Podatek od dochodów : zmiana adresu i stanu cywilnego

Podatki | Brak komentarzy

Jak i kiedy zgłosić zmianę adresu ? Jak zadeklarować podatki po ślubie lub zawartym związku Pacs, separacji, rozwodzie, rozwiązaniu związku Pacs, śmierci męża lub partnera ? Artykuł ten wszystko Ci wyjaśni.

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : co musisz zadeklarować a czego nie

Podatki | 5 komentarzy

Artykuł ten informuje o dochodach, które trzeba zadeklarować, dochodach częściowo opodatkowanych i tych zwolnionych z obowiązku podatkowego.

Wszystkie kwoty wydrukowane wstępnie należy sprawdzić i skorygować w razie stwierdzenia błędu. Właściwą wartość wpisuje się w białym polu pod błędną cyfrą, którą trzeba skreślić.

Za prawdziwość deklarowanych danych odpowiada podatnik, nawet niezamierzone błędy są karalne.

Jakiego typu dochody masz obowiązek zadeklarować ?

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : Prime pour l’emploi – PPE

Podatki | jeden komentarz

Prime pour l’emploi należy się jedynie osobom pracującym o skromnych dochodach z pracy najemnej lub niezależnej aktywności, na pełen etat lub nie. Bezrobotni nie mają do niej prawa.

Rok 2015 jest ostatnim rokiem istnienia PPE. „Premia” ta ma zostać zastąpiona przez inną pomoc, wraz z RSA activité (nie mylić z RSA socle dla osób bez pracy).

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : metody deklarowania, terminy, modyfikacje, kary, symulacja

Podatki | 2 komentarze

Kiedy zadeklarować ? W jakiej formie ? Jak zadeklarować pierwszy raz ? Jakie są kary i za co ? Jak skorygować błędy ? Artykuł ten odpowiada na te i pokrewne im pytania.

Zanim na nie odpowiem, chcę uprzedzić o konieczności sprawdzenia prawidłowości wstępnie wydrukowanych danych w otrzymanym z urzędu skarbowego formularzu. Jeśli są błędne, trzeba je skorygować (w białych polach, które służą do korekcji lub wprowadzaniu danych dodatkowych). Dotyczy to również osób deklarujących przez Internet, formularze elektroniczne również są częściowo wypełnione.

Czytaj dalej...

Podatek od dochodów : co możesz odliczyć ?

Podatki | 6 komentarzy

Pewne wydatki, dary czy inwestycje mogą zostać odliczone od podatku. Aby z takich ulg skorzystać, trzeba je zadeklarować. Są one bardzo liczne. Oto te, które dotyczą największej liczby podatników.

Koszty kształcenia dzieci :

Za każde dziecko będące na Twoim utrzymaniu i uczęszczające do collège’u, liceum lub studiujące na wyższej uczelni, od podatku odliczone być mogą następujące kwoty :

–      61 € za dziecko w collège’u

–      153 € za dziecko w liceum (lycée)

–      183 € za dziecko na wyższej uczelni („études supérieures”)

Informacje te należy zadeklarować w rubryce sekcji 7 „Réductions et crédits d’impôt”, pod nazwą „ Nombre d’enfants poursuivant leurs études” gdzie należy rozróżnić dwa typy sytuacji :

–      „Enfants à charge” – dotyczy dzieci na utrzymaniu małżeństwa lub związku Pacs (deklaracja wspólna) lub jednego z rodziców żyjących w wolnym związku (konkubinacie) i deklarującego indywidualnie wspólne lub nie dzieci, albo rodzica samotnie wychowującego dzieci – zaznaczasz pole 7EA lub 7EC lub 7EF w zależności od typu uczęszczanej szkoły (collège, liceum (lycée), studia wyższe (ens. supérieures).

–      „Enfants à charge en résidence alternée” – dotyczy dzieci spędzających połowę czasu u matki i połowę czasu u ojca – zaznaczasz pole 7EB lub 7ED lub 7EG

W obu przypadkach należy poniżej, w białym polu „Nom et adresse des bénéficiaires”, podać nazwisko, imię i adres dziecka.

Czytaj dalej...

Pomoc finansowa na przeprowadzkę

MieszkanieRóżne | jeden komentarz

Pomoc z CAF / MSA

Jeśli korzystasz z APL lub ALF i masz co najmniej troje dzieci możesz wystąpić do CAF lub MSA o udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzkę w formie jednorazowego świadczenia zwanego „prime de déménagement”.

Czytaj dalej...

Dodatki na mieszkanie (allocations logement) APL, ALF, ALS

MieszkanieRóżne | 23 komentarze

Świadczenia mieszkaniowe we Francji dotyczą zarówno kosztów wynajmu jak i spłat kredytów na zakupione mieszkanie lub dom.

Odnoszą się one do głównego miejsca zamieszkania (résidence principale).

Czytaj dalej...