Nowe przepisy dla micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a) 

Przedsiębiorca | 3 komentarze

1 stycznia 2016 roku auto-entrepreneur zostal micro-entrepreneur’em. Wiele zmian dotyczy osób otwierających działalność i auto-entrepreneur działający już 31 grudnia 2015 roku zmienia jedynie nazwę. Istnieją jednak zmiany wprowadzone jeszcze w 2015 roku, których nie wszyscy znają. Artykuł ten przedstawia wszystkie nowe przepisy.

Możliwość wystąpienia o przyznanie minimalnych składek

Dotychczas micro-entrepreneur nie płacił składek gdy nie miał obrotów a przy niskich obrotach płacił składki niższe niż minima dające dostęp do pewnych świadczeń (np. chorobowe). Nic nie zmieniło się jeśli nadal chcesz korzystać z tego systemu. Masz jednak obecnie możliwość wystąpienia o przyznanie minimalnych składek płaconych w sposób ciągły. Chodzi o to by zapewnić sobie lepszą ochronę zdrowotną, np. skorzystanie w razie potrzeby ze świadczenia chorobowego. Chodzi również o uznanie przynajmniej 3 kwartałów z tytułu emerytury na rok.

Minimalne składki dotyczą :

 • Dla działalności rzemieślniczej i działalności handlowej – świadczeń chorobowych i macierzyńskich (indemnités journalières), składek na emeryturę podstawową (retraite de base), na wypadek inwalidztwa, śmierci
 • Dla wolnych zawodów – składki na emeryturę podstawową (retraite de base), oraz na wypadek inwalidztwa i śmierci

Wniosek o minimalne składki należy złożyć w RSI dla działalności usługowej, handlowej i niektórych wolnych zawodów lub w URSSAF w przypadku wolnych zawodów podlegających CIPAV. Należy to uczynić najpóźniej 31 grudnia aby skorzystać z tej dyspozycji od 1 stycznia roku następnego. W przypadku osób otwierających działalność, opcję tę należy zgłosić najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca licząc od daty otwarcia działalności.

Minimalne składki będą aplikowane tak długo jak długo się z nich nie zrezygnuje. Aby z nich zrezygnować trzeba zgłosić taką decyzję przed 31 października aby została zaaplikowana w roku następnym.

Podwyższenie składek w 2016 roku

Obecnie wynoszą one :

13,4 % dla działalności handlowej

23,1 % dla działalności usługowej i wolnych zawodów podlegających RSI z tytułu emerytury

22,9 % dla wolnych zawodów podlegających CIPAV z tytułu emerytury

Wysokość świadczeń z tytułu macierzyństwa została obniżona w przypadku bardzo niskich dochodów. Konkretnie, jeżeli średnie dochody roczne z 3 ostatnich lat są niższe niż 3 754 €, świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego, łącznie ze świadczeniem chorobowym zostały obniżone do 10% ich wartości.

Obowiązek rejestracji w RCS lub RM

Osoby uprawiające działalność handlową są zobowiązane zarejestrować ją w rejestrze RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).

Osoby uprawiające działalność rzemieślniczą muszą ją zarejestrować w RM (Répertoire des Métiers).

Agenci handlowi (agents commerciaux) są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze odpowiadającym charakterowi ich aktywności.

Samozatrudniający się mogą spotkać się z koniecznością udokumentowania swych kwalifikacji zawodowych upoważniających do wykonywania pewnych zawodów określanych jako activité réglementée.

Micro-entrepreneurzy aktywni w 2015 roku również muszą zarejestrować się w RCS lub RM. Mają na to czas do 1 lipca 2016 roku. W przeciwnym razie narażają się na kary za każdy dzień zwłoki. W przypadku kontroli URSSAF zostaną posądzeni o nielegalną pracę za którą grozi 3 lata więzienia i 45 000€.

SPI – Obowiązkowe przeszkolenie dla rzemieślników

W 2015 roku wprowadzono konieczność przeszkolenia (stage de préparation à l’installation -SPI) dotyczącego założenia i prowadzenia działalności rzemieślniczej. Zaświadczenie o takim przeszkoleniu jest wymagane przy rejestracji w rejestrze RM (répertoire des métiers). Rejestr ten jest prowadzony przez izbę rzemieślniczą CMA – Chambre des Métiers et de l’Artisanat, której podlegają nie tylko zawody typowo rzemieślnicze, dlatego każda osoba otwierająca działalność gospodarczą powinna sprawdzić czy podlega ona CMA czy nie. Dla przykładu kierowca VTC należy do tej izby.

Szkolenie SPI trwa 30 godzin i kosztuje od 175 do 250 euro w zależności od departamentu. Niektóre z nich umożliwiają częściowy zwrot kosztu, rzędu ok. 30 euro.

Izbę, której podlegasz, możesz znaleźć na stronie internetowej, gdzie wybierasz swój region po czym odsyłany jesteś na stronę departamentów, które do niego należą.

Obowiązkowa opłata na rzecz CCI lub CMA

Osoby prowadzące działalność usługową, handlową lub rzemieślniczą podlegają obowiązkowi opłaty na rzecz Izby, której podlegają : CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie lub CMA – Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Opłata ta wynosi :

CCI

 • 0,044% obrotów dla osób prowadzących działalność usługową
 • 0,015% obrotów dla osób trudniących się sprzedażą towarów

CMA

 • 0,48% obrotów dla osób prowadzących rzemieślniczą działalność usługową
 • 0,65% obrotów dla osób prowadzących rzemieślniczą działalność usługową w Alzacji
 • 0,83% obrotów dla osób prowadzących rzemieślniczą działalność usługową w Moselle
 • 0,22% obrotów dla osób prowadzących rzemieślniczą działalność kupna-sprzedaży
 • 0,29% obrotów dla osób prowadzących rzemieślniczą działalność kupna-sprzedaży w Alzacji
 • 0,37% obrotów dla osób prowadzących rzemieślniczą działalność kupna-sprzedaży w Moselle

Opłaty te uiszcza się wraz ze składkami społecznymi.

Obowiązek deklarowania obrotów i opłat za składki drogą internetową  

Obowiązek ten dotyczy osób, których roczne obroty przekraczają :

Przy okazji przypominam, że deklaracje obrotów są obowiązkowe, nawet jeśli ich nie masz, wtedy deklarujesz zero lub „néan”.

W przypadku obrotów niższych od podanych wyżej progów, możesz je deklarować listownie wysyłając wypełniony papierowy formularz do URSSAF lub RSI ale musisz wtedy sam obliczać wysokość swych składek .

W przypadku gdy micro-entrepreneur wybrał opcję płacenia podatku z działalności wraz z podatkiem od dochodów, do deklaracji o obrotach należy dołączyć deklarację o wysokości podatku od dochodów (versement fiscal libératoire de l’impôt sur le revenu).

Podatek od nieruchomości – CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

Micro-entrepreneur jest obecnie obciążony podatkiem CFE jak każdy inny przedsiębiorca i zwolniony z niego jest jedynie w pierwszym roku działalności. 31 grudnia roku otwarcia działalności należy dokonać pierwszej deklaracji. W grudniu 2016 roku dokonać należy deklaracji za rok 2015 za pomocą formularza cerfa N° 14187*06.

W praktyce deklaracje dla lat późniejszych nie są wymagane, chyba że micro-entrepreneur zmieni miejsce zamieszkania bo podatek ten naliczany jest na bazie wartości lokalu stanowiącego siedzibę mocro-entrepreneur’a.

Zawiadomienie o tym podatku przestało być dostarczane pocztą, trzeba go odszukać na swoim internetowym koncie podatkowym.

Opłatę za CFE należy uregulować najpóźniej 15 grudnia. Podatek ten może być opłacony jednorazowo lub można go rozłożyć na dwie raty z terminem 15 czerwca i 15 grudnia. Opłata musi być dokonana przelewem lub czekiem.

Obowiązkowe konto w banku

Od 1 stycznia 2015 roku auto-entreprenuer (micro-entrepreneur) ma obowiązek posiadania osobnego konta w banku dla działalności gospodarczej, niezależnego od konta osobistego. Przed tą datą jedynie auto-entrepreneur prowadzący działalność handlową miał taką obligację. Na koncie tym powinny być zarejestrowane wszystkie operacje związane z działalnością : wpływy z obrotów, wydatki, opłaty, zaciągnięte kredyty, wypłaty z tytułu swego wynagrodzenia formie czeku lub przelewu na własne konto osobiste. Konto to powinno być obsługiwane przypisanymi mu środkami płatności (czeki i karta).

Nie musi to być konto o charakterze typowo profesjonalnym ale musi być przeznaczone dla działalności gospodarczej. Toteż jego nazwa powinna również odpowiadać nazwie jaką micro-entrepreneur nadał swej działalności.

Prawo do szkoleń

Każdy micro-entrepreneur może korzystać ze szkoleń zawodowych ale pod warunkiem, że płaci składki na fundusz przeznaczony na ten cel.

Obowiązek wzmiankowania o ubezpieczeniu na fakturach i wycenie usług (devis)

Micro-entrepreneur powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie jest ono obowiązkowe ale bardzo wskazane. Jeszcze lepiej jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Istnieją też ubezpieczenia obowiązkowe, dotyczą one głownie, w przypadku micro-entrepreneur’a, sektora budowlanego oraz agentów ubezpieczeniowych i turystycznych. Przykładem jest dziesięcioletnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (garantie décennale pour les professionnels du bâtiment) w branży budowlanej.

Micro-entrepreneur posiadający ubezpieczenie obowiązkowe ma obowiązek zaznaczyć dane firmy ubezpieczeniowej na wystawianych fakturach i wycenach.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
3 komentarzy do Nowe przepisy dla micro-entrepreneur’a (auto-entrepreneur’a) 

 • Mario  pisze:

  W artykule jest informacja, żę:
  Micro-entrepreneur jest obecnie obciążony podatkiem CFE jak każdy inny przedsiębiorca i zwolniony z niego jest jedynie w pierwszym roku działalności. 31 grudnia roku otwarcia działalności należy dokonać pierwszej deklaracji. W grudniu 2016 roku dokonać należy deklaracji za rok 2015 za pomocą formularza cerfa N° 14187*06.
  PYTANIE:
  swoją działalnośc nie wykonuję w wynajmowanym apartamencie. ze zwględu na wolny zawód, czynności wykonuję tylko u tzw. klienta (jestem w domenie profesji liberal, posrednik językowy, co sprowadza się do tego, że pracuję na spotkaniach w obiektach i czasie wyznaczonych przez zleceniodawcę np. centrum kongresowe w mieście x , zdarza się równiez poza granicami Francji)
  Czy w takiej sytuacji samozatrudniający się również będzie placić wspomnianą oplatę CFE (Cotisation Foncière des Entreprises??
  w deklaracji jest pole do wypełnienia o symbolu A2: activite professionnelle exercee de mon domicile ou exercee en clintele. Nalezy odznaczyć pole kwadratu czzy zostawić puste , w moim przypadku?
  dziękuję

  • Bożena  pisze:

   Nie znam szczegółów deklaracji o której Pan wspomina. Radzę poinformować się w urzędzie podatkowym. Może Pan to uczynić telefonicznie.

 • Magdalena  pisze:

  Jak zarejestrować się w RCS????

Napisz komentarz

....