęcie pracy na cdd lub interim w innej firmie (najlepiej już następnego dnia roboczego) na okres minimum 4 miesięcy. To daje ciągłość pracy i nie traci się prawa do zasiłku za okres umowy na cdi. Sam tak jeszcze nie robiłem więc nie mogę tego potwierdzić na 100 procent. Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Nigdy nie słyszałam o takiej możliwości. Wydaje mi się ona nielogiczna bo dobrowolna rezygnacja z pracy pozbawia prawa do zasiłku i pracodawca nie wystawia w takim przypadku, na zakończenie pracy, Attestation Pôle emploi, dokument niezbędny do zapisania się w agencji pracy i uzyskania zasiłku.

   • Seroo  pisze:

    Dziekuje za odpowiedz. W najblizszym czasie bede mogl potwierdzic opisana sytuacje gdyz znajomy obral taka droge. Gdy tylko cos bede wiedzial, napisze. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za zaangazowanie w prowadzenie tak pomocnego bloga. Jesli tylko moglbym jakos pomoc w dzalszym rozwoju tego miejsca, prosze o kontakt e-mail.

    • Seroo  pisze:

     Witam. Cos tu zdecydowanie nie pasuje. Kolega podal sie do dymisji. A teraz drugi. Obydwoje otrzymali atestacje do pole emploi. Ten pierwszy sie zarejestrowal w urzedzie lecz nie otrzymal zasilku. Po krotkiej przerwie powrocil do pracy na interimie. Przepracowal okolo 700 godzin i nie przedluzyl kontraktu. Zasilek otrzymal na grubo ponad 500 dni. Z tego wynika ze jego praca na cdi zostala zaliczona do dlugosci zasilku. To juz 3 taki przypadek z ktorym mam kontakt. Wniosek jest jednoznaczny i w 100% prawdziwy. W kazdym badz razie kazdy zainteresowany moze sam sie przekonac. Pozdrawiam.

     • Monika  pisze:

      Witam, śledziłam ten wątek od pewnego czasu, mój teść przepracował ok 2 lat na cdi – dymisjonował, złozył wniosek o zasiłek i odrzucili go ze względu na dymisję…nastepnie przepracował 3msc, skończyła mu się umowa i ponownie złożył wniosek o chomage, i dostał bez problemu na prawie 2 lata także czas poprzedniej pracy gdzie dymisjonował również mu zaliczyli, co ciekawe ja również byłam w Pole emploi poniewaz pracowalam w Polsce 2 lata i dymisjonowałam aby wyjechac do Francji, i tutaj w urzedzie powiedzieli ze uwzględnią mi ten okres z Polski do zasilku tylko musze miec papier U1 oraz tutaj przepracowac potrzebna ilość godzin. Pozdrawiam 🙂

 • Tobiasz  pisze:

  Mam pytanie czy jeśli zostane zwolniony w sierpniu i przepracuje 610 godzin to mogę iść na zasiłek np od stycznia dopiero czy muszę odrazu po zwolnieniu

  • Bożena  pisze:

   Nie musi Pan od razu rejestrować się w agencji pracy, ma na to rok czasu.

 • kris  pisze:

  witam. mam pytanie odnosnie zasilku.
  moja zona pracowala 10 miesiecy przez interima. po tych 10 miesiacach dostala zasilek na 300 dni(10 miesiecy). po okolo 4 miesiacach brania zasilku znowu zaczela pracowac przez interima. podczas pracy co miesiac zglaszala sie do pole emploi przez internet jako poszukujaca pracy i czasami jak wyplata nie przekraczala 1075 euro pole emploi doplacalo jej. na tym drugim kontrakcie przepracowala 18 miesiecy i niestety musiala przerwac poniewaz prawo francuskie przewiduje po tym okresie umowe CDD ,CDI albo 4 miesiace kadencji czy jakos tak. w tym momecie zostalo jej jakies 60 dni zasilku i tu moje pytanie czy jesli wyplaca jej te 60 dni to pole emploi naliczy jej nowe za te 18 miesiecy. jak to wyglada.
  prosze o odp. i z gory dziekuje.

 • anna  pisze:

  witam mam zapytanie czy osoba będąca na bezrobociu a obecnie do tego na zwolnieniu chorobowym nadal będzie otrzymywać świadczenia i czy takiej osobą przysługuje urlop.Z GÓRY DZIEKUJĘ

  • Bożena  pisze:

   Przechodząc na zwolnienie lekarskie zasiłek zostaje zawieszony, na okres zwolnienia. Toteż dla kilku dni nie warto zgłaszać choroby. Jeśli choroba trwa dłużej to należy ją zgłosić przy comiesięcznej aktualizacji swej sytuacji.
   Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie zasiłku i chorobowego.

   Osobie będącej na zasiłku należy się 35 dni kalendarzowych urlopu. Należy go zgłosić aby nie znaleźć się w sytuacji że zostanie Pani wezwana na spotkanie w Pôle emploi gdy będzie na przykład w Polsce.

   • anna  pisze:

    witam dziękuje za poprzednia odpowiedz mam kolejne pytanie ,mianowicie chodzi mi jaki kolejny krok zrobić złożyłam już zwolnienie w Pole emloi zwolnienie lekarskie które jest powyżej 35 dni i co dalej czy musze jeszcze zgłosić gdzieś to gdyż jak pani napisała zasiłek zostanie zawieszony a będę otrzymywać chorobowe .Kolejne pytanie czy będąc na zwolnieniu chorobowym czy mogę wyjechać na urlop ,

    • Bożena  pisze:

     Musi Pani zaktualizować swoją sytuację za miesiąc maj. Teraz jest na to czas. Na początku tego typu aktualizacji odpowiada się na wiele postawionych pytań (jest ich cała lista). Jedno z nich dotyczy zwolnienia lekarskiego (arrêt maladie). Należy więc w tym miejscu odpowiedzieć że była Pani na zwolnieniu, poprzez klikniecie. Otworzy się wtedy inne okno gdzie trzeba będzie odpowiedzieć na inne pytania, nie wiem jednak jakie, sprawdzi to Pani wypełniając ten formularz internetowy.
     Jeśli chodzi o wyjazd na urlop w czasie zwolnienia, to trzeba wiedzieć że zwolnienie lekarskie nie pokrywa się z urlopem, tzn. nie traci się urlopu będąc na zwolnieniu lekarskim. Jeśli chce Pani po prostu zrobić sobie nieoficjalny urlop korzystając że zwolnienia , to wiele zależy od tego czy ma Pani zwolnienie lekarskie zwalniające z obowiązku obecności w domu. Tego typu informacja jest podana przez lekarza na formularzu zwolnienia poprzez zaznaczenie jednej z jego rubryk. Jeśli nie ma Pani prawa do wychodzenia z domu (poza wyznaczonymi godzinami, na wizytę u lekarza lub zakupy), wyjazdy są ryzykowne bo zdarzają się kontrole.

 • Marcin  pisze:

  Na początek opiszę swoją sytuację:
  Pracowałem we Francji legalnie od stycznia 2015 do końca listopada 2016
  Złożyłem wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w grudniu 2016 i przyznano mi go, jednak z powodu braku numeru SS nie wypłacano świadczeń z uwagi na niekompletne dossier.
  Attestation d’employeur wysłałem od razu jednak za atestacją z SS czekałem do końca maja.(Prawie pół roku czekałem na rejestrację w Securite sociale).
  Aktualizacje robiłem sumiennie od końca grudnia, co miesiąc, do dziś.

  Moje pytanie brzmi: czy dostanę wyrównanie zasiłku za okres od 1.1.2017 – 31.5.2017?
  Czy okres zasiłku zostanie przesunięty o te 5 miesięcy?

  Z góry dziękuję, pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Normalnie powinien otrzymać Pan regulację, tzn. zasiłek powinien zostać zapłacony za cały przysługujący okres, pomimo poślizgu w czasie, poczynając od daty zapisu ale z uwzględnieniem okresu karencji.

 • Anonim90  pisze:

  Witam! Pracuję od tygodnia w szpitalu, na 60% etatu. W jaki sposób mogę się starać o zasiłek do pensji dla osoby pracującej w niepełnym wymiarze godzin „coefficient de réduction temps partiel”? Jakie dokumenty są wymagane? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.

  • Anonim90  pisze:

   Ps. Rodzaj umowy w oparciu o którą jestem zatrudniony to umowa o pracę na czas nieokreślony (CDD).

   • Bożena  pisze:

    CDD to umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony to CDI.

    „Coefficient de réduction temps partiel” nie jest zasiłkiem lecz przelicznikiem umożliwiającym naliczanie wysokości zasiłku osobom pracującym w niepełnym wymiarze godzin.

    Nie wyjaśnił Pan nic na temat swojej sytuacji, nie sprecyzował czy jest zarejestrowany w Pôle emploi, czy korzysta z jakiekolwiek zasiłku dla bezrobotnych, czy pytanie dotyczy zasiłku dla bezrobotnych czy też „Prime d’activité”. Dlatego nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, nie wiem czego dotyczy.

 • ALEX  pisze:

  Dzień dobry, za 2 tyg.kończy mi się prawo do zasiłku dla bezrobotnych.Na chwilę obecną nie mogę podjąć pracy ze względu na problemy zdowotne. Czy mogę przedstawić zwolnienie lekarskie w Pole Empoil i jakie to będzie miało konsekwencje finansowe?

  • Bożena  pisze:

   Nie tylko może Pan ale nawet powinien zgłosić w Pôle emploi jest na zwolnieniu bo w trakcie zwolnienia lekarskiego bezrobotny ma prawo do świadczenia chorobowego (indemnités journalières) wypłacanego przez sécurité sociale (CPAM). Aby móc z tego świadczenia skorzystać należy oczywiście zwolnienie przekazać do CPAM. Jeśli Pan tego dotąd nie zrobił to powinien się pośpieszyć.

   Wczoraj rozpoczął się okres aktualizacji w Pôle emploi, jest to właśnie odpowiedni moment na zgłoszenie informacji że jest Pan lub był w czerwcu na zwolnieniu.

   Aktualizacja polega na odpowiedzeniu na szereg pytań w formie „tak” lub „nie” poprzez klikniecie. Musi więc Pan kliknąć „OUI” przy pytaniu dotyczącym zwolnienia lekarskiego : „Avez-vous été en arrêt maladie ?”, jest to trzecie pytanie na liście pytań stanowiących aktualizację. Gdy kliknie Pan „OUI” to otworzy się okienko w którym należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia zwolnienia.

   Zwolnienie lekarskie zawiesza wypłatę zasiłku dla bezrobotnych ale jedynie za okres zwolnienia. Po jego zakończeniu odzyska Pan prawo do zasiłku i będzie mógł go wykorzystać do końca. Inaczej mówiąc, zasiłek nie przepada, zostaje jedynie przesunięty w czasie na okres równoważny okresowi trwania zwolnienia.

   Jeżeli aktualizuje się Pan w Pôle emploi pracując jednocześnie tymczasowo od czasu do czasu i ostatnia praca trwała ponad 3 miesiące to należy jak zwykle dokonać aktualizacji podając tym razem że jest Pan na zwolnieniu i jednocześnie złożyć prośbę o wznowienie płatności zasiłku. Będzie to wymagało dostarczenia zaświadczenia pracodawcy (lub pracodawców) potwierdzające okres (lub okresy) zatrudnienia. Prośbę taką można złożyć telefonicznie.

   Pisałam o tym we wpisie : http://francjapoprostu.com/jakie-korzysci-z-ostatniej-reformy-zasilku-dla-bezrobotnych-chomage/

 • Anonim90  pisze:

  Umowa to CDI, przepraszam za pomyłkę. Nie jestem zarejestrowany w Pole emploi, nie korzystam z żadnych świadczeń ani zasiłków. „„Prime d’activité”” to „wyrównanie” do pensji minimalnej? Jaki czas trzeba przepracować, aby przysługiwały mi takie świadczenia?

  • Bożena  pisze:

   To czym jest „Prime d’activité” i jak to świadczenie funkcjonuje opisałam w osobnym artykule na blogu, zapraszam do jego lektury : http://francjapoprostu.com/prime-dactivite-zasilek-dla-osob-pracujacych/

   Listę dokumentów jakie byłyby ewentualnie do dostarczenia otrzyma Pan z CAF’u jeśli „Prime d’activité” zostanie Panu przyznana.

   Jeśli chodzi o minimalny przepracowany okres niezbędny do przyznania „Prime d’actvité” to przypuszczam (ale nie jestem tego pewna bo takiej informacji nigdzie nie znalazłam) że wynosi on 3 miesiące bo świadczenie to jest naliczane na bazie 3 ostatnich przepracowanych miesięcy, miesiące bez pracy nie są brane pod uwagę bo świadczenie to należy się jedynie osobom pracującym.

 • aleksandra  pisze:

  Witam. A jak licza dni urlopowe bedac na chomagu? Wliczaja 7 dni tygodnia? I co jeśli przekrocze 36 dni urlopu? Maja prawo mnie skreslic czy po prostu odlicza sobie sume dni przekroczonych?

  • Bożena  pisze:

   Będąc na bezrobotnym ma Pan prawo do 35 dni kalendarzowych urlopu. Musi Pan ten urlop zadeklarować na swojej stronie internetowej Pôle emploi.

   Deklaracja ta jest tak zrobiona że nie zaakceptuje większej ilości dni urlopu niż 35 dni. Zadeklaruje więc Pan 35 dni a weźmie tyle urlopu ile chce. Jedyne ryzyko, to możliwość wezwania na spotkanie, które jest obowiązkowe i niestawienie się jest równoznaczne że skreśleniem. Zwykle jednak wezwanie takie (convocation) jest komunikowane na dwa tygodnie wcześniej. Będzie musiał Pan śledzić skrzętnie listy wysyłane na Pana konto w Pole emploi, na wypadek gdyby otrzymał takie wezwanie.

 • Karina  pisze:

  Witam serdecznie.
  Mam takie pytanko .. moja mama mieszka we Francji od 9 lat. Pracuje sezonowo jedna z prac jest stala od 7 lat (sezon zimowy) a co do sezonu letniego nie zawsze uda sie znaleźć pracę. Kilka razy byla juz na zasilku i w tym roku ma duzo problemów poniewaz w pole emploi ciagle brakuje im jakiś papierow. Tym razem dostarczyła juz wszystkie brakujace „attestation du travail” i teraz pytanie od kiedy bedzie przysługiwał jej zasiłek ? Od dnia aplikowania czy wtedy kiedy pole emploi raczy sprawdzic dokladnie wszystko. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje i pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie w zależności od wielu czynników, miedzy innymi długości okresu karencji. Zasiłek przysługuje od daty zakończenia ostatniej umowy o pracę. Bez względu na to ile czasu zabrało skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i rozpatrywanie sprawy, gdy zasiłek rozpocznie być wypłacany, pierwsza płatność powinna zawierać cały zaległy okres oprócz okresu karencji, jeśli ta pierwsza wyplata nastąpi długo po dacie upływu okresu karencji. Długość okresu karencji można oszacować za pomocą kalkulatora na stronie : http://www.juritravail.com/outils-de-calculs/calcul-date-indemnisation-chomage.html

 • Tobiasz  pisze:

  Witam.
  Studiuje na agh w krakowie .A teraz chciałbym wziąść zasiłek z Francji dla bezrobotnych.Czy mogę być studentem i starać się o zasiłek?

  • Bożena  pisze:

   Nie wiem na pewno ale wydaje mi się że skoro statut studenta studiów zaocznych nie koliduje ze statutem pracownika, to gdy wypracuje Pan sobie prawo do zasiłku dla bezrobotnych to może się o niego ubiegać.

 • Tobiasz.  pisze:

  Studiuję zaocznie dwa weekendy na miesiąc.Mogę być studentem czy muszę iść np na urlop dziekański i zawiesić studia

 • Elwira  pisze:

  WITAM
  Pani Bożeno,pracuję we Francji i mam na utrzymaniu dziecko,które przebywa w Polsce i jest na moim utrzymaniu.Czy przysługuje mi zasiłek socjalny na dziecko,pomimo tego,ze jest w Pl z dziadkami?

  • Bożena  pisze:

   Wszystko zależy od Pani dochodów. Jeśli jest Pani samotną ale pracującą matką to być może uzyska na przykład prime d’activité, która uwzględni Pani sytuację. Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bo obserwuję że w zależności od departamentu różne kasy CAF rożnie pewne sprawy rozpatrują, jedne przyznają a drugie nie. Najprościej jest sprawdzić i zwrócić się o pomoc, będzie Pani wiedziała w ten sposób czy pomoc zostanie przyznana.

 • Marek  pisze:

  Przepracowałem we Francji 72 dni-zwolniony przez pracodawce z powodu braku pracy- –mam U1 ze stażem pracy z Polski–ukończyłem 61-lat—-czy przysługuje mi jakiś zasiłek?

  • Bożena  pisze:

   Co to jest U1 ?

   • Marek  pisze:

    Formularza U1 (wcześniej E 301), który jest uznawanym dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia przebyte w innym państwie członkowskim. Dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia ww. okresów nabytych w Polsce do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 • anna  pisze:

  witam panią mam take zapytanie siostra była na zasiłku dla bezrobotnych w pole-emploi w tym czasie zachorowała i przeszła na zwolnienie lekarskie które było wystawione od maja i zakończyło sie w sierpni natomias za okres chorobowego do dnia dzisiejszego nie zostało jej nic wypłacone co moze z tym zrobić .Dodam również że siostra chce zjechać już do polski ze wzgłedu na stan zdrowia. czy taką decyzje o powrocie do polski musi komuś zgłosić np do pole emploi

 • Sarah  pisze:

  Dobry wieczor, czy oriengtuje sie Pani czy aby otrzymac chomage niezbedne jest konto we francuskim banku? Pracuje we Francji od stycznia i zawsze na poczatku pracodawcy przekonywali mnie ze musze otworzyc konto we Francji, po czym jednak udawalo sie podspisac umowe i dostawac pensje na moj polski numer. Pobralam z banku nawet odpowiednik francuskiego RIB i przetlumaczylam u tlumacza przysieglego. Moze spotkala sie Pani z sytuacja, ze ktos otrzymywal zasilek na konto inne niz francuskie?

Napisz komentarz Cancel reply

....