Podatek od dochodów : co musisz zadeklarować a czego nie

Podatki | 5 komentarzy

Artykuł ten informuje o dochodach, które trzeba zadeklarować, dochodach częściowo opodatkowanych i tych zwolnionych z obowiązku podatkowego.

Wszystkie kwoty wydrukowane wstępnie należy sprawdzić i skorygować w razie stwierdzenia błędu. Właściwą wartość wpisuje się w białym polu pod błędną cyfrą, którą trzeba skreślić.

Za prawdziwość deklarowanych danych odpowiada podatnik, nawet niezamierzone błędy są karalne.

Jakiego typu dochody masz obowiązek zadeklarować ?

Należy zadeklarować całość dochodów wszystkich członków rodziny z całego roku, oprócz tych, które są wolne od podatku, wyszczególnionych niżej.

Do dochodów podlegających opodatkowaniu nalezą :

 • Wynagrodzenie z pracy najemnej – deklarujesz „salaire net imposable”, której wartość znajdziesz w ostatnim odcinku płacowym z poprzedniego roku
 • Alimenty przyznane sądownie lub dobrowolne, otrzymywane od dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, teściów (jeśli nie było rozwodu)
 • Emerytury państwowe i prywatne, łącznie z dodatkiem z tytułu obciążeń rodzinnych dla emerytów posiadających jedynie emeryturę podstawową.
  Jeżeli część emerytury jest wypłacana w naturze (mieszkanie, opłaty za gaz, elektryczność, wodę, itp.) należy koszty opłat oszacować i dorzucić do kwoty emerytury.
  Jeżeli mieszkasz na stałe we Francji ale otrzymujesz emeryturę polską, deklarujesz swe dochody we Francji za pomocą otrzymanego formularza lub przez Internet i dołączasz do niego dodatkowy formularz fiskalny (formulaire cerfa 2047), w którym podajesz dochody z tytułu emerytury otrzymywanej w Polsce. Wartość deklarowanej kwoty powinna być przeliczona na euro według kursu paryskiego w okresie wpłat (możesz obliczyć średnią wartość za cały rok).
 • Emerytury wypłacane za granicą w formie kapitałowej
 • Renty (renty wypłacane w Polsce należy zadeklarować w podobny sposób jak polskie emerytury, patrz wyżej)
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Dochody z lokat i inne zyski, np. ze sprzedaży nieruchomości
 • Zyski przemysłowe i handlowe
 • Dochody z wykonywania wolnych zawodów i dochody z nimi utożsamiane
 • Dochody z działalności rolniczej, ogrodniczej, itp.
 • Dochody z nieruchomości (np. z wynajmu)

Dochody zwolnione z podatku

Do dochodów nie podlegających opodatkowaniu należą świadczenia socjalne dla osób z niskimi dochodami, płacone przez państwo (CAF, CMA), merostwo, i inne instytucje publiczne.Deklaracja

Zaliczają się do nich zasiłki, do których należą miedzy innymi :

 • Zasiłki rodzinne (Allocation de garde d’enfant à domicile (AGED), Complément familial, Allocation de soutien familial, Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
 • Zasiłki mieszkaniowe (Aide personnalisée au logement (APL), Allocation de logment familial (ALF), Allocation de logement sociale (ALS)
 • Zasiłki inwalidzkie (Allocation aux adultes handicapés (AAH), Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), Prestation de compensation du handicap (PCH), Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), Garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) wraz z ewentualnym dodatkiem uzupelniajcym dochody w ramach GRPH, Majoration pour la vie autonome
 • Zasiłek na rozpoczęcie roku szkolnego (Allocation de rentrée scolaire)
 • Zasiłki dla seniorow (Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), Allocation personnalisée d’autonomie (APA), Allocation aux vieux travailleurs salariés et l’allocation supplémentaire, Majoration pour la vie autonome
 • RSA
 • Prime d’activité

Oprócz zasiłków, zwolnione z podatku są również :

 • Renty dożywotnie wypłacane z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • Wsparcie finansowe z tytułu przyjęcia pod swój dach seniora w wieku ponad 75 lat
 • Opłaty ponoszone przez dzieci lub wnuków o skromnych dochodach za dom spokojnej starości lub instytucję szpitalną
 • Bursy studenckie o chatakterze socjalnym
 • Dodatki na zatrudnienie opiekunki z uprawnieniami (assistante maternelle agréée)
 • Odsetki z kont oszczędnościowych, np. „livret A”, CODEVI, livret jeune, konto oszczędnościowe założone przez firmę, itp.
 • Dochody pochodzące z dobrowolnego kontraktu ubezpieczeniowego lub kontraktu „prévoyance”

Dochody opodatkowane częściowo

Tego typu dochodów nie należy deklarować w całości. Wpisuje się jedynie różnicę między globalną sumą wynagrodzeń z całego roku a wartością odpowiadającą uldze podatkowej, czyli kwotę przekraczającą wartość ulgi.

Należą do nich :Kolekta podatów_z

 • Wynagrodzenie uczniów i studentów mających najwyżej 25 lat na dzień 1 stycznia roku deklarowania dochodów, za pracę zarówno podczas roku szkolnego/akademickiego jak i wakacji. Ulga podatkowa wynosi 3 razy wartość miesięczną Smic, w 2014 roku 4 336€. Np. jeśli student zarobił 9000€ w ciągu 2014 roku, powinien zadeklarować jedynie 4 664€ (9000 – 4 336).
 • Wynagrodzenie stażystów i osób przyuczających się do zawodu (apprentis) posiadających umowę. Przysługująca im ulga odpowiada wartości rocznej SMIC, w 2014 roku wynosi ona 17 345€. Chcąc z niej skorzystać należy zadeklarować różnicę miedzy całością rocznego wynagrodzenia (net imposable) i wartością ulgi (ulega ona co roku podwyżce ze względu na regularną rewaloryzację SMIC). Ten prosty rachunek dotyczy osób pracujących cały rok. W większości przypadków roczne wynagrodzenie tej kategorii pracowników jest niższe od SMIC i żadna kwota nie musi być zadeklarowania. W przypadku gdy taka praktyka rozpoczęła się lub zakończyła w trakcie roku, wysokość ulgi powinna być proporcjonalna do długości trwania okresu praktyki. Liczy się ją w miesiącach. Na przykład gdy czeladnik rozpoczął praktykę 1 września 2014 roku, wysokość ulgi będzie wynosić 5 782€ [(17 345/12) x 4] dla przepracowanych 4 miesięcy.
 • Chorobowe z tytułu choroby zawodowej (indemnités journalières maladie) lub z tytułu wypadku przy pracy (indemnités journalières d’accident du travail) podlega uldze w wysokości 50% ( w przeciwieństwie do zwolnienia lekarskiego z każdego innego powodu, gdzie sumy wypłacone przez Sécurité sociale są opodatkowane wspólnie i tak samo jak wynagrodzenie za pracę
 • Bony restauracyjne (Tickets-restaurant); ulga wynosi 5,33€ za 1 bon w 2014
 • Chèques-vacances; ulga odpowiada wartości miesięcznej SMIC
 • Koszty transportu do pracy (Frais de transport) za transport publiczny lub wynajem publicznych rowerów. Ulga ta dotyczy osób, które rezygnują z automatycznego odliczenia od dochodów 10% ich wartości bo ich koszty rzeczywiste na transport i posiłki w pracy przekraczają 10%. Koszty te (frais professionnels) należy doliczyć do deklarowanych dochodów i dołączyć ich listę, sporządzoną na zwykłej kartce papieru, do deklaracji podatkowej. Natomiast dowody na przedstawiony kosztorys należy zachować przez 3 lata, w razie kontroli. Ulga wynosi 50 % zadeklarowanych kosztów.
 • Koszty korzystania z własnego pojazdu na przejazdy do pracy. Ulga wynosi 200€ rocznie
 • Pomoc finansowa na opłatę usług osoby pomagającej w czynnościach domowych osobie chorej, starszej lub niepełnosprawnej (services d’aide à la personne). Ulga wynosi 1 830€
Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
5 komentarzy do Podatek od dochodów : co musisz zadeklarować a czego nie

 • Mario  pisze:

  Super artykuł (jak i pozostałe). Pomoc nieoceniona. Dziękuję

 • Ann  pisze:

  Mieszkajac od ponad roku na stale we Francji gdzie musze rozliczyc podatek od wynajmu nieruchomosci w Polsce?

  • Bożena  pisze:

   Nie znam wszystkich kwestii dotyczących podatków, proszę poinformować się w urzędzie podatkowym.

 • Monika  pisze:

  Czy trzeba deklarować w mojej deklaracji podatkowej francuskiej dochody męża,który prowadzi działalność w Polsce i tam tez sie sam rozlicza?

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli maż mieszka nadal w Polsce to nie trzeba deklarować jego polskich dochodów we Francji. Natomiast jeśli mieszka on z Panią we Francji i składacie tu wspólną deklarację, to należy je zadeklarować. W tym drugim przypadku trzeba wiedzieć jak to zrobić bo oprócz zgłoszenia jego dochodów we wspólnej deklaracji należy złożyć deklaracje dodatkową.

Napisz komentarz

....