Jakie korzyści z ostatniej reformy zasiłku dla bezrobotnych (chômage) ?

Agencja pracy | 4 komentarze

Od 1 października 2014 bezrobotny może przedłużyć swoje prawo do zasiłku poprzez kumulowanie okresów podejmowanej tymczasowo pracy (CDD, Interim) z okresem pozostającego mu do wykorzystania prawa do zasiłku.

Urząd pracy (Pôle Emploi) uzupełnia pensję (salaire) z podjętej tymczasowo pracy zasiłkiem, o ile jej wysokość nie przekracza w skali miesiąca pensji jaka bezrobotny zarabiał zanim utracił pracę.

Kumulacja pensji pochodzącej z podjętej tymczasowo pracy i zasiłku umożliwia dochody przekraczające kwotę zasiłku, jaki otrzymuje bezrobotny w okresach gdy nie pracuje.

Czytaj dalej...

Lepsze warunki dla zatrudnionych u kilku pracodawców

Agencja pracyPraca | 4 komentarze

Czy wiesz że obecnie każda utrata pracodawcy daje Ci dodatkowe prawo do zasiłku kontynuując pracę u pozostałych. Pensja z utraconej aktywności wliczana jest do zasiłku, bez względu na jej wysokość.

Przed reformą utrata zatrudnienia o wynagrodzeniu niższym niż 30% dochodów razem wziętych u wszystkich pracodawców nie dawała prawa do zasiłku.

Czytaj dalej...

Autoentrepreneur : Przywileje i Maksymalne progi obrotów

Przedsiębiorca | 2 komentarze

Samozatrudniający ma swoje przywileje. Aby ich nie utracić powinien poznać warunki umożliwiające korzystanie z nich. Artykuł ten udostępnia informacje, które każdy samozatrudniający powinien posiadać by uniknąć przykrych niespodzianek…

Czytaj dalej...

Dni świąteczne : zasady obowiązujące w systemie Chèques Emploi Service (CESU)

Praca | Brak komentarzy

1 maja to jedyny dzień świąteczny wolny od pracy i płatny, o ile wypada w pracujący dzień tygodnia. Jeśli pracodawca chce byś pracowała, musi zapłacić Ci podwójnie.

Pozostałe dni świąteczne nie są obowiązkowo wolne od pracy i płacone gdy nie pracujesz.

Oznacza to, że jeśli pracujesz w dzień świąteczny wypadający w dzień tygodnia normalnie dla ciebie pracujący, jesteś płacona za ten dzień tak samo jak za każdy inny dzień pracy. Jedynie niektóre branże wynegocjowały sobie wynagrodzenie podwyższone.

Czytaj dalej...