Krzem organiczny G5

Różne | 12 komentarzy

Muszę podzielić się informacjami o rewelacyjnym leku mającym bardzo szerokie zastosowanie. Jest nim krzem organiczny, bardzo skuteczny na wiele dolegliwości ze względu na fundamentalne funkcje jakie spełnia w organizmie.

Z wiekiem ilość krzemu spada a ubytek ten jest nieodwracalny bo organizm ludzki nie potrafi skutecznie asymilować go z pokarmu.

Czytaj dalej...

EIRL : Przedsiębiorca indywidualny z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorca | Brak komentarzy

Przedsiębiorca indywidualny może ograniczyć  zakres odpowiedzialności przeznaczając na swoją aktywność zawodową, bez modyfikacji statutu firmy, majątek – patrimoine d’affectation. Przedsiębiorcę takiego nazywa się EIRL – l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Opcja ta dotyczy przedsiębiorców indywidualnych tzn. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz samozatrudniających się – auto-entrepreneur. Dostępna jest ona zarówno dla osób, którzy już prowadzą swoją działalność jak i tych, którzy taką działalność otwierają.

Czytaj dalej...

Obywatelstwo dziecka z rodziców cudzoziemców, urodzonego we Francji 

Różne | Brak komentarzy

Dziecko urodzone we Francji z rodziców cudzoziemców może uzyskać obywatelstwo francuskie nawet jeśli rodzice go nie posiadają. Procedura zależy od wieku dziecka.

Jeżeli jedno z rodziców jest cudzoziemcem urodzonym we Francji, dziecko jest uważane za obywatela francuskiego od chwili narodzin.

Dziecko w wieku 13 – 16 lat

Jeśli dziecko ma miedzy 13 a 16 lat rodzice mogą wystąpić o obywatelstwo francuskie w imieniu dziecka, pod warunkiem, że wyraża ono na to zgodę. Warunkiem uzyskania obywatelstwa jest przebywanie dziecka we Francji od chwili gdy posiada ono co najmniej 8 lat.

Czytaj dalej...

Obywatelstwo francuskie (nationalité française)

Różne | 5 komentarzy

Uzyskanie obywatelstwa francuskiego wymaga spełnienia kilku warunków związanych z regularnym pobytem we Francji i wymogami integracji społecznej oraz niekaralności.

Wiek

O obywatelstwo francuskie występować mogą jedynie osoby pełnoletnie. Mają one prawo prosić o przyznanie obywatelstwa swoim dzieciom, pod warunkiem, że mieszkają one wraz z rodzicami na terytorium Francji.

Czytaj dalej...

Renta chorobowa lub renta inwalidzka

RóżneUbezpieczenia | 20 komentarzy

Niektóre poważne schorzenia lub przewlekłe choroby wymagające długotrwałego leczenia Sécurité sociale ubezpiecza w 100%. Ubezpieczenie takie nazywa się ALD (Assurance longue durée). Oznacza to, że leczenie ich jest bezpłatne.

Fakt jednak, że choroba lub schorzenie zostaną zakwalifikowane do tej kategorii nie oznacza wcale że przyznana Ci zostanie z tego tytułu renta chorobowa (pension d’invalidité). Jak jej nazwa wskazuje, renta ta należy się osobom dotkniętym niepełnosprawnością czyli inwalidztwem, w Sécurité Sociale nie istnieje pojęcie renty chorobowej.

Czytaj dalej...

Jak uzyskać carte vitale ?

Ubezpieczenia | 37 komentarzy

Gdy zaczynasz pracować we Francji Twój pracodawca rejestruje Twoje zatrudnienie w URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations Sociales et d’Allocations Familiales), instytucji powołanej do zbierania składek społecznych i ich rozprowadzania.

Po kilku tygodniach powinieneś otrzymać zaświadczenie (certificat d’affiliation à la Sécurité Sociale) z Sécurité Sociale stwierdzające o twojej przynależności do francuskiego państwowego systemu ubezpieczeń wraz z numerem, który został Ci przyznany oraz Carte Vitale.

Zdarza się jednak nierzadko, że nie otrzymasz nic.

Czytaj dalej...

Podatki od dochodów : jak są obliczane ?

Podatki | 39 komentarzy

We Francji, w naliczaniu podatku od dochodów uwzględniany jest skład rodziny, niektóre koszty i pominiętych jest większość zasiłków socjalnych.

System ten jest skomplikowany ale bardzo przyjazny ludziom o skromnych dochodach. Dzięki niemu, ponad 50 % podatników jest zwolnionych od tego podatku !

Czytaj dalej...