Europejska karta pobytowa

Różne | 4 komentarze

Pomimo, że Polacy nie muszą posiadać karty pobytowej, CAF i MSA często jej wymagają. Warto więc ją wyrobić by ułatwić sobie życie.

Osoby, które nie chcą występować o kartę ale z powodu jej braku odmawia się im pewnych praw, mogą powołać się na artykuł n° L 121-2 kodeksu wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu (article L 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Istnieją dwa rodzaje kart :

 • Karta wydawana w okresie pierwszych 5 lat pobytu
 • Karta stałego pobytu (Carte UE de séjour permanent) dla osób mieszkających we Francji ponad 5 lat

Prośbę trzeba złożyć osobiście w prefekturze, której podlega miejsce zamieszkania. W niektórych departamentach możliwe jest również dokonanie tej formalności w podprefekturze (sous-préfecture).

Aby uzyskać kartę pobytową trzeba dostarczyć szereg dokumentów zależnych od sytuacji wnioskodawcy.

Po złożeniu wniosku prefektura wystawia dokument świadczący o oczekiwaniu na kartę „récépissé”.

Pierwsze wystawienie karty pobytowej i jej wznowienia są bezpłatne, pod warunkiem, że zaprezentuje się kartę poprzednią (przy wznowieniu). W przeciwnym razie wystawienie nowej karty kosztuje 25€. Opłaty dokonuje się w postaci zwykłych znaczków skarbowych.

Po odbiór należy zgłosić się osobiście w prefekturze, gdzie złożona została prośba.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy nie otrzymasz z prefektury żadnej wiadomości, oznacza to, że prośba została odrzucona.

Karta w okresie pierwszych 5 lat pobytu

Dokumenty wymagane od osoby pracującej

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód na aktywność zawodową. Powinno nim być zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu (attestation d’emploi). W przypadku osób oddelegowanych do pracy we Francji trzeba dostarczyć wypełniony przez pracodawcę formularz Cerfa n° 65-0056.

W przypadku niezamierzonej utraty pracy trzeba dostarczyć dowód na utrzymanie prawa do pobytu. Może nim być jeden z poniższych dokumentów :

 • Zaświadczenie o niezdolności do pracy (certificat d’incapacité de travail)
 • Zaświadczenie o zakończeniu pracy (attestation de fin d’activité)
 • List zwalniający pracownika z pracy (lettre de licenciement) i zaświadczenie o rejestracji w agencji zatrudnienia (Pôle emploi), które koniecznie musi precyzować okres trwania zatrudnienia.
 • Zaświadczenie o aktualnie odbywanym szkoleniu wraz z zaświadczeniem o zakończeniu pracy w przypadku gdy szkolenie nie jest związane z utraconą pracą lub wraz z listem zwalniającym z pracy

Dokumenty wymagane od osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód na aktywność zawodową. Może nim być każdy dokument świadczący o prowadzonej nieprzerwanie aktywności, np. : Świadectwo rejestracji w RCS, RM, CMA; Świadectwo o posiadaniu ubezpieczenia w sécurité sociale; Posiadanie innego ubezpieczenia; Umowa wynajmu lokalu na działalność gospodarczą; Faktury na zakupy materiałów do działalność; Umowy sprzedaży lub usług z klientami; Formularz deklaracji obrotów, itp.

W przypadku niezamierzonej utraty działalności trzeba dostarczyć dowód na utrzymanie prawa do pobytu. Może nim być jeden z poniższych dokumentów :

 • Zaświadczenie o niezdolności do pracy (certificat d’incapacité de travail)
 • Zaświadczenie o aktualnie odbywanym szkoleniu wraz z zaświadczeniem o zamknięciu działalności precyzującym powód, w przypadku gdy szkolenie nie jest związane z charakterem prowadzonej wcześniej działalności.

Dokumenty wymagane od osoby niepracującej

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowody na posiadanie regularnych dochodów. Mogą nimi być zestawienia operacji na rachunku bankowym z wpływającymi dochodami, odcinki dotyczące otrzymywanych alimentów, emerytur, itp.

Dochody muszą być nie niższe od maksymalnej wysokości RSA, które w 2016 roku wynosi 524,68 € dla osoby samotnej. W przypadku osób mających ponad 65 lat, dochody nie mogą być niższe od minimalnego świadczenia dla seniorów (Allocation de solidarité aux personnes âgées), które w 2016 r wynosi 801€ miesięcznie i 9 609,6 € rocznie dla osoby samotnej.

Dokumenty wymagane od studenta

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód na odbywanie studiów. Może nim być zaświadczenie o zapisie na uczelni lub karta studenta.
 • Dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku pierwszego roku studiów akceptowana jest europejska karta ubezpieczeniowa lub europejski formularz dotyczący kontynuacji przysługiwania ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pochodzenia
 • Dowolny dowód na posiadanie dochodów. Może nim być również deklaracja gwarantująca wystarczające dochody.

Europejska karta stałego pobytu (Carte UE de séjour permanent)

Po pięciu latach legalnego i ciągłego pobytu można otrzymać europejską kartę stałego pobytu.

Posiadanie takiej karty świadczy o posiadaniu prawa do stałego pobytu we Francji bez konieczności dokumentowania go czyli zwalnia ona z obowiązku dostarczania dokumentów świadczących o wystarczających dochodach lub posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego, wymaganych przez instytucje przy załatwianiu różnych formalności.

Dokumenty wymagane od osoby pracującej

Pierwsza karta pobytu stałego

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowody na ciągłość pobytu we Francji od 5 lat. Wystarczy jeden dokument na semestr (6 miesięcy). Mogą to być quittances de loyer, faktury za elektryczność, telefon, powiadomienie podatkowe, itp.
 • Dowody świadczące o prawie do pobytu za okres 5 ostatnich lat pobytu, dotyczące aktywności zawodowej, np. umowy o pracę, bulletins de paie.W przypadku emerytów : 1 zaświadczenie o pracy (attestation d’emploi) lub o okresach niedobrowolnego bezrobocia lub okresach zwolnienia lekarskiego; może być to zaświadczenie o aktywności zawodowej za 12 ostatnich miesięcy wraz z dowodem na prawo do pobytu jako pracownik najemny od ponad 3 lat.

  W przypadku osoby trwale niezdolnej do pracy : dowód na niezdolność do pracy wraz z dowodem na prawo do pobytu od ponad 2 lat z tytułu wykonywania pracy najemnej. Można również dostarczyć, w przypadku niezdolności z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, dowód na przysługiwanie renty z sécurité sociale.

W przypadku osób mieszkających we Francji w pobliżu granicy i pracujących za granicą (travailleur transfrontalier), np. w Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Włoszech : dowody na aktywność zawodową za okres 3 lat. Mogą nimi być również zaświadczenia o okresach niedobrowolnego bezrobocia lub okresach zwolnienia lekarskiego w kraju przygranicznym z utrzymaniem miejsca zamieszkania we Francji (z powrotami do domu przynajmniej raz w tygodniu).

Wznawianie karty stałego pobytu

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowody na ciągłe przebywanie we Francji podczas minionych 5 lat, np. quittances de loyer, faktury za elektryczność, telefon, itp.

Dokumenty wymagane od osoby niepracującej

Kartę stałego pobytu z tytułu osoby nie posiadającej aktywności zawodowej uzyskują osoby, które nie pracują i nigdy nie pracowały we Francji, nie studiowały we Francji i nie są członkiem rodziny (pochodzącej z Unii europejskiej). Ta kategoria osób musi dostarczyć następujące dokumenty :

Pierwsza karta pobytu stałego

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowód na ciągłe przebywanie we Francji podczas minionych 5 lat (jeden dokument na okres 6 miesięcy), np. quittances de loyer, faktury za elektryczność, telefon, itp.
 • Dowód na posiadanie prawa do pobytu we Francji za minione 5 lat, np. odcinki renty, alimentów, powiadomienie podatkowe, itp.

Wznawianie karty stałego pobytu

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowody na ciągłe przebywanie we Francji podczas minionych 5 lat (jeden dokument na okres 6 miesięcy), np. quittances de loyer, faktury za elektryczność, telefon, itp.

Dokumenty wymagane od studenta

Pierwsza karta pobytu stałego

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowody na ciągłe przebywanie we Francji podczas minionych 5 lat (jeden dokument na okres 6 miesięcy), np. quittances de loyer, faktury za elektryczność, telefon, itp.
 • Dowody na prawo do pobytu we Francji za okres minionych 5 lat : dowód na odbywane studiów lub zaświadczenie o przysługiwaniu ubezpieczenia zdrowotnego lub dowód na posiadanie w miniony okresie dochodów, np. zaświadczenie z banku. Może nim być zaświadczenie o zapisie na uczelni lub karta studenta.

Wznawianie karty stałego pobytu

 • Ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Dokument świadczący o miejscu zamieszkania
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • Dowody na ciągłe przebywanie we Francji podczas minionych 5 lat (jeden dokument na okres 6 miesięcy), np. quittances de loyer, faktury za elektryczność, telefon, itp.
Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
4 komentarzy do Europejska karta pobytowa

 • Magda | Madou en France  pisze:

  Uff, jej wyrobienie nie jest takim hop siup. Jak na razie od kilku lat udaje mi się radzić bez niej, choć prawie za każdym razem muszę tłumaczyć, że Polska jest w UE 😉

 • agnieszka  pisze:

  dzien dobry a na jaki artykuł sie powołac w sytuacji gdzie ktoś przebywa od 24 lat we Francji i od 1994 roku miał karte pobytu przedłużaną co 10 lat,pracowal legalnie na terenie Francji obecnie jest na bezrobociu w czerwcu 2015roku karta straciła waznosc w sierpniu złozone były wszystkie dokumenty wystawili na 3 miesiace karte i kazali czekac do dzis nie ma żadnej odpowiedzi ani negatywnej ani pozytywnej a jak prosze o spotkanie to odpisuja ze sprawa jest w toku więc na jaki artykuł moge sie powołac ze jednak należy sie karta pobytu dziekuje za odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   Karta pobytowa nie jest obowiązkowa dla obywateli Unii więc nie ma podstaw prawnych by twierdzić, że się należy, ja takich nie znam. Wiele decyzji dotyczących kart pobytowych pozostawionych jest ocenie prefekta (à la discretion du préfet). Radziłabym zadzwonić lub przejść się do prefektury i spytać o motyw milczenia. Nie jest wykluczone, że problem stanowi brak aktywności zawodowej.

   • agnieszka  pisze:

    dziekuje za odpowiedz

Napisz komentarz

....