Podatek od dochodów : metody deklarowania, terminy, modyfikacje, kary, symulacja

Podatki | 2 komentarze

Kiedy zadeklarować ? W jakiej formie ? Jak zadeklarować pierwszy raz ? Jakie są kary i za co ? Jak skorygować błędy ? Artykuł ten odpowiada na te i pokrewne im pytania.

Zanim na nie odpowiem, chcę uprzedzić o konieczności sprawdzenia prawidłowości wstępnie wydrukowanych danych w otrzymanym z urzędu skarbowego formularzu. Jeśli są błędne, trzeba je skorygować (w białych polach, które służą do korekcji lub wprowadzaniu danych dodatkowych). Dotyczy to również osób deklarujących przez Internet, formularze elektroniczne również są częściowo wypełnione.

Zdążają się bowiem pomyłki za które można drogo zapłacić. Dane jakie deklarujesz obciążają odpowiedzialnością Ciebie a nie urząd. Ich wstępny wydruk ma na celu ułatwienie procesu deklaracji ale nie zwalnia Cię z obowiązku upewnienia się, że informacje, jakie urząd posiada zgadzają się z rzeczywistością. Dotyczy to zwłaszcza dochodów. Właściwa kwota widnieje na Twoim odcinku płacowym (bulletin de paie) z grudnia deklarowanego roku pod nazwą „Net imposable”, w miejscu gdzie podane są skumulowane od początku roku kwoty twoich pensji (roczne na odcinku z grudnia).

Do kiedy masz czas na zadeklarowanie podatków ?

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej zależy od tego czy deklarujesz w tradycyjnej formie na papierze czy deklarujesz drogą internetową. Przegapiłeś termin klasycznej deklaracji ? Nie szkodzi, masz jeszcze czas na deklarację elektroniczną !

Deklaracja tradycyjna 

Deklarując podatki na formularzu przysłanym pocztą, masz czas do 19 maja (w 2015 roku).Deklaracja podatkowa_z

Wysyłasz go do urzędu skarbowego (centre des finances publiques) na adres figurujący na pierwszej stronie formularza. Liczy się data stempla pocztowego. Jeśli wrzucisz do skrzynki pocztowej 19 maja późnym wieczorem, stempel będzie wskazywał datę dnia następnego i zapłacisz karę, która wynosi 10% od wartości podatku.

Możesz też deklarację wrzucić do skrzynki korespondencyjnej urzędu skarbowego, któremu podlegasz, najpóźniej 19 maja o północy.

Deklaracja przez Internet

Jeżeli deklarujesz przez Internet, czas na złożenie deklaracji jest wydłużony a ostateczny termin zależy od departamentu, w którym mieszkasz :

Numer departamentuOstateczny termin złożenia deklaracji
1 – 1926 maj 2015
20 – 492 czerwiec 2015
50 – 9769 czerwiec 2015

Terminy te zmieniają się każdego roku ale informacja o nich znajduje się na pierwszej stronie instrukcji dołączonej do formularza, który otrzymałeś pocztą. Jeśli zmieniłeś adres i nie powiadomiłeś swego urzędu skarbowego, możesz to zrobić wchodząc na swoje konto podatkowe przez Internet.

Deklaracje internetowe są dostępne na stronie urzędu skarbowego, pod adresem www.impot.gouv.fr.

Aby wejść na własne konto należy wprowadzić numer fiskalny (numéro fiscal) i hasło (mot de passe). Jeśli nie masz jeszcze hasła, wprowadź swój numer internetowy (numéro de télédéclarant). Wszystkie ważne numery dotyczące Ciebie jako podatnika figurują na pierwszej stronie powiadomienia podatkowego (avis d’impôt) otrzymanego pocztą w roku poprzednim, w ramce po lewej stronie na górze. Jest ono dostarczane wszystkim podatnikom, bez względu na sposób deklarowania.

Następnie należy śledzić polecenia aby zarejestrować hasło i dostęp de swego konta, po czym zostanie Ci wysłany mail z linkiem umożliwiającym uaktywnienie osobistego konta. Musisz na niego kliknąć by wejść pierwszy raz na swoje konto.

Masz również możliwość zadeklarowania dochodów za pomocą telefonu komórkowego. Dotyczy to osób, które nie mają nic do zgłoszenia oprócz potwierdzenia dochodów wstępnie wydrukowanych w deklaracji, o ile ich kwota zgadza się z kwotą rzeczywistą. Należy oczywiście ją sprawdzić. Właściwą kwotę znajdziesz na odcinku płacowym z grudnia deklarowanego roku.

Deklaracja złożona drogą internetową ma wiele korzyści :

 • Informuje Cię o wysokości podatków bezpośrednio po zakończeniu procesu deklarowania
 • Umożliwia Ci zadeklarowanie w prosty sposób zmian, które masz do zgłoszenia
 • Pozwala Ci na wielokrotne modyfikacje wprowadzonych informacji, nawet po potwierdzeniu wprowadzonych danych (bez potwierdzenia deklaracja się nie liczy więc uważaj by doprowadzić ten proces do końca.)
 • Dostarcza Ci potwierdzenia przez mail, że jej dokonałeś(uwazaj by się nie pomylić we wpisywaniu adresu)

Jeżeli przejście na metodę elektroniczną wzbudza Twoje obawy, że zapomnisz o zadeklarowaniu podatków w przyszłym roku, wiedz że zostaniesz uprzedzony. Urząd podatkowy powiadomi Cię listownie, nawet jeśli zgłosiłeś wolę deklarowania elektronicznego na przyszłość, i otrzymasz deklarację pocztą, nieco później niż inni podatnicy.

Nie należy jednak deklarować podwójnie – listownie i internetowo – kontynuuj składanie deklaracji internetowej, jeśli taką formę wybrałeś w poprzednim roku.

Jak zadeklarować podatki pierwszy raz ?

Francuzi otrzymują pierwsza deklarację podatkowa automatycznie lub otrzymują list z urzędu skarbowego zawiadamiający o możliwości dokonania pierwszej deklaracji przez Internet.

Natomiast cudzoziemiec deklarujący po raz pierwszy swoje dochody we Francji, musi dokonać pierwszej deklaracji z własnej inicjatywy. Możesz ściągnąć formularz na Internecie.

Po wejściu na stronę należy wprowadzić przynajmniej dwie informacje, np. bieżący rok (année) i numer formularza 2042 (numéro d’imprimé), albo rok i numer formularza C.E.R.F.A : 10330*19.

Możesz też pobrać formularz w urzędzie podatkowym (centre des finances publiques) któremu podlegasz, w dziale podatków obywateli (service des impôts des particuliers). Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu go, urzędnicy jej udzielają.

Jakie kary Ci grożą i za co?

Błędy w deklaracji podatkowej mogą sporo kosztować, nawet jeśli są niezamierzone.

Sankcje aplikowane są np. za zaniżanie lub pomijanie elementów wchodzących w skład dochodów, pomijanie danych obowiązkowych lub deklarowanie danych niezgodnych z rzeczywistością, deklarowanie nieistniejących obciążeń, lub obciążeń na które nie masz dowodów.Strach przed podatkami_z

Stosowane są dwa rodzaje sankcji :

 1. Odsetki za opóźnienia, których stopa procentowa wynosi 0,40% za każdy miesiąc naliczonego podatku
 2. Kary dorzucające się do odsetek, w przypadku błędów dotyczących deklarowanych kwot. Ich wysokość jest rożna i uzależniona od tego czy błędy są zamierzone czy nie, tzn. czy są podyktowane złą czy dobrą wolą. Wynoszą one 10%, 40% lub 80% kwoty naliczonych podatków – 10% w przypadku błędu nieumyślnego, 40% dla błędów zamierzonych, 80% za manewry zmierzające do oszukania administracji podatkowej, np. dostarczenie fałszywych dowodów.

Niezamierzone błędy

Jeżeli popełniłeś błąd nieumyślnie, możesz zostać zwolniony z płacenia odsetek i kary 10% ale nie jest to systematyczne. Podobna tolerancja może być zastosowana (ale nie musi) gdy uregulujesz reklamowane przez urząd kwoty przed upływem 30 dni od daty otrzymania listu informującego Cię o błędnej deklaracji i wynikającej z niej dopłacie oraz doliczonej sankcji.

Przepisy przewidują tolerancję w postaci zwolnienia z odsetek dla tej kategorii uchybień, pod warunkiem jednak, że kwota spowodowana przez błąd, pozostająca do uregulowania po jego skorygowaniu, jest niższa od 5% kwoty stanowiącej podstawę, na bazie której naliczone są prawidłowe podatki. Natomiast kara 10% podatku pozostaje do zapłacenia.

Wysokość kar w zależności od uchybień (odsetki wyrażają procenty od wartości podatku)

Rodzaj uchybieniaOdsetki za opóźnieniaSankcje
Nieprawdziwe kwoty lub ich pominięcie0,40% za miesiąc10% w przypadku braku złej woli

40% w razie zamierzonego uchybienia

80% w razie manewrów zmierzających do oszukania administracji podatkowej

Brak lub opóźniona deklaracja0,40% za miesiąc10% w razie dobrowolnej ale spóźnionej deklaracji20% w razie deklaracji wymuszonej

40% w razie braku deklaracji po upływie 30 dni od upomnienia (liczy się data stempla pocztowego)

80% w razie odkrycia ukrytej działalności dochodowej

Brak lub opóźnienie w uiszczeniu podatkuOdsetki nie są aplikowane10%

Można jednak wystąpić z prośbą o zmniejszenie sankcji jeśli suma jest nieduża lub jeśli nie istnieje wątpliwość co do nieumyślnego charakteru błędu, np. gdy polegał on na wpisaniu deklarowanej kwoty w niewłaściwym polu.

Prośba taka nosi nazwę „demande de dégrèvement gracieux » i należy z nią zwrócić się do urzędu podatkowego. Możesz wystosować list pocztą. Możesz również dokonać jej przez Internet, wchodząc na swoje konto na stronie www.impots.gouv.fr, wybrać rodzaj podatku, po czym przedstawić przedmiot swojej prośby i ją uzasadnić. Ze względu na poufny charakter tej procedury nie otrzymasz odpowiedzi przez mail lecz drogą pocztową. Poinformuje Cię ona o podjętej decyzji. Na swoim koncie znajdziesz jednak wiadomość wskazującą na sens decyzji, która zostanie Ci wysłana listownie.

Modyfikacje i korekty do deklaracji internetowej

Deklarację podatkową mogą modyfikować jedynie osoby, które dokonały i potwierdziły ją drogą internetową. Jeśli natomiast ją wypełniły ale nie potwierdziły, nie mogą z tej możliwości skorzystać.

Modyfikacje są możliwe przez cały okres funkcjonowania serwisu deklaracji podatkowych, od chwili otwarcia w połowie kwietnia do daty jego zamknięcia (9 czerwca w 2015 roku).

Jeśli otrzymałeś powiadomienie o podatku (avis d’impôt sur le revenu) w którym stwierdziłeś błąd  lub pominięcie, możesz to skorygować na swoim koncie, wprowadzając prawidłowe dane na miejsce błędnych i/lub kompletując deklarację pominiętymi informacjami.  W tym celu urząd podatkowy udostępnia serwis przeznaczony na ewentualna korektę danych, otwarty od sierpnia do listopada, w 2015 roku od 4 sierpnia do 27 listopada.  Daty te zmieniają się nieco każdego roku.

Wejście do tego serwisu odbywa się, podobnie jak dla deklaracji, pod adresem strony www.impots.gouv.fr  gdzie wchodzisz bezpośrednio na własne konto albo za pośrednictwem linku « Corriger ma déclaration en ligne 2015 ».

Korekcje dotyczyć mogą większości danych z wyjątkiem danych osobowych : stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej (rozwód, ślub, itp.), adres zamieszkania i adres do korespondencji.

Jeśli twoja korekta dotyczy danych mających wpływ na wysokość podatku, np. zmiany w sytuacji rodzinnej lub stanu cywilnego, należy ją zgłosić za pomocą linku « Faire une réclamation ».

Jeśli chcesz wprowdzić zmianę adresu, użyj linku « Faire une démarche », następnie  « Signaler un changement d’adresse ».

Na zakończenie procedury zostaje Ci zaprezentowane okno potwierdzające z ramienia urzędu, że wprowadzone zmiany zostały zarejestrowane. Możesz to potwierdzenie od razu wydrukować albo zatrzymać na swoim koncie (sauvegarder). Nie musisz dostarczać dowodów ale musisz je posiadać w razie kontroli. Wszystkie dowody na deklarowane informacje należy zachować przez 3 lata.

Po dokonaniu tych zmian, administracja podatkowa wyśle Ci nowe powiadomienie o podatku (avis d’impôt) informujące o ewentualnym zmniejszeniu lub podwyższeniu podatku. Kwota wskazana w tym powiadomieniu jest tą, którą należy zapłacić.

Jeżeli nowy podatek jest niższy od poprzednio naliczonego a ty w międzyczasie już go uregulowałeś, różnica wynikająca z zapłaconej nadwyżki zostanie Ci zwrócona. Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś podatku, należy uregulować kwotę określoną w nowym powiadomieniu terminem  « montant de votre impôt net ». Jeśli wybrałeś opcję spłat miesięcznych, zostaną one dostosowane do nowej kwoty podatku.

Jeżeli nowy podatek jest wyższy od podatku wskazanego w powiadomieniu, które posiadało błąd lub pominięcie, kwota do zapłacenia widnieje w kadrze zatytułowanym « votre situation », na pierwszej stronie. Należy ją uregulować według wskazówek podanych w nowym powiadomieniu i w terminie dotyczącym opłat internetowych ( do 20 września w 2015 roku).

Symulacja podatku

Jeśli chcesz dokonać wstępnego obliczenia podatku jakiego możesz się spodziewać, skorzystaj z symulatora. Dotyczy on podatków roku 2015 za dochody roku 2014. Symulacja ta ma jedynie charakter informujący i nie zastępuje deklaracji podatkowej, której należy dokonać na swym koncie podatkowym lub za pomocą formularza przysłanego przez urząd skarbowy.

 

Jakie informaje były dla Ciebie nowe i przydatne ? Nie wahaj się skomentować w polu przeznaczonym na komentarze, poniżej tego wpisu. Po to ono jest !  

Możesz też tą drogą postawić pytanie lub podzielić się swoim doświadczeniem z innymi czytelnikami tego wpisu, jak na facebooku.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
2 komentarzy do Podatek od dochodów : metody deklarowania, terminy, modyfikacje, kary, symulacja

 • Kuba  pisze:

  Dzień dobry. Dziękuję za przydatne informacje! Mam dwa pytania do pierwszego rozliczenia podatku we Francji:
  1. Mieszkam we Francji od marca 14 i jeszcze tu nie pracowałem. Rozumiem, że nie muszę składać deklaracji podatkowej.
  2. Na deklaracji składanej przez pracującego partnera, który mnie utrzymuje mam być wpisany jako Declarant 2, czy wyłącznie w miejscu Attestation d’hebergement? Dodam, że jestem zarejestrowany jako bezrobotny.
  Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu tych kwestii.

  • Bożena  pisze:

   Przykro mi że dopiero teraz odkryłam Pana komentarz, system przestał mnie informować o nowych komentarzach. Jeśli partner Pana złożył juz deklarcję, to moja odpowiedź jest spózniona ale odpowiem jednak, może sie przyda na przyszłość. W Pana przypadku powinien Pan zostać zgłoszony na pierwszej stronie, w rubryce „ETAT CIVIL” (stan cywilny) jako Declarant 2, gdzie jest miejsce na dane osobowe partnera, czyli declarant 2. Ale jako że nie miał Pan dochodów w 2014 roku, więc nie jest to chyba ważne pominięcie. Jeśli został Pan wpisany na stronie „ATTESTATION D’HEBERGEMENT” to nie jest to deklaracja niezgodna z prawdą.

Napisz komentarz Cancel reply

....