Finansowanie przeprowadzki za pomocą Mobili-Pass

Mieszkanie | Brak komentarzy

Mobili-Pass to pomoc na finansowanie kosztów przeprowadzki pracownikom najemnym firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Bez względu na staż pracy i rodzaj umowy (CDI, CDD, praca doraźna przez agencję Intérim).

Dlaczego pracownicy jedynie takich firm mogą z pomocy Mobili-Pass skorzystać ? Bo tylko firmy zatrudniające co najmniej 10 osób poddane są obowiązkowi wpłacania składek na fundusz „Action Logement” (zwany też „1% Logement” lub „1% patronal”), który takiej pomocy udziela. Dofinansowanie dotyczy więc pracowników, których firma partycypuje w zasilaniu funduszu.

Pracownicy państwowi, pracownicy sektora rolnego, pracownicy sezonowi, pracownicy pracujących u siebie w domu i osoby na szkoleniu zawodowym z dofinansowania Mobili-Pass skorzystać nie mogą.

Pomoc Mobili-Pass przeznaczona jest na wynajęcie mieszkania, kwatery lub hotelu w przypadku gdy zainteresowany zmuszony jest do wynajęcia nowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania (résidence secondaire) w pobliżu nowego miejsca pracy. Osoba korzystająca z takiej pomocy musi zostać lokatorem nowego miejsca zamieszkania w ciągu 6 miesięcy od chwili zatrudnienia w nowym miejscu pracy lub od chwili zmiany miejsca pracy w przypadku oddelegowania albo rozpoczęcia szkolenia w ramach programu plan de sauvegarde de l’emploi » (jedyny przypadek szkolenia objęty Mobili-Pass)

Dofinansowanie Mobili-Pass dotyczyć może następujących sytuacji :

·      Podjęcia pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania o co najmniej 70 km lub do którego dojazd przekracza 1 godzinę i 15 minut w jedną stronę.

·      Oddelegowania (mutation) do innego miejsca pracy przez swego pracodawcę

·      Zmiany miejsca zamieszkania na okres szkolenia w ramach programu „Plan de sauvegarde de l’emploi”

Mobili-Pass nie jest przyznawana gdy pracownik zmienia pracę dobrowolnie, np. z powodu zmiany miejsca pracy współmałżonka.

Mobili-Pass przysługuje jedynie raz na dwa lata dla danego zawiązku osób (małżeństwo, związek Pacs lub konkubinat). Wyjątek stanowić może przeprowadzka firmy lub procedura kolektywna dotycząca firmy (mającej kłopoty finansowe).

Prośbę o pomoc Mobili-Pass można złożyć 3 miesiące przed przeprowadzką lub w ciągu 6 miesięcy po dacie zatrudnienia w nowej firmie lub dacie zmiany miejsca pracy. W przypadku okresu próbnego, za datę, od której liczy się okres 6 miesięcy jest data ostatecznego zatrudnienia (zakończenie okresu próbnego) lub data decyzji potwierdzającej ostateczne oddelegowanie (mutation).

Poniesione koszty muszą być udokumentowane oryginalnymi fakturami lub potwierdzeniami opłat za mieszkanie (quittances de loyer lub avis d’échéance) w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy zawartej z Mobili-Pass.

Pomoc Mobili-Pass może polegać na przyznaniu subwencji lub pożyczki albo jednego i drugiego. Wysokość dofinansowania w sumie nie może przekraczać :

·      3 500€ dla mieszkania wynajętego w strefie A bis, A i B1

·      3 000€ dla mieszkania wynajętego w strefie B2 i C

Subwencja

Pomoc w formie subwencji przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów agencji poszukującej lokalu do wynajęcia (prestataire de mobilité), kosztów zmierzających do ostatecznego podpisania umowy o wynajem, kosztów notariusza, kosztów rozwiązania kredytu hipotecznego, niektórych kosztów związanych ze sprzedażą opuszczanej nieruchomości, itp.

Subwencja wynosić może maksymalnie :

2 200€ na mieszkanie wynajęte w strefie A bis, A i B1

1 900€ na mieszkanie wynajęte w strefie B2 i C

Jest ona wypłacana bezpośrednio na rzecz strony, która pobrała koszty, np. firmy wynajmującej mieszkanie.

Pożyczka (Prêt)

Pożyczka dotyczyć może osób zmieniających miejsce zamieszkania lub podejmujących tymczasowo pracę w odległym miejscu, co naraża je na koszty podwójnego wynajmu.

Pożyczka umożliwia opłatę za 4 miesiące pobytu w schronisku (foyer), rezydencji socjalnej, na kwaterze prywatnej (gîte) lub hotelu albo 4 miesiące czynszu i opłat za media w przypadku wynajęcia indywidualnego mieszkania lub domu.

Odsetki z takiej pożyczki wynoszą 1% a okres spłacania może być rozłożony na maksimum 3 lata.

Pomoc Mobili-Pass jest przyznawana osobom, których dochody nie przekraczają następujących progów :

Ilość osób w mieszkaniuZone A bisZone AZone B1Zone B2Zone C
136 99336 99330 15127 13627 136
255 28755 28740 26536 23836 238
372 47666 46048 42243 58043 580
486 53179 60658 45652 61152 611
5102 95594 24068 76661 89061 890
6115 851106 04977 49969 74969 749
Osoba dodatkowa+ 12 908+ 11 816+ 8 646+ 7 780+ 7 780

 

Przedstawione w tabeli dochody są dochodami fiskalnym z roku n-2 lub poprzedniego roku (jeżeli bardziej korzystne), określanymi w powiadomieniu podatkowym (avis d’impôts) jako : „Revenu fiscal de référence”.

Jeżeli nie wiesz do której strefy należy Twoje miejsce zamieszkania, możesz to sprawdzić na liście wyszczególniającej strefy.

Do kogo zwrócić się ?

Aby skorzystać z pomocy Mobili-Pass należy zwrócić się do komitetu mieszkaniowego CIL (Comité Interprofessionnel du Logement ) firmy. Jest to możliwe jedynie w dużych firmach, bo tylko one takie komitety posiadają.

Jeżeli Twoja firma takiego komitetu nie posiada, możesz zwrócić się do CIL najbliższego swemu miejscu zamieszkania. Listę wszystkich CIL we Francji znajdziesz na stronie internetowej UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement)

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....