Jakie korzyści z ostatniej reformy zasiłku dla bezrobotnych (chômage) ?

Agencja pracy | 4 komentarze

Od 1 października 2014 bezrobotny może przedłużyć swoje prawo do zasiłku poprzez kumulowanie okresów podejmowanej tymczasowo pracy (CDD, Interim) z okresem pozostającego mu do wykorzystania prawa do zasiłku.

Urząd pracy (Pôle Emploi) uzupełnia pensję (salaire) z podjętej tymczasowo pracy zasiłkiem, o ile jej wysokość nie przekracza w skali miesiąca pensji jaka bezrobotny zarabiał zanim utracił pracę.

Kumulacja pensji pochodzącej z podjętej tymczasowo pracy i zasiłku umożliwia dochody przekraczające kwotę zasiłku, jaki otrzymuje bezrobotny w okresach gdy nie pracuje.

Reforma dopuszcza kumulację wielu okresów zatrudnienia.

Zasady kumulacji prawa do zasiłku z tymczasowymi okresami pracy

Osoby bezrobotne, które podejmą pracę zanim wyczerpią do końca prawo do zasiłku będą mogły kumulować pozostały mu do wykorzystania okres indemnizacji z okresem prawa do zasiłku jaki nabędą dzięki każdej nowo pojętej pracy.

Jedynym warunkiem do takiej kumulacji jest obowiązek przepracowania co najmniej 150 godzin. Mogą być one przepracowane jednorazowo lub periodycznie. Uwzględniane sa również umowy kilkudniowe. Nie ma znaczenia rodzaj umowy (okres nieokreślony czyli CDI, umowa zlecenie czyli CDD, Intérim).

Dotychczasowe przepisy nie dopuszczały takiej kumulacji.

Uproszczenie indemnizacji pozwalającej kumulować zasiłek i pensję

Od 1 października 2014 obowiązuje następująca zasada : w przypadku podjęcia pracy, możliwe jest pobieranie zasiłku pomniejszonego o 70 % zarobku jaki dostarcza nowe zatrudnienie.

Istnieją jednak dwa warunki ograniczające :

 • kumulacja zasiłku i pensji nie może przewyższać 175% pułapu miesięcznego Securité Sociale (3 129 euros w 2014 roku). Kwota odpowiadająca tej kumulacji wynosi na dzień dzisiejszy 5 475,75€ brutto.
 • kumulacja zasiłku i pensji nie może przekraczać pensji, jaką bezrobotny zarabiał zanim utracił pracę (średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, które posłużyło do naliczenia zasiłku).

Dwa przypadki są możliwe w razie podjęcia zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku :

 1. Podjęta doraźnie praca dostarcza dochodu równego lub przekraczającego wynagrodzenie jakie otzymywal bezrobotny zanim zarejestrował się w agencji pracy.
  W takim przypadku zasiłek zostaje zawieszony na czas trwania zatrudnienia i odsuwa w czasie datę wygaśnięcia prawa do pobieraniu zasiłku o okres równoważny okresowi trwania umowy o prace. Po ustaniu zatrudnienia, zasiłek zostaje przywrócony.
  Jego wysokość jest identyczna do zasiłku pobieranego przed podjęciem pracy (pod warunkiem, ze osoba nie zerwała umowy dobrowolnie).
  Weźmy przykład pracownika, który nabył prawo do roku zasiłku.
  Po 6-ciu miesiącach poszukiwań na nowo podjął pracę i przepracował 4 miesiące z pensją równoważną tej, jaka zarabiał zanim 10 miesięcy wcześniej zarejestrował się w agencji zatrudnienia.
  Po ustaniu 4 miesięcznego zatrudnienia pracownik nabywa dodatkowe prawo do 4 miesięcy zasiłku. Okres pobierania tego świadczenia wydłuży się do 10 miesięcy : 6 miesięcy, których nie wykorzystał + 4 miesiące, które nabył dzięki ostatniej pracy.
  Dotychczasowe zasady nie dopuszczały takiej kumulacji i nasz pracownik, po ustaniu 4-miesiecznej umowy, miałby nadal prawo do jedynie 6 miesięcy zasiłku.
  Warto wiedzieć jednak, ze naliczanie nowego prawa do zasiłku z tytułu podjętego zatrudnienia (lub wielokrotnego zatrudnienia) zaczyna się dopiero po wyczerpaniu początkowego prawa do zasiłku. W naszym przykładzie jest to okres jednego roku, z czego w momencie podjęcia doraźnej pracy pozostało do wykorzystania 6 miesięcy. Bazą do obliczenia okresu trwania nabytego na nowo prawa do zasiłku będzie, z racji zawieszenia wypłacania zasiłku w okresie zatrudnienia, 1 dzień zasiłku za jeden dzień przepracowany.
 1. Podjęta tymczasowo praca dostarcza dochodu niższego od tego jaki posiadał bezrobotny zanim zarejestrował się w agencji pracy. Urząd zatrudnienia uzupełni mu pensję częściowym zasiłkiem. Jego wysokość jest obliczona według formuły :

zasiłek pobierany w okresie bez zatrudnienia – 70% pensji z nowego zatrudnienia

Rozważmy przypadek bezrobotnego korzystającego z zasiłku w wysokości 930€ na miesiąc, przysługującemu mu przez okres 6 miesięcy i podejmującego zatrudnienie na 9 dni za 600€ brutto.

Urząd zatrudnienia wypłaci mu 510€ zasiłku, zgodnie z rachunkiem :

930€ – 420€, 420€ odpowiada 70% z 600€

Dzięki takiemu rozliczeniu, bezrobotny ma dochód w wysokości 1110€ (600 + 510) kumulując zasiłek i pensję z podjętej doraźnie pracy. Praca ta pozwoliła mu podnieść swoje dochody w danym miesiącu o 180 €.

Różnica miedzy zasiłkiem do jakiego nasz bezrobotny ma prawo gdy nie pracuje (930€) i tym, który został mu wypłacony (510€) w miesiącu gdy pracował, w naszym przykładzie wynosi ona 420€, zostaje przeliczona na dni dodatkowego zasiłku, do jakiego nabywa prawa dzięki podjętemu zatrudnieniu.

W opisanym przypadku odpowiada ona 14 dniom zasiłku. O tych 14 dni zostanie przesunięta data zamknięcia prawa do pobierania tego uposażenia gdy początkowy kapitał 6 miesięcy zostanie wyczerpany. Inaczej mówiąc 14 dni nowo nabytego prawa zostaną dorzucone do okresu, który pozostał jeszcze do wykorzystania.

Kumulowanie pensji z częściowym zasiłkiem jest możliwe bez względu na typ umowy o prace i czas jej trwania. Aplikowane jest tak długo aż wyczerpane zostanie prawo do zasiłku.

panneau allocations chômage

Nabycie dodatkowego prawa do zasilku

Od 1 października 2014 roku zasiłek nabyty w momencie rejestacji w agencji zatrudnienia jest wypłacany aż do wyczerpania prawa.

Sytuacja bezrobotnego stanie się przedmiotem nowej ewaluacji :

 • W przypadku nowej rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny
 • W przypadku niepłatności zasiłku przez 3 miesiące z rzędu, przy jednoczesnym pozostawaniu na liście poszukujących pracy

Każda osoba bezrobotna której zasiłek został zawieszony (ale prawo do niego nie wygasło) przez okres przekraczający 3 miesiące z rzędu musi złożyć prośbę o wznowienie płatności zasiłku i dostarczyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres (lub okresy) zatrudnienia oraz stwierdzające utratę pracy niezależną od woli pracownika.

Nabycie dodatkowego prawa do zasiłku dzięki podjęciu zatrudnienia zanim wygasną prawa do zasiłku, jest możliwe bez względu na to czy bezrobotny pozostał na liście bezrobotnych w agencji zatrudnienia czy nie.

Bezrobotni pobierający zasiłek, którzy podejmowali tymczasowa prace jeszcze przed 1 października 2014 roku również będą mogli skorzystać z nowych przepisów i prawa do kumulacji okresów zatrudnienia.

Natomiast bezrobotni, którzy wykorzystali do końca swoje prawo do zasiłku przed 1 października 2014 roku muszą na nowo spełnić warunki umożliwiające jego nabycie (przepracować co najmniej 610 godzin lub 122 dni w ciągu ostatnich 28 ostatnich miesięcy).

 Wznowienie niewykorzystanego do końca prawa do zasiłku

Wypłacanie zasiłku może być wznowione o ile :

 1. Nie wykorzystałeś do końca swego prawa do zasiłku, tzn. został Ci co najmniej jeden dzień zasiłku, zanim podjąłeś pracę
 2. Nie wygasło Twoje początkowe prawo do zasiłku, ustalone w momencie zapisu w agencji zatrudnienia lub przy okazji przyznania prawa do zasiłku poszerzonego do 3 lat. W ten sposób maksymalny okres prawa do zasiłku wynosi 5 lat dla osób poniżej 50 roku życia (2 lata wykorzystanego zasiłku + 3 lata wznowionego prawa) i 6 lat w przypadku osób mających co najmniej 50 lat (3 lata wykorzystanego zasiłku + 3 lata wznowionego prawa).
  Trzeba przy tym pamiętać, ze niektóre sytuacje automatycznie przesuwają w czasie datę wygaśnięcia prawa do zasiłku. Należą do nich podjęcie zatrudnienia (CDD), okres służby obywatelskiej (Service civique) i okres korzystania z CLCA (Complément de libre choix d’activité – świadczenie na rzecz jednego z rodziców pozwalające ograniczyć lub zawiesić aktywność zawodową by poświecić czas na opiekę nad małym dzieckiem).
 3. Nie pozostajesz bez pracy dobrowolnie. Od 1 października 2014 roku dobrowolne odejście z ostatniej pracy uważa się za uzasadnione gdy przepracowane zostało co najmniej 91 dni lub 455 godzin od daty ostatniego otwarcia prawa do zasiłku lub od daty odmówienia przez urząd zatrudnienia (Pôle Emploi) wypłaty zasiłku.

 Jakie zmiany wprowadziła reforma ?

 • Jeśli bezrobotny podjął zatrudnienie przekraczające 4 miesiące, po czym na nowo pozostawał bez pracy, wysokość zasiłku i czas jego pobierania były naliczane na podstawie jednego okresu zatrudnienia, tego najbardziej dla niego korzystnego. Drugi okres zatrudnienia nie był brany pod uwagę wiec nie dostarczał dodatkowych praw.
 • Natomiast gdy okres doraźnego zatrudnienia był krótszy niż 4 miesiące, bezrobotny odzyskiwał swoje prawo do zasiłku w tej samej wysokości i na okres do jakiego miał prawo gdy podjął ostatnie zatrudnienie.
Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
4 komentarzy do Jakie korzyści z ostatniej reformy zasiłku dla bezrobotnych (chômage) ?

 • leo  pisze:

  mam pytanie pracowalem we Francii a teraz jestem na zasilku przyznano mi zasilek na 2 i pul roku jeszcze mi sie nalerzy przez okres 2 lat .Pytanie jest takie bo chce ziechac do Polski i jak ziade to czy utrace prawo do pobierania zasilku.

  • Bożena  pisze:

   Zasiłek dla bezrobotnych zobowiązuje do poszukiwania pracy i bezrobotni są wzywani od czasu do czasu na obowiązkowe spotkania w Pôle emploi. Nie stawienie się na takie spotkanie jest równoznaczne że skreśleniem z listy poszukujących pracę i odebraniu zasiłku.

 • kris  pisze:

  witam, dziekuje za skierowanie do tego artykulu. bardzo mi pomogl. mam jeszcze pytanko. pewnie odpowiedz jest w artykule ale chcialbym potwierdzenia 🙂
  jesli dla zony pozostalo jeszcae 40 dni zasilku a ma przepracowaane jeszcze 18 miesiecy to prawo do nowonabytego zasilku przeba zglosic do pole emploi czy oni sami automatycznie nalicza nowy po skonczeniu tych 40 dni. dodam ze przez te 18 miesiecy zona zglaszala sie do pole emploi przez internet kazdego miesiaca i wysylala kopie paskow z wyplat na adres pole emploi.
  i jeszcze pytanko, jak dlugo sie czeka na nowa decyzje.
  z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Zasada jest taka, że jeśli ktoś przepracował non stop przez co najmniej 3 miesiące to musi wznowić rejestrację w Pôle emploi, pomimo, że nie został skreślony, każdego miesiąca aktualizował swą sytuację i wysyłał dokumenty. Należy zgłosić się do Pôle emploi.
   Nie wiem niestety ile czasu potrwać może uwzględnienie tego wznowienia. Zwykle nie trwa to długo.

Napisz komentarz

....