Podatki od dochodów : jak są obliczane ?

Podatki | 39 komentarzy

We Francji, w naliczaniu podatku od dochodów uwzględniany jest skład rodziny, niektóre koszty i pominiętych jest większość zasiłków socjalnych.

System ten jest skomplikowany ale bardzo przyjazny ludziom o skromnych dochodach. Dzięki niemu, ponad 50 % podatników jest zwolnionych od tego podatku !

Źródła dochodów stanowiące globalne dochody brutto

Brane są pod uwagę następujące kategorie dochodów, które są dodawane do siebie jeśli rodzina korzysta z kilku źródeł  :

 • Wynagrodzenie roczne z pracy najemnej czyli pensje (salaires)
 • Zasiłek dla bezrobotnych, chorobowe, niektóre świadczenia socjalne, alimenty
 • Dochody z nieruchomości (revenus fonciers)
 • Emerytury (retraites) i renty (pensions), (certaines allocations)
 • Zyski uzyskane z niektórych produktów oszczędnościowych
 • Zyski z lokat i ze sprzedaży (revenues des valeurs et capitaux, plus values et gains taxables)
 • Zyski rolne
 • Zyski z działalności handlowej i przemysłowej
 • Zyski z działalności nie handlowej (np. z wolnych zawodów)

Ustalenie globalnych dochodów netto

Aby obliczyć bazę, na jakiej zostanie naliczony podatek od dochodów, odliczone najpierw zostają od zadeklarowanych kwot pewne koszty, w wyniku czego otrzymuje się tzw. globalne dochody netto. Do kosztów tych należą :

Deficyt z nieruchomości

Alimenty na rodziców, dziadków, teściów (jedynie wtedy stanowią zaspokojenie ich potrzeb witalnych) oraz alimenty na dorosłe dzieci lub wnuków, w granicach 5 726€ rocznie

Strata kapitału związana z kreacją firmy

Koszty związane z zatrudnieniem

Od dochodów z pracy najemnej odliczane są automatycznie, w formie ryczałtowej, 10 % zadeklarowanych sum z tytułu kosztów ponoszonych na transport do pracy, na posiłki w czasie pracy i zakupy służące do uzupełniania wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu.

Przepisy narzucają minimalne i maksymalne progi, jakim ta ulga podlega. Wynosi ona co najmniej 426€ na osobę i nie może być wyższa od 12 157€ na małżeństwo lub związek Pacs. Emeryci mają również prawo do takiej ulgi, a jej progi wynoszą minimum 379€ na osobę i 3 707€ maksimum dla małżeństwa lub związku Pacs. Ulga ta jest aplikowana z urzędu i nie podlega obowiązkowi udokumentowania jej zasadności.

Koszty związane z utrzymaniem pewnych osób

 • koszty wynikające z utrzymania i dołączenia do deklaracji podatkowej dorosłego dziecka a nawet jego współmałżonka i ich dzieci, w wysokości 5 726€ na osobę
 • 2 344€ dla osób w wieku ponad 65 lat mających dochody niższe od 14 703€ lub 1 172€ dla tej samej grupy wiekowej osób o dochodach niższych od 23 698€.

Jednostki fiskalne (parts)

Aby podatki były proporcjonalne do kosztów, jakie rodzina przeznacza na opiekę, wychowanie i edukację  dzieci, wprowadzone zostało we francuskim systemie podatkowym pojęcie ilorazu rodzinnego (quotient familial). Stanowi on ilość jednostek fiskalnych w rodzinie.

Jeśli jesteś samotny, rozwiedziony, jesteś wdowcem/wdowa lub żyjesz w wolnym związku, stanowisz jedną jednostkę fiskalna (1 part) i iloraz rodzinny wynosi 1.

Jeśli żyjesz w związku małżeńskim lub związku partnerskim Pacs, stanowicie wraz ze swym partnerem dwie jednostki fiskalne (2 parts), tzn. wasz iloraz rodzinny wynosi 2.

Jeśli masz dzieci, stanowią one połowę fiskalnej (demi part) ale począwszy od trzeciego dziecka każde dziecko jest uważane za jedną pełną jednostkę fiskalną (1 part). Podobnie każde dziecko niepełnosprawne jest uważane za pełną jednostkę fiskalną.

Do jakiego poziomu opodatkowania zaliczą się twoje dochody ?

Uwzględnienie ilości jednostek fiskalnych w rodzinie decyduje o jej ilorazie rodzinnym. Służy on do podzielenia dochodów rodziny i uzyskania wartości decydującej o grupie zaszeregowania podatkowego (Tranche du revenu) i odpowiadającej mu stopie procentowej jakiej podlegają dochody Twojej rodziny. Oto przedziały dotyczące roku 2015 :

 Grupa zaszeregowania podatkowego

 

Stopa procentowa opodatkowania

Do 9 690 €

0 %

od 9 690 € do 26 764 €14 %
od 26 765 do 71 754 €30 %
od 71 755 € do 151 956 €41 %
Ponad 151 956 €45 %

Przykład

Jesteś samotna i posiadasz dochody rowne 30 000€. Opodatkowanie będzie podlegać stopie procentowej wynoszącej 30%, co oznacza, że cześć dochodów zawartych w przedziale odpowiadającym stopie 14% będzie opodatkowana w wysokości 14%, natomiast reszta, wykraczająca poza grupę opodatkowania stopy 14% zostanie opodatkowana w wysokości 30%. Twój podatek zostanie obliczony następująco :

Dla grupy 2 (9 690 do 26 764) podatek wyniesie 2 390 € = (26 764 – 9 690) x 0,14

Dla grupy 3 (26 764 do 30 000) podatek wyniesie 971 € = (30 000 – 26 764) x 0,30

Po obliczeniu wysokości podatku z poszczególnych grup zostają one zsumowane i pomnożone przez iloraz rodzinny (ilość jednostek fiskalnych, Ty masz tylko jedną):

(2 390 + 971) x 1 =  3 361 €
Aby uzyskać wysokość ostateczną podatku, aplikuje się jeszcze ewentualnie przysługujące ulgi i progi.

Progi te są związane z ilorazem rodzinnym (ilością jednostek fiskalnych). Im więcej masz dzieci, tym podatek będzie niższy. Niemniej jednak istnieje limit w tej redukcji i wynosi on w 2015 roku 1 508€ na połowę każdej dodatkowej jednostki fiskalnej.

Przykład

Jesteś zamężna i masz dwoje dzieci. Jeśli Twój podatek wynosi 9 000€ nie licząc dzieci i 4 000€ gdy wzięta zostanie dodatkowa jednostka fiskalna z tytułu dwojga dzieci (pierwszych dwoje dzieci stanowi jedną jednostkę), podatek nie będzie mógł być niższy od 5 984 €, kwoty wynikającej z obliczenia :

9 000 € – (1 508 x 2) = 9 000 – 3 016 = 5 984 €

Ulga podatkowa (décote)

Jeżeli Twój podatek, w wyniku wszystkich opisanych w tym artykule etapów jest niższy od 1 135€ gdy jesteś samotna lub niszy od 1 870€ gdy żyjesz w związku małżeńskim lub Pacs, w takim wypadku masz prawo do redukcji podatkowej, zwanej « décote ».

Przykład 1

Jesteś samotna i z obliczeń podatkowych wynika, że Twój podatek wynosi 700€. Jako że jego wartość jest niższa od  1 135€, przysługuje Ci redukcja (décote), która wynosi :

1035 – 700 = 335 €

Zapłacisz więc podatek w wysokości 365€  (700 – 335)

Przykład 2

Żyjesz w związku małżeńskim i podatek wasz wynosi 1 487€. Jest on niższy od 1 870€, należy się Wam redukcja (décote) w wysokości :

1870 – 1487 = 383€

Zapłacicie podatek w wysokości 1 104€ (1 487€ – 383€)

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
39 komentarzy do Podatki od dochodów : jak są obliczane ?

 • Simon  pisze:

  Fajna strona dziękuję za pomoc .pozdrawiam z Saint nazaire

 • kokopelia  pisze:

  Bardzo dziękuję za ten wpis! Rzeczowo i w skrócie!

 • Kasia  pisze:

  Pracuje we Francji dwa lata .
  W tym roku zdeklarowalam sie za 2015 rok nie przez internet a na papierze .
  Osobiscie zanosilam go do Urzedu Skarbowego
  W sierpniu przyslali mi papier na ktorym sa wypisane same zera tak jakbym sie nie zdeklarowala
  Prosze o pomoc
  Gdzie mam sie udac zeby to wyjasnic. Dodam ze deklaracje zanosilam z kolezanka
  Jej przyszla rozliczona a u mnie same zera

  • Bożena  pisze:

   Powinna Pani na nowo wybrać się do urzędu podatkowego aby wyjaśniono Pani o co chodzi. Ja nie znam szczegółów sprawy więc nie jestem w stanie nic podpowiedzieć.

 • Ala  pisze:

  Przebywam we Francji od kwietnia 2015 r . Pracuje od lutego br. Jak powinnam się rozliczyć?

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli zaczęła Pani pracować we Francji dopiero w 2016 roku więc zadeklaruje swoje dochody za ten rok dopiero w przyszłym roku, w kwietniu-maju.

 • Andrzej  pisze:

  Po zakończeniu pracy sezonowej, otrzymuję zasiłek od Pôle emploi. Obecnie jestem na oficjalnym urlopie w Polsce. Z powodów prywatach nie chce (nie mogę) wracać z powrotem do Francji i chciałbym podjąć szukanie pracy w Polsce. Moje pytanie: Czy jest możliwy transfer zasiłku do Polski? Czy musze być osobiście we Francji, czy można to załatwić korespondencyjnie lub przez Internet? Pozdrowienia Andrzej

  • Bożena  pisze:

   Wydaje mi się , że transfer zasiłku jest możliwy poprzez dostarczenie dla Pôle emploi danych polskiego konta aby zasiłek wpływał na konto banku w Polsce. Nie znam jednak tego typu sytuacji i nie mogę z całą pewnością zapewnić że takie praktyki istnieją i nie przysparzają problemów.

   Jako że osoba korzystająca z zasiłku dla bezrobotnych jest zobowiązana do poszukiwania pracy i może w każdej chwili zostać wezwana na spotkanie, na które nie może się nie stawić (bo skreślą ją z listy poszukujących pracę i pozbawią zasiłku), musi Pan zawiadomić pisemnie Pôle emploi że postanowił szukać pracy w Polsce. Trzeba uzasadnić taką decyzję argumentem, że wysiłki jakie Pan poczynił w celu znalezienia zatrudnienia we Francji okazały się dotąd bezowocne, wobec tego postanowił poszerzyć obszar działania również na teren Polski. Argument ten będzie tym bardziej przekonywujący jeśli pobiera Pan zasiłek od wielu miesięcy (a nie od miesiąca lub dwóch). Taki list nie powinien być napisany posługując się automatycznym tłumaczem Google’a.
   Należy nadal aktualizować swoja sytuację w Pôle emploi.

 • Andrzej  pisze:

  Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło,czy pole emploi wystawia zaświadczenie,coś na wzór naszego pit-u 11,o wysokości uzyskanego dochodu?

  • Bożena  pisze:

   Tak, takie zaświadczenie jest wysyłane na początku roku.

 • Kasia  pisze:

  od jakiej kwoty trzeba zapłacic podatek?
  Rodzina 2+1 dziecko i jedna osoba pracująca ma to jakies znaczenie?

  • Bożena  pisze:

   Formuła służąca do obliczania podatku od dochodów jest skomplikowana i nawet jeśli bym ją podała, nie każdy potrafiłby z niej skorzystać. W powyższym wpisie podałam najważniejsze czynniki decydujące o wysokości tego podatku. Uważna lektura pozwala znaleźć w nim odpowiedz na Pani pytanie dotyczące składu rodziny. Wystarczy zrozumieć sens pojęcia „part”, które przetłumaczyłam na polski jako „jednostka fiskalna”. Rodzina złożona z dwojga rodziców i jednego dziecka stanowi 2,5 jednostki fiskalne. Oznacza to, że globalne dochody rodziny po odjęciu 10% zostają podzielone przez 2,5 aby uzyskać wartość, która decyduje o grupie zaszeregowania podatkowego. W 2016 roku dochody z 2015 roku nie przekraczające 9 700€ na jednostkę fiskalną zwolnione są z podatku.

 • Marlena  pisze:

  Dzien dobry pracowałam we Francji sezonowo na jablkach od wrzesnia do grudnia 2016 czy musze sie rozliczyc we Francji?nalezy mi sie kwota wolna od podatku?dodam ze mieszkam caly czas we Francji.

  • Bożena  pisze:

   Skoro mieszka Pani we Francji to należy zadeklarować swoje dochody, nawet jeśli były niewielkie. O tym czy zwolniona zostanie Pani z podatku czy nie decyduje urząd podatkowy a nie podatnik, dlatego należy dokonać deklaracji podatkowej.
   Nie zrozumiałam co miala Pani na myśli pisząc o kwocie wolnej od podatku.

 • Gosia  pisze:

  Dzień dobry, pracowałam we Francji sezonowo od grudnia 2015 do marca 2016 oraz czerwca 2016 do lipca 2016. Razem około 5 miesięcy. Mieszkam w Polsce, tam też jestem zarejestrowana w urzędzie UP kiedy nie pracuję. Czy powinnam zadeklarować swoje dochody we Francji? We wcześniejszych latach pracowałam po 3 miesiące we Francji, poza tym w Polsce. Za poprzednie lata rozliczałam się z dochodów w Polsce. Czy też powinnam je zadeklarować we Francji?

  • Bożena  pisze:

   Moim zdaniem nie musi Pani ich deklarować we Francji bo pracowała mniej niż Pół roku, natomiast należy dochody zarobione we Francji zadeklarować w Polsce.

 • Gosia  pisze:

  Pani Beato,dziękuję za odpowiedź ale obawiam się że mimo rozliczenia PIT w Polsce podatek od uzyskanych dochodów we Francji będę musiała zapłacić. Znalazłam taki artykuł i nie wiem już co o tym wszystkim myśleć cyt: „Natomiast osoby, które uzyskują dochody we Francji, ale ich miejscem zamieszkania nie jest Francja, podlegają tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z przepisami art. 164 B CGI osoby te zobowiązane są do uiszczania podatku jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium Francji.” Czy to by znaczyło że jednak muszę ten dochód opodatkować we Francji? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Bożena  pisze:

   Poszukałam informacji na temat opodatkowania osób posiadających główną rezydencję za granicą. Wynika z tego, że rzeczywiście należałoby zadeklarować dochody zarobione we Francji w urzędzie podatkowym noszącym nazwę Centre des Impôts des non-résidents en France. Nie mogę Pani podpowiedzieć w którym, bo nie znam ani regionu ani adresu pod którym mieszkała Pani pracując we Francji. Nie oznacza to jednak że zostanie Pani we Francji opodatkowana. Zależy to od tego czy posiadała Pani również dochody w Polsce w 2016 roku i czy opodatkowanie naliczone w Polsce przekracza czy nie 2/3 podatku jaki zapłaciłaby Pani we Francji.

 • wandam31  pisze:

  Pani Bożeno czy można prosić emeila do pani. Mam pare pytań a wolałbym jednak prywatną korespondencję

  • Bożena  pisze:

   Proszę napisać do mnie poprzez „Kontakt”

 • ANITA  pisze:

  ROZLICZAM ZNAJOMEJ DOCHODY Z FRANCJI PONIEWAŻ TA WYJECHAŁA SEZONOWO ZBIERAĆ WINOGRONA, MAM TU TRZY RÓŻNE UMOWY BULLETIN DE SALAIRE- ALE DO JEDNEJ Z NICH JEST DOŁĄCZONE PISEMNKO ATTESTATION POLE EMPLOI (ZA TEN SAM OKRES CO DOŁĄCZONY DO NIEGO BULLETIN) WYŻEJ CZYTAM ŻE POLE EMPLOI TO ZASIŁEK, WIĘC JAK MAM TO POTRAKTOWAĆ- DODAM ŻE ZNAJOMA PRACOWAŁA A NIE POJECHAŁA NA ,,ZASIŁEK”. POZDRAWIAM

  • Bożena  pisze:

   « Attestation Pôle emploi » jest zaświadczeniem jakie pracodawca jest zobowiązany do wystawienia pracownikowi gdy rozwiązuje z nim umowę o prace. Pracownik, jeśli chce ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, musi je dostarczyć Agencji pracy Pôle emploi). Jeżeli znajoma nie występuje o zasiłek, zachowuje takie zaświadczenie dla siebie. Jeśli kiedyś zechce z zasiłku skorzystać, wtedy będzie jej ono potrzebne.

 • Kuba  pisze:

  Witam, mam problem. Pracowałem w FR w 2016r od marca do końca września. Nie wiem czy byłem zgłoszony przez pracodawcę do urzędu ale chyba tak, skoro miałem potrącane 500-600 euro misięcznie. Jestem po rozliczenieu PITu w Polsce, ponieważ po powrocie pracowałem także u nas. Człowiek, który mnie rozliczał powiedział, że nie należy mi się zwrot podatku z FR, oraz nie miałem płaconych składek na emerture ponieważ pracowałem za krótko. Czy to prawda? Czy znacie jakąs firmę, która zajmuje się sciąganiem zwrotu z Fr aby mnie sprawdziła?

  • Bożena  pisze:

   Za rok 2016 nikt jeszcze nie płacił we Francji podatku. Deklaracje będą dopiero składane w kwietniu i maju. Proszę nie mylić podatku ze składkami społecznymi potrącanymi z pensji, we Francji kwoty potrącane z pensji nie zawierają podatku, taki system ma być dopiero wprowadzony. Jeżeli więc sądzi Pan że w potraceniach z pensji był również podatek, to jest w błędzie i nie należy spodziewać się żadnego zwrotu.

   Jeśli był Pan oddelegowany do pracy we Francji jako polski pracownik, to radzę sprawdzić na co Pana składki były przeznaczone. Odpowiedź, jaką Panu udzielono w sprawie składek emerytalnych jest podejrzana. Znam przypadki że polskie firmy odciągają „składki” ale instytucje, które powinny je otrzymywać nic o tym nie widzą …
   Polacy bywają nierzadko przedmiotem oszustw. Składki na emeryturę powinny wpływać bez względu na okres pracy, radzę wybrać się lub zadzwonić do ZUS-u i spytać.

   • Kuba  pisze:

    Napisałem do Pani poprzez kontakt

 • Jola  pisze:

  Witam
  Czy odprawe którą dostałam odchodząc z pracy muszę zadeklarować w podatkach. Jeśli tak to w którym podpunkcie w rozliczeniu podatkowym powinnam wpisać sumę z odprawy?

  • Bożena  pisze:

   Odprawa jest zwolniona od podatku jeśli nie przekracza kwoty odpowiadającej najwyższej wartości jednego z dwóch progów :

   1. Połowa wartości totalnej odprawy
   2. Podwojonej wartości wynagrodzenia brutto otrzymanego w okresie roku cywilnego bezpośrednio poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę.

   Rok cywilny jest rokiem liczonym od 1 stycznia do 31 grudnia.

   Weźmy przykład pracownika, który zarobił w roku N 25 000€ brutto i otrzymał odchodząc z pracy w roku N+1 odprawę w wysokości 6 000€. Próg nr. 1 dla tego pracownika wynosi 3 000€ , próg nr. 2 wynosi 50 000€. Jego odprawa jest zwolniona od podatku bo nie przekracza 50 000€ stanowiących w tym przypadku jwyższą wartość jednego z dwóch stosowanych progów.

   Jeśli chodzi o deklarację podatkową, w formularzu, jaki Pani otrzymała figuruje kwota podlegająca opodatkowaniu uwzgledniająca lub nie kwotę odprawy. Jeśli odprawa nie podlega opodatkowaniu, nie jest uwzględniona. A to czy powinna podlegać opodatkowaniu czy nie, może pani sprawdzić dzięki informacjom jakie podałam, dotyczące dwóch powyższych progów.

   Jeśli w deklaracji nie ma wstępnie wydrukowanej kwoty a Pani odprawa nie podlega opodatkowaniu, należy wpisać w deklaracji kwotę figurującą na odcinku płacowym z grudnia 2016 roku (lub ostatniego miesiąca pracy w 2016 roku) w rubryce „net imposable” stanowiącą wynagrodzenie roczne do opodatkowania (zbliżoną do kwoty rocznego wynagrodzenia brutto pomniejszoną o kilka tysięcy), znajdującą się na dole bulletin de paie. Nie należy pomylić jej z miesięcznym „net imposable” , którego kwota też często figuruje na odcinku płacowym ale zbliżona jest do miesięcznego wynagrodzenia netto.

   Jeśli z obliczeń wynika że odprawa podlega opodatkowaniu, należy ją dodać do rocznej kwoty „net imposable” i sumę wpisać w niebieskiej części rubryki 1AJ (jeśli jest Pani „Déclarant 1) lub rubryki 1BJ jeśli jest Pani „Déclarant 2, w linii „Revenus d’activité connus”. Rubryki te należą do części deklaracji noszącej nazwę „Traitements, salaires, pensions, rentes”, na górze trzeciej strony. Biała (dolna) cześć tych rubryk leży w linii o nazwie „Corrigez si le montant est inexact” i służy do naniesienia korekty w przypadku gdy wstępnie wydrukowana wartość jest błędna.

 • Marcin  pisze:

  Witam
  W 2016 roku przejechalem ogolnie do pracy i z pracy do domu 10 000 km. Auto 5CV. Czy przysluguje mi jakus zwrot i jaka sume i w jakie pole w zeznaniu podatkowym musze je wpisac ?

  • Bożena  pisze:

   Jeśli pracuje Pan jako pracownik najemny to proszę przeczytać wpis dotyczący kosztów transportu. Tego typu koszty są automatycznie odejmowane od wynagrodzenia z pracy najemnej w postaci 10% tzw. frais professionels. W jednym z wpisów opisałam jak te koszty mogą być odliczone od podatku. W takim przypadku wspomniane 10% nie zostanie odliczone. Oto link do tego wpisu : http://francjapoprostu.com/podatek-od-dochodow-co-mozesz-odliczyc/

 • Adam  pisze:

  Dzien dobry mam pytanie w styczniu i lutym 2016 roku pracowalem we Francji przez polskiego posrednika jako w delegacji na polsko francuskiej umowie w marcu zamieszkalem we Francji i zaczalem prace u francozow na francuskiej umowie i teraz w t roku rozliczajac sie pierwszy raz wykazujac dochod mam uwzglednic tez dochod z delegacji gdzie nie mialem wtedy adresu wwe francji czy tylko dochody z francuskiej umowy kiedy juz tu mieszkalem?

  • Bożena  pisze:

   Proszę poinformować się w urzędzie podatkowym.

 • Karolina  pisze:

  Czy jeżeli ktoś miesięcznie zarabia 1700 euro z kawałkiem brutto plus ma dopłatę do mieszkania będzie zobowiązany do płacenia podatku?

  • Bożena  pisze:

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie bo wszystko zależy od składu rodziny, dochodów wszystkich jej członków, ewentualnych redukcji, itp. Zarobki jednej z osób nie są wystarczającą informacją.

 • Elwira  pisze:

  Witam.Jestem osoba samotnie wychowujaca dziecko.Pracuje sezonowo we FRANCJI,a moje dziecko mieszka w tym czasie w Polsce u dziadków.Rozliczyłam sie po raz pierwszy we francuskim urzedzie fiskalnym i czekam na otrzymanie papierowej deklaracji do podpisania a jednoczesnie na nadanie kodu do logowania sie poprzez strone internetową.Moje pytanie brzmi;slyszałam ze jako matka samotnie wychowująca dziecko,pomimo tego ze dziecko przebywa w Polsce, mam ulgi z tytułu płacenia podatku.Musiałabym jednak okazać akt urodzenia mój i dziecka i akt rozwodu.Pani Bozeno czy to co słyszałam jest prawdą?Nie znam języka,by moc to wyjaśnic ,a osoba ,ktora przyjmowała deklaracje nie była zbyt mi przychylna.Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Ulga polega przede wszystkim na tym że dochody podlegające opodatkowaniu zostaną podzielone przez półtora zamiast przez jeden, w celu obliczenia kwoty od której naliczany jest podatek.
   Nie wiem czy urząd podatkowy wymagać będzie wspomnianych przez Panią dokumentów, być może, najważniejsze aby dziecko zostało zadeklarowane, tym bardziej w pierwszej deklaracji.

 • Elwira  pisze:

  Chciałam uwzględnic córke na deklaracji ,to osoba ktora przyjmowała pit ,powiedziała mi,ze nie moge tego zrobic gdyz corka przebywa w Polsce.Wiec złozyłam pit bez uwzglednienia dziecka.Gdy to zrobiłam,dowiedziałam się ,ze raczej chyba moge to zrobic gdyz ja jestem jej opiekunem prawnym i łozę na jej utrzymanie.Jesli to jest prawda,chciałabym zrobic korekte i uwzglednic corke.Tylko jest problem z moim jezykiem i obawiam sie,ze jak znowu pojde do fiscal center to znowu ktos mi powykresla z pitu moje dziecko..

  • Bożena  pisze:

   Nie wiem co Pani poradzić skoro deklaracja została już złożona. Z tego co wiem, jest już za późno na korekty. Czas na deklaracje był w kwietniu-maju. Teraz jest czas na powiadomienia podatkowe, przychodzą właśnie w sierpniu…

 • Elwira  pisze:

  Czyli nie mogę zrobic korekty?To chyba nie jest zabronione.Tylko problem w tym,czy rzeczywiscie mam do tego prawo.

  • Bożena  pisze:

   Dla deklaracji składanych na papierze nie ma możliwości poprawek. Jeśli deklaracja był złożona internetowo, to wystarczy wejść na swoje konto podatkowe i sprawdzić.

Napisz komentarz

....