Finansowanie przeprowadzki za pomocą Mobili-Pass

Mieszkanie | Brak komentarzy

Mobili-Pass to pomoc na finansowanie kosztów przeprowadzki pracownikom najemnym firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Bez względu na staż pracy i rodzaj umowy (CDI, CDD, praca doraźna przez agencję Intérim).

Dlaczego pracownicy jedynie takich firm mogą z pomocy Mobili-Pass skorzystać ? Bo tylko firmy zatrudniające co najmniej 10 osób poddane są obowiązkowi wpłacania składek na fundusz „Action Logement” (zwany też „1% Logement” lub „1% patronal”), który takiej pomocy udziela. Dofinansowanie dotyczy więc pracowników, których firma partycypuje w zasilaniu funduszu.

Pracownicy państwowi, pracownicy sektora rolnego, pracownicy sezonowi, pracownicy pracujących u siebie w domu i osoby na szkoleniu zawodowym z dofinansowania Mobili-Pass skorzystać nie mogą.

Czytaj dalej...

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa

PracaRóżneUbezpieczenia | 7 komentarzy

Wypadek przy pracy i choroba zawodowa są zdarzeniami których ofiary Sécurité sociale otacza szczególną opieką dając im prawo do bezpłatnego leczenia i korzystnego wynagrodzenia chorobowego lub renty.

Opieka ta dotyczy :

  • Pracowników najemnych (w okresie próbnym również)
  • Osoby korzystające z RSA i wykonujące aktywność umożliwiającą integrację zawodową
  • Bezrobotnych w trakcie wykonywania czynności wskazanych przez Pôle emploi
  • Uczniów szkoł technicznych i zawodowych
  • Uczniów i studentów ofiar wypadków zaistniałych podczas lekcji, wykładów, szkoleń i staży

Czytaj dalej...

CESU : Godziny nadliczbowe w systemie Chèques Emploi Service Universel

Praca | 9 komentarzy

 Za godziny nadliczbowe (heures supplémentaires) w systemie chèques emploi services uważane są godziny przekraczające 40 godzin w tygodniu.

Zasada ta dotyczy wszystkich osób zatrudnionych przez osoby prywatne, z wyjątkiem ogrodników, których legalny tydzień pracy wynosi 39 godzin.

Osobom pracującym w innych branżach, gdzie legalny tydzień pracy wynosi 35 godzin tygodniowo, za godziny nadliczbowe uważa się wszystkie godziny przekraczające 35 godzin.

Jeżeli posiadasz umowę o pracę przewidującą regularne godziny pracy ale w rytmie niższym niż 40 godzin tygodniowo i zdarzają się tygodnie, że przepracujesz więcej niż ilość przewidziana w umowie ale nie przekraczając 40 godzin w tygodniu, nadwyżkę kwalifikuje się do godzin dodatkowych (heures complémentaires), które nie dają prawa do podwyższonego wynagrodzenia. O godzinach nadliczbowych można mówić jedynie wtedy, gdy ich ilość przekracza 40 godzin tygodniowo.

Czytaj dalej...

Prime d’activité : zasiłek dla osób pracujących

PracaRóżne | 45 komentarzy

1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy zasiłek – „prime d’activité” – dla osób pracujących o skromnych dochodach, dla pracowników najemnych i niezależnych. Zastępuje on „RSA activité” i „prime pour emploi”.

Jest on zasiłkiem unifikującym te dwa zasiłki już istniejące. Tym samym „prime pour emploi” (PPE) zostaje zniesiona i zastąpiona przez „prime d’activité” wypłacaną comiesięcznie.

„Prime d’activité” stanowi uzupełnienie dochodów osób aktywnych zawodowo. Ma on na celu zwiększyć ich siłę nabywczą i zachęcić do podejmowania pracy lub jej utrzymania.

Czytaj dalej...

Przeprowadzka : niezbędne formalności

MieszkanieRóżne | 9 komentarzy

Przeprowadzka czyli zmiana adresu wymaga dokonania szeregu formalności. Oto najważniejsze z nich, te których zaniedbanie może skomplikować Ci życie.

Media

Zanim opuścisz zajmowany dotychczas lokal musisz skontaktować EDF (dostawca elektryczności), ENGIE (dostawca gazu, do niedawna GDF Suez), dostawcę wody (np. Lyonnaise des Eaux, Veolia Eau, dostawca komunalny) aby rozwiązać dotychczasowe umowy i spisać stan liczników. Wystarczy zgłosić telefonicznie opuszczenie lokalu by dowiedzieć się jaką procedurę aplikuje dana firma.

Czytaj dalej...

Mutuelle d’entreprise staje się ubezpieczeniem obowiązkowym dla firm

Ubezpieczenia | 17 komentarzy

Od 1 stycznia 2016 roku prywatne firmy we Francji zostają poddane obowiązkowi kolektywnego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników zwanego mutuelle d’entreprise.

Jedynie osoby prywatne zatrudniające pracowników są zwolnione z tego obowiązku.

Nowe przepisy nie dotyczą pracowników państwowych, samozatrudniających (autoentrepreneur) i pracowników niezależnych.

Do tej pory ubezpieczenie mutuelle d’entreprise nie było obowiązkowe choć wiele firm zapewniało je swym pracownikom dobrowolnie.

Czytaj dalej...

Taxe d’habitation 2015

Podatki | 7 komentarzy

Podatek lokalny „taxe d’habitation” zwany też „impôts locaux” odnosi się zarówno do głównego jak i dodatkowego miejsca zamieszkania. Dotyczy on osób zamieszkujących lokal,  bez względu na to czy są one lokatorami czy właścicielami.

Czytaj dalej...