Przekwalifikowanie umowy CDD w CDI

Praca | jeden komentarz

Prawo francuskie ściśle określa stosowanie umowy o pracę na czas określony (CDD) aby zapobiegać nadużyciom polegającym na unikaniu zatrudnienia na czas nieokreślony.

Jaki by nie był powód zatrudnienia na umowę CDD (Contrat à durée déterminée) nie może ona zaspokajać ciągłego i trwałego zapotrzebowania firmy na personel bo do tego służy umowa CDI (Contrat à durée indéterminée). Czyli umowa CDD nie ma prawa spełniać roli umowy CDI lecz służyć ma do zaspokajania tymczasowych i okazjonalnych potrzeb pracodawcy.

Przekwalifikowanie umowy CDD w CDI jest bardzo częstym przedmiotem orzekania sądów pracy. Pracownik wygrywa sprawę, gdy okaże się, że pracodawca nadużywa umowy CDD lub jego uzasadnienie jest nieprecyzyjne a nawet gdy niemożliwym jest sprawdzenie podstawowych punktów umowy. Orzeczeniu sądu o przekwalifikowaniu towarzyszy przyznanie znacznego odszkodowania.

Czytaj dalej...

CDD : premia na zakończenie umowy

Praca | 6 komentarzy

Na zakończenie umowy CDD pracownik ma prawo do premii zwanej powszechnie „prime de précarité” wynoszącej 10% wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy (Art. L. 1243-8 kodeksu pracy).

W kodeksie pracy nazwa tej premii brzmi : „indemnité de fin de contrat”.

Wielu Polaków myli tę premię z odprawą, w rzeczywistości nie ma ona z odprawą nic wspólnego. „Prime de précarité” jest swego rodzaju zadośćuczynieniem za nietrwały charakter pracy umowy CDD (Contrat à durée determinée). Natomiast odprawa jest swego rodzaju odszkodowaniem za zwolnienie pracownika z pracy i naliczana jest w zależności od stażu pracy, począwszy od dwóch lat.

Jak obliczana jest „Prime de précarité” ?

Czytaj dalej...

Deklaracja dochodów w 2016 roku

Podatki | 71 komentarzy

Fiskalna deklaracja dochodów przez Internet staje się w 2016 roku obowiązkowa. Na razie dotyczy ona niektórych podatników. Z każdym rokiem ich grupa będzie poszerzana i do 2019 r objęci zostaną wszyscy.

Osoby, które chcą wstępnie obliczyć wysokość podatku mogą skorzystać z symulatora.

Kto powinien deklarować internetowo w 2016 r ?

Obowiązek deklaracji internetowej (télédéclaration) w 2016 roku dotyczy podatników, których dochody fiskalne (revenu fiscal de référence) z 2014 roku przekraczają 40 000€.

W 2017 roku limit ten zostanie obniżony do 28 000€, w 2018 roku do 16 000€ i w 2019 roku wszyscy podatnicy zostaną objęci obowiązkiem internetowej deklaracji.

Czytaj dalej...

Europejska karta pobytowa

Różne | 4 komentarze

Pomimo, że Polacy nie muszą posiadać karty pobytowej, CAF i MSA często jej wymagają. Warto więc ją wyrobić by ułatwić sobie życie.

Osoby, które nie chcą występować o kartę ale z powodu jej braku odmawia się im pewnych praw, mogą powołać się na artykuł n° L 121-2 kodeksu wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu (article L 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Istnieją dwa rodzaje kart :

Czytaj dalej...

Świadczenia na niepełnosprawne dziecko

Różne | 5 komentarzy

We Francji istnieją rożne świadczenia dla rodziców mających na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko lub dziecko dotknięte bardzo ciężką chorobą.

Jeżeli ma ono poniżej 20-tego roku życia a rodzice spełniają warunki przysługiwania pomocy z CAF (MSA), mogą skorzystać, w zależności od sytuacji, z następujących świadczeń :

Czytaj dalej...

RSA

Różne | 15 komentarzy

RSA jest świadczeniem, które zapewnia minimalne dochody osobom niepracującym. Dowiesz się tu komu, na jak długo i kiedy ono przysługuje oraz jak wystąpić o jego przyznanie.

Aby otrzymać RSA nie można posiadać dochodów z pracy. Jeżeli pracujesz np. na częściowy etat albo jesteś micro-entrepreneur’em (poprzednio auto-entrepreneur), nie możesz skorzystać z RSA ale być może przysługuje ci „Prime d’activité”.

Osoby korzystające z RSA muszą deklarować swe dochody co 3 miesiące. Najprościej jest skorzystać z deklarowania drogą internetową.

Czytaj dalej...

Otworzyć działalność micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a)

Przedsiębiorca | 12 komentarzy

Micro-entrepreneur korzysta z przywileju uproszczonego deklarowania działalności i obrotów oraz płatności składek proporcjonalnych do obrotów, według zasady : nie ma obrotów, nie ma składek.

Kto może otworzyć działalność micro-entrepreneur’a ?

Działalność micro-entrepreneur’a można prowadzić równolegle z inną aktywnością zawodową. Jest ona otwarta dla następujących kategorii osób :

Czytaj dalej...