Emerytura we Francji

Różne | 39 komentarzy

Reforma z 2010 roku podwyższyła wiek emerytalny z 60 do 62 lat. Wiek ten dotyczy zarówno kobiety jak mężczyzn bo system francuski nie przewiduje różnic.

Stopniowe wprowadzanie w życie dyspozycji tej reformy sprawia, że wiek 62 lat nie dotyczy na razie wszystkich roczników.

Wyjątek stanowią osoby o bardzo długiej karierze zawodowej oraz osoby niepełnosprawne.mot retraite

Istnieją trzy emerytalne progi wiekowe

 • Emerytura w wieku 62 lat
 • Emerytura w wieku 67 lat
 • Emerytura w wieku 70 lat

Emerytura (retraite) w wieku 62 lat

Wiek 62 lat wyznacza wiek emerytalny, czyli wiek dający prawo do emerytury.

Dotyczy on osób urodzonych począwszy od 1 stycznia 1955 roku. Natomiast dla osób urodzonych wcześniej wiek emerytalny wynosi :

Data urodzeniaMinimalny wiek emerytalny
Przed 1 lipca 1951 roku60 lat
Miedzy 1 lipca i 31 grudnia 195160 lat i 4 miesiące
195260 lat i 9 miesięcy
195361 lat i 2 miesiące
195461 lat i 7 miesięcy
195562 lata

Wymienione wyżej granice wiekowe nie wystarczają jednak by nabyć prawo do pełnej emerytury.

Aby moc skorzystać z pełnej emerytury trzeba również wykazać się niezbędnym stażem ubezpieczeniowym czyli niezbędną ilością kwartałów (trimestres) wpłacania składek do kas emerytalnych.

Spełnienie warunku  wieku emerytalnego i niezbędnego stażu ubezpieczeniowego daje prawo do :

 • Pełnej emerytury podstawowej
 • Pełnej emerytury uzupełniającej (ARRCO, AGIRC, RSI, RCO, IRCANTEC, CIPAV)

Gdy osiągniesz wiek miedzy 62 i 67 lat możesz odejść na emeryturę bez posiadania niezbędnej ilości kwartałów lecz wysokość świadczenia emerytalnego podlegać będzie redukcji.

Pojęcie pełnej emerytury oznacza, że przysługujące świadczenie emerytalne nie podlega wspomnianej redukcji ale jego wysokość pozostaje nadal uzależniona od ilości zaliczonych kwartałów (staż ubezpieczeniowy).

Opisany wyżej wiek emerytalny dotyczy sektora prywatnego.

W sektorze publicznym wiek emerytalny jest różny. Dla pracowników biurowych wynosi on 62 lata ale wykonywanie zawodów uciążliwych lub niebezpiecznych umożliwia przejście na emeryturę wcześniej.

Podobnie niektóre branże korzystają z przywilejów ale każda kolejna reforma je ogranicza.

Emerytura w wieku 67 latEmerytura i rozrywka

Jeśli pracujesz i płacisz składki do chwili osiągniecia 67 lat, możesz przejść na emeryturę bez wspomnianej wyżej redukcji ale wysokość świadczenia jest proporcjonalna do ilości uznanych kwartałów.

Przed reformą z 2010 roku, wiek ten wynosił 65 lat, toteż podobnie jak w przypadku wieku emerytalnego, przesuniecie do 67 lat jest progresywne według następującego programu :

Data urodzeniaWiek odejścia na emeryturę
Przed 1 lipca 1951 roku65 lat
Miedzy 1 lipca i 31 grudnia 195165 lat i 4 miesiące
195265 lat i 9 miesięcy
195366 lat i 2 miesiące
195466 lat i 7 miesięcy
195567 lat

Staż pracy czyli staż ubezpieczeniowy osiągnięty w wieku 67 lat (lub wieku zgodnym z powyższą tabelą) daje również prawo do emerytury uzupełniającej, bez względu na ilość wypracowanych kwartałów.

Dla niektórych kategorii osób wiek 65 lat obowiązujący przed reforma jest nadal aktualny. Należą do nich :

 • Rodzice trojga dzieci urodzeni miedzy 1 lipca 1951 roku i 31 grudnia 1955 roku, którzy przerwali lub ograniczyli przez rok czasu aktywność zawodowa na wychowanie co najmniej jednego dziecka w okresie przypadającym na okres jego trzech pierwszych lat życia. Dotyczy to jedynie osób, które uprzednio przepracowały (płaciły składki) co najmniej 8 kwartałów.
 • Rodzice dziecka niepełnosprawnego, którzy przeznaczyli na opiekę nad nim co najmniej 30 miesięcy
 • Osoby, które przerwały aktywność zawodową by przeznaczyć swój czas na opiekę nad chorą lub niesprawną osobą podczas co najmniej 30 miesięcy jednorazowo (w sposób ciągły). Takie osoby określa się terminem „aidants familiaux ». Są to osoby bliskie, osoby zaprzyjaźnione, sąsiedzi, itd.

Emerytura w wieku 70 lat

70 lat jest progiem upoważniającym pracodawcę do wysłania na emeryturę swego pracownika wbrew jego woli. Wiek ten przed reformą wynosił 65 lat.

Ile kwartałów trzeba przepracować ?

Aby przejść na emeryturę trzeba wykazać się niezbędną ilością kwartałów (trimestres) podczas których płaciłeś składki na fundusz emerytalny ogólnego systemu Sécurité Sociale oraz na uzupełniające i obowiązkowe kasy emerytalne.

Ilość niezbędnych kwartałów do uzyskania pełnej emerytury zależy od rocznika w następujący sposób :

Rok urodzeniaNiezbędna ilość kwartałów
1948 lub wcześniej160 kwartałów (40 lat)
1949161 kwartałów (40 lat i 1 kwartał)
1950162 kwartałów (40 lat i 2 kwartały
1951163 kwartałów (40 lat i 3 kwartały)
1952164 kwartałów (41 lat)
1953 – 1954165 kwartałów (41 lat i 1 kwartał)
1955 -1957166 kwartałów (41 lat i 2 kwartały)
1958 – 1960167 kwartałów (41 lat i 3 kwartały)
1961 – 1963168 kwartałów (42 lata )
1964 – 1966169 kwartałów (42 lata i 1 kwartał)
1967 – 1969170 kwartałów (42 lata i 2 kwartały)
1970 – 1972171 kwartałów (42 lata i 3 kwartały)
Począwszy od 1973172 kwartałów (43 lata)

Jak należy rozumieć kwartały (trimestres)

Wiele osób rozumie emerytalne kwartały jako przepracowane 3 miesiące.

W rzeczywistości jeden kwartał oznacza opłacanie składek odpowiadających minimalnemu wynagrodzeniu, bez względu na długość okresu pracy.

To minimalne wynagrodzenie odpowiadało,  do końca 2013 roku, wartości godzinnej SMIC z danego roku pomnożonej przez 200.

Na przykład w 2013 roku, do uznania jednego kwartału trzeba było zarobić 1 886€ (SMIC z 2013 = 9,43€ x 200), w 2012 roku 1 844€ (SMIC z 2012 = 9,22 x 200), itd.老夫婦と孫

Coroczna rewaloryzacja SMIC podnosiła systematycznie to minimalne wynagrodzenie tak, że stało się ono coraz trudniej osiągalne dla osób ze skromnymi zarobkami. Aby je obniżyć, od 1 stycznia 2014 minimalne wynagrodzenie obliczane jest przez pomnożenie wartości godzinnej SMIC przez 150.

W 2015 roku SMIC wynosi 9,61 € brutto za godzinę wiec w roku tym trzeba zarobić brutto co najmniej :

 • 1442 € by został uznany jeden kwartał
 • 2884 € by zostały uznane dwa kwartały
 • 4326 € by zostały uznane trzy kwartały
 • 5768 € by zostały uznane cztery kwartały

Powyższe progi stanowią minima pozwalające osobom pracującym w niepełnym wymiarze godzin za skromne zarobki zaliczyć przepracowane kwartały. Natomiast jeśli zarabiasz więcej, nie zmienia to ilości uznanych kwartałów. Np. jeśli zarobisz więcej niż 5768€ w ciągu 4 kwartałów, uznane Ci zostaną jedynie 4.

Inne sytuacje zaliczane do przepracowanych kwartałów

Istnieją jednak pewne sytuacje nie będące pracą same w sobie, które są traktowane jako okresy pracy i doliczane są do kwartałów dających prawo do emerytury. Należą do nich :

 • Okresy bezrobocia, którym towarzyszy prawo do zasiłku
 • Okresy zwolnienia lekarskiego
 • Okresy urlopu macierzyńskiego
 • Okresy urlopu rodzicielskiego
 • Okresy służby wojskowej
 • Dzieci dają podstawę do dodatkowych kwartałów

Wcześniejsze odejście na emeryturę

Wcześniejsze odejście na emeryturę jest możliwe w przypadku długiej kariery, rozpoczętej przed 20-tym rokiem życia.

Odejście na emeryturę w przypadku trwalej niepełnosprawności ocenionej na co najmniej 20% i spowodowanej uciążliwym charakterem pracy, lub z powodu niepełnosprawności ocenionej na co najmniej 10%, pod pewnymi warunkami. Osoby te mogą odejść na emeryturę w wieku 60 lat korzystając z pełnej emerytury, bez względu na ilość przepracowanych kwartałów.

Odejście z powodu inwalidztwa możliwe jest począwszy od 55 roku życia, pod pewnymi warunkami.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
39 komentarzy do Emerytura we Francji

 • Bogdan  pisze:

  Witam Panią,
  Czytam Pani bloga coraz częściej bo znajduje w
  nim bardzo ciekawe artykuły.Chciałbym
  zaproponować temat emerytur.Opisała już Pani o
  ogólnych zasadach przejścia na emeryturę i to
  jest zrozumiałe. Chciałbym podać swój
  przykład.
  Mam 60 lat .Pracowałem w Polsce 64 miesiące i w
  Niemczech 2 lata .Okres ten jest poświadczony
  przez Assurance Retraite . We Francji na koniec
  2015 zaliczono mi 128 trimestres. Moje pytania są
  następujące : czy mając ukończone 62 lata
  kasa francuska zaliczy mi okres pracy w Polsce i w
  Niemczech abym zgromadził potrzebne 166
  trimestres ? Jeżeli tak czy mam prawo do pełnej
  emerytury ? Zamierzam na emeryturze mieszkać w
  Polsce. W którym państwie składać wniosek ?
  Czy finansowo jest różnica w którym państwie
  dostaje się emeryturę ?
  Czy może mi Pani pomóc w moich kwestiach ? może
  ktoś jest w podobnej sytuacji ? Jestem gotów do
  podjęcia tematu

  • Bożena  pisze:

   Każdy z krajów, w których Pan pracował stosuje swoje własne przepisy odnośnie wieku emerytalnego, wieku pełnej emerytury i sposobu naliczania wysokości tego świadczenia. Jednak każdy z tych krajów ma obowiązek uwzględnić okresy pana pracy w pozostałych krajach aby ustalić, czy jego własne przepisy pozwalają przyznać Panu prawo do emerytury i czy globalna ilość trymestrów (lub innych elementów w zależności od kryteriów w danym kraju) daje Panu prawo do pełnej emerytury.

   Fundusz w Polsce i w Niemczech naliczy wysokość pańskiej emerytury proporcjonalnie do przepracowanego tam czasu i wynagrodzenia, według własnych przepisów i każdy z nich zacznie wypłacanie Pana emerytury zgodnie z wiekiem emerytalnym obowiązującym w swoim kraju. Dlatego warto sprawdzić od jakiego wieku należeć się będzie Panu pełna emerytura w Polsce i Niemczech, jeżeli chce pan skorzystać z ich pełnej emerytury. Każdy z tych krajów będzie ją wypłacał osobno, w Niemczech, w Polsce i we Francji. Może więc zaistnieć sytuacja, gdy któryś z krajów zacznie wypłacać emeryturę później. Porównanie wieku emerytalnego różnych krajów unii można znaleźć na Internecie.

   Jeżeli wystąpi Pan o emeryturę we Francji po osiągnieciu 62 lat, Assurance Retraite uwzględni całokształt pana kariery we Francji, Polsce i Niemczech ale tylko z punktu widzenia przepracowanych trymestrów. Jeżeli ich globalna ilość osiągnie 166, to otrzyma Pan we Francji pełną emeryturę, naliczoną za okres przepracowany jedynie we Francji.

   Zrozumiałam, że Assurance retraite posiada już informacje o ilości trymestrów z Polski i Niemiec ale nie zrozumiałam, czy 128 trymestrów dotyczy tylko pracy we Francji czy stanowi globalną ilość z wszystkich krajów, w których Pan pracował.

   Na Pana miejscu wystąpiłabym o emeryturę we Francji. Mam wrażenie, że pomimo trudności z jakimi borykają się fundusze emerytalne krajów europejskich, francuski model jest pewniejszy. Francuzi zdecydowanie bronią swych zdobyczy socjalnych, czego nie można powiedzieć o Niemcach i Polakach. Stąd moje przekonanie, że model francuski ma większe szanse na przetrwanie, choć i on również ucierpiał na sukcesywnych reformach…

 • RozWit  pisze:

  czy jeśli już pobieram emeryturę poską za granicą (podobnie jak tu: w Austrii http://www.eporady24.pl/praca_w_austrii_przy_pobieraniu_emerytury_w_polsce,pytania,16,95,4142.html – ale nie jestem pewien czy stan prawny się nie zmienił bo to rada z 2011 r.) to moja emerytura będzie zmniejszona?

  • Bożena  pisze:

   Nie znam polskich przepisów, blog ten dotyczy Francji i zwraca się do Polaków mieszkających we Francji. Tutejsze przepisy umożliwiają kumulowanie emerytury i zarobki z pracy.

 • Rafał  pisze:

  Zarabiając 2900 € miesięcznie, okres do uzyskania pełnej emerytury skraca się o połowę.
  Uznane są dwa kwartały.

  Może jestem w błędzie ?

  • Bożena  pisze:

   Wysokość pensji nie ma wpływu na datę, od której przysługuje emerytura we Francji. O tym decyduje wiek i ilość uznanych do emerytury kwartałów. Opisałam to wszystko w powyższym wpisie. Zapraszam do jego uważnej lektury.

   • Rafał  pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.

 • mieczyslaw  pisze:

  dobry wieczor ja mam pytanie w sprawie emerytury chcialem przejsc w wieku 61Mieszkam we Francji zaczalem skladac juz papiery Assurances Retraite wiem co mam tam dac.Ale mam pytanieczy z ubezpieczenia arrco i securite socialtez cos potrzebuje czy assurances retraite sam to pobiera.prosze udzielic mi informacji bardzo dziekuje

  • Bożena  pisze:

   Najlepiej będzie gdy zada Pan to pytanie w kasie emerytalnej w której składa dokumenty. Uzyska w ten sposób najpewniejszą odpowiedź, ja nie jestem jej pewna.

 • Anna Chachuła  pisze:

  Witam!
  Jestem fizjoterapeutą we Francji i pracuję już tu od przeszło 8 lat. Od 3 lat pracuję na function publique hospitalier. Chciałabym wrócić do Polski jak najszybciej, prawdopodobnie w przyszłym roku. Wyczytałam, że w innych krajach progiem do uzyskania w przyszłości minimalnej emerytury (czyli po osiągnięciu odpowiedniego wieku) jest min. 10 lat pracy. We Francji funkcjonują trymestry. Chcę się upewnić czy to znaczy, że nie muszę dobijać tu do 10 lat pracy? Czy te kilka miesięcy, które mi brakną zmieniają w dużym stopniu moją sytuację, oprócz tego, że oczywiście będę miała o te kilka trymestrów mniej?

  • Bożena  pisze:

   Nigdy nie słyszałam aby we Francji istniał limit przepracowanego czasu (np. 10 lat) aby nabyć prawo do emerytury. Wysokość emerytury jest naliczana w zależności od ilości przepracowanych trymestrów i wysokości pensji.

 • Anna  pisze:

  Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli będę pracować tylko 6 miesięcy z roku (powiedzmy od lipca do grudnia) i zarobię przez ten czas więcej niż te prawie 6 tys euro, to czy również zostaną mi naliczone 4 trymestry?

  • Bożena  pisze:

   Nie rozumiem pytania bo nie rozumiem co ma Pani na myśli pisząc „zarobię przez ten czas więcej niż te prawie 6 tys €. O jakie 6 tysięcy chodzi ?

 • Ula  pisze:

  Witam
  W pażdzierniku 2012 roku przyjechałam do Francji i rozpoczęłam pracę na Cheque Emploi service. Deklarowane miałam do końca 2012 roku 1637 euro za pracę. Czy to będzie liczone jako jeden trymestr ?

  • Bożena  pisze:

   W 2012 roku niezbędne minimum do uznania jednego kwartału wynosiło 1 844€. Jako że zarobiła Pani mniej niż to minimum to można się spodziewać że okres ten nie zostanie uznany. Chyba że, w momencie gdy przechodzić Pani będzie na emeryturę, zaczną obowiązywać inne zasady naliczania, uwzgledniające obniżenie tego minimum w 2015 roku.

 • Ula  pisze:

  Jeszcze jedno pytanie. W niektórych krajach UE, aby móc ubiegać się o emeryturę, trzeba przepracować konkretny okres.
  Ile to jest we Francji ?
  Czy po przepracowaniu tu 4 lat / np. mam 16 trymestrów/ i powrocie do Polski, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego w Polsce dostanę też jakąś cząstkę emerytury z Francji ?

  • Bożena  pisze:

   Za 4 lata pracy we Francji jakaś symboliczna kwota zostanie prawdopodobnie przyznana ale aby ją otrzymać będzie Pani musiała złożyć papiery we Francji, fundusz emerytalny każdego kraju Unii europejskiej wypłaca emerytury osobno. Toteż nie może Pani liczyć na doliczenie kwoty emerytury wypracowanej we Francji do emerytury wypracowanej w Polsce. Polski fundusz emerytalny powinien natomiast uwzględnić 4 lata pracy we Francji i doliczy go do stażu pracy wypracowanego w Polsce.

 • Iwona  pisze:

  Nie zrozumiałam o co chodzi z tymi trimestrami, ale jeśli mogę prosić o odpowiedz na następujące pytania.
  Mam 48 lat , Mąż 61. Zakładam we Francji spółkę, mieszkamy i rozliczamy się tam z podatków.Jaką kwotę będziemy wpłacać na poczet emerytury?Ile lat Będę musiała wpłacać by osiągnąć najniższe Swiadczenie emerytalne?Ile wynosi najniższe Świadczenie emerytalne we Francji?

  • Bożena  pisze:

   Wysokość składek emerytalnych zależy od dochodów więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie.
   Nie słyszałam nigdy o minimalnym świadczeniu emerytalnym i wiem że jego wysokość bywa nieraz całkiem symboliczne, rzędu kilkudziesięciu euro.

   • Roman  pisze:

    opisuje pani glupoty po osiagnieciu 62 lat uzalznione to jest od rocznika mozna skladac do francji jesli sie mieszka we francji lub przez zsu jesli mieszka sie w polsce r

    • Bożena  pisze:

     Czego te „głupoty” miałyby dotyczyć ? Jeśli przeczytałby Pan wpis uważnie to spostrzegł by że napisane jest w nim o stopniowym nabieraniu prawa do emerytury w zależności od rocznika. Że dopiero poczynając od osób urodzonych po 1 stycznia 1955 roku wymagany jest wiek 62 lat na odejście na emeryturę, dla roczników wcześniejszych wiek ten jest niższy.

     Natomiast kwestia załatwiania formalności, np. za pośrednictwem ZUS’u jest osobnym tematem, którego w tym wpisie po prostu nie poruszałam bo nie to było jego przedmiotem.

 • Ulka  pisze:

  Witam
  Jak się obliczane punkty Arrco? Widzę że niektóre osoby u których pracowałam nie są ujeci na wykazie…

 • AndrzejO  pisze:

  Pani Bożeno. Opiszę swój przypadek, może posłuży innym. A przy okazji mam pytanie na koniec. We Francji przepracowałem ponad 6 lat. W instytucie naukowym, Uniwersytet i CNRS (coś w rodzaju naszego PAN). W czasie pracy odprowadzano moje składki do trzech instytucji: CNAV (publiczny, odpowiednik naszego ZUS) i dwóch prywatnych: IRCANTEC i ARRCO. O czekającej mnie francuskiej emeryturze zostałem uprzejmie powiadomiony listownie przez Francuzów na kilka lat przed osiągnięciem 65 lat, już ponownie mieszkając w Polsce. Po ukończeniu 66 lat (na polską emeryturę przeszedłem od 65. roku + 10 miesięcy) zacząłem starania indywidualnie. ARRCO, gdzie uzbierałem najmniejszą pulę trymestrów, wypłaciło mi jednorazowo odpowiednią sumę. IRCANTEC wpłaca mi regularnie co miesiąc emeryturę i wyrównało wszystko od momentu kiedy nabrałem praw do pełnej emerytury francuskiej nie oglądając się na ZUS. Natomiast CNAV, mający podpisane umowy z ZUS, poprosił o odpowiednie dokumentu stwierdzające, że pobieram już polką emeryturę. Obecnie również wypłaca mi miesięczną składkę, ale wstecz zwrócił mi tylko za okres od przejścia na polską emeryturę. Za to wypłaca nieco więcej. W sumie, za te ponad 6 lat pracy dostaje od Francuzów 314 € miesięcznie + jednorazowo ok. 3200 €. Nie mam powodów do narzekania.

  A pytanie? Nigdzie nie mogę się doczytać czy istnieje jakiś limit przepracowanych trimestrów do starania się o francuską emeryturę. Dotyczy to mojej żony, która we Francji przepracowała oficjalnie w instytucjach naukowych ok. 2.5 roku. Nie otrzymała ze strony francuskiej, w przeciwieństwie do mnie, żadnego powiadomienia. Czy należy się jej cokolwiek? Z tego co Pani pisze, wynika, że jakakolwiek liczba przepracowanych trimestrów upoważnia do, nawet bardzo skromnej, emerytury. Rozpoczniemy starania u Francuzów po jej przejściu na polską emeryturę, ale chętnie dowiedziałbym się skądinąd jakie będą jej szanse.

  • Bożena  pisze:

   Biorąc pod uwagę bardzo krótki okres przepracowanego czasu żony we Francji będzie to z pewnością kwota symboliczna.

 • AndrzejO  pisze:

  Widzę, że nie doszedł. 🙂 Opiszę krótko mój przypadek, może będzie przydatny dla innych. We Francji przepracowałem ponad 6 lat. W instytucie naukowym: Uniwersytet i CNRS (odpowiednik naszego PAN). Wróciłem na stałe do Polski już wiele lat temu. Kilka lat po powrocie do kraju otrzymałem z Francji, konkretnie z CNAV, list szczegółowo opisujący kiedy mogę zacząć starania o emeryturę francuską, ile ona wyniesie i kto będzie za nią płacił. Okazuje się, że instytucje (państwowe), w których pracowałem, opłacały składkę w trzech miejscach: CNAV (publiczny, odpowiednik naszego ZUS) i dwie prywatne: IRCANTEC i ARRCO. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w Polsce (kwiecień 2016), prócz formalności związanych z polską emeryturą, zacząłem starania o emeryturę francuską. Trochę to trwało, kilka wymian listów, kilka telefonów, ale skończyło się sukcesem. ARRCO wypłaciło mi jednorazowo ponad 1000 Euro – tu uzbierałem niewiele składek. IRCANTEC wypłacił mi wstecznie prawie 1500 Euro (francuska emerytura biegła już od maja 2015), bez oglądania się na jakiekolwiek zaświadczenia z polskiego ZUS. Natomiast CNAV zażądał zaświadczenia z ZUS i zaczął wypłacać dopiero od daty przejścia na emeryturę w Polsce (wynika to z regulacji unijnych). Tyle że jest ona nieco wyższa niż gdybym na emeryturę przeszedł zgodnie z francuskim kalendarzem (w Polsce w moim przypadku było to 65 lat + 10 miesięcy). W sumie dostaję co miesiąc z Francji 314 € i nie narzekam. 🙂

  W przyszłości zamierzam wystąpić o francuską emeryturę dla żony. Ta przepracowała we Francji (uniwersytet) prawie 2.5 roku. Nie otrzymała żadnego listu z CNAV. Z tego co Pani pisze, nie istnieje limit przepracowanych trymestrów i również ona posiada prawo do francuskiej niewielkiej emerytury. Być może będzie to coś ok. 100 €. Ale otrzymywane co miesiąc jako dodatek do polskiej emerytury jest nie do pogardzenia. Serdecznie pozdrawiam.

 • Halina  pisze:

  Witam.Na imię mam Halina.Wróciłam do Polski w 2013 r.Przepracowałam w Polsce 13 lat,a we Francji 16lat. Dostarczyłam do ZUS wszystkie dokumenty do naliczenia kapitału początkowego z Polski i z Francji.Mam 59 lat.Proszę mi powiedzieć na jakiej zasadzie będzie obliczana maja emerytura za 1 rok z Polski i z Francji.Pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Zarówno w Polsce jak i we Francji zostanie uwzględniony globalny okres pracy w obu krajach. Natomiast do naliczenia wysokości emerytury każdy z tych krajów uwzględni dane pochodzące ze składek, jakie wpłynęły do jego własnego funduszu, według swych wewnętrznych przepisów.
   Nie zrozumiałam pytania dotyczącego emerytury za rok. Emerytura nie jest naliczana za rok.

 • Urszula  pisze:

  Witam Po kilku latach pracy we Francji , planuję powrót do Polski na koniec kwietnia. Czy jeżeli zarobię w kwietniu odpowiednią ilość brutto to będę miała zaliczony drugi trymestr ? Jeżeli tak , to ile brutto muszę zarobić ?
  Pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   W 2017 roku SMIC wynosi 9,76 € brutto za godzinę więc w tym roku trzeba zarobić przynajmniej 1 464 € (9,76 x 150) kwartalnie do uznania jednego kwartału pracy, 2 928 € aby uznane zostały dwa kwartały. Przypominam jednak, o czym pisałam w powyższym wpisie, że wynagrodzenie przekraczające te progi nie ma wpływu na ilość uznanych kwartałów, liczy się również płacenie składek. Ilość uznanych kwartałów zależy więc nie tylko od osiągniecia minimalnego wynagrodzenia ale również od ilości kwartałów podczas których płaciła Pani składki na fundusz emerytalny, potrącane z pensji miesięcznej. Jeżeli przepracuje Pani jedynie jeden miesiąc w drugim kwartale, nie będzie on potraktowany jak cały kwartał, nawet jeśli zarobi Pani w kwietniu 2 928 €.

 • Janina  pisze:

  Witam,
  proszę o poradę. w/g mojej daty urodzenia musze miec przepracowane 165 kwartalow tzn 41 lat 3 m-ce, abym mogla uzyskac prawo do emerytury.
  Nie majac pelnych okresow ubezpieczenia musze pracowac do uzyskania 66 lat i 7 mcy abym nie miala obnizek za kazdy brakujacy kwartal. i Tutaj moje pytanie: czy we Francji istnieje możliwość uzupełnienia okresu ubezpieczenia np. okresem pracy w gospodarstwie rolnym?

  • Bożena  pisze:

   Każda legalna praca daje prawo do emerytury, jedynie fundusz emerytalny do którego będą wpływać Pani składki przy pracy w rolnictwie będzie inny. Nie ma to większego znaczenia do naliczenia Pani emerytury.

   • Janina  pisze:

    Praca była wykonywana w Polsce i nie były odprowadzane żadne składki. W Polsce można uzupełnić staż pracy taką pracą, jednak nie wiem czy we Francji też

 • Monika  pisze:

  Osoba ma przepracowane łącznie 167 kwartałów (w Polsce i we Fracji)W samej Francji około 25 lat. We wrześniu 2019 będzie miała 62 lata. W tym roku na stałe będzie mieszkać w Polsce. Czy składając wniosek o emeryturę francuską przez polski ZUS będzie miała potrącony jakiś procent z emerytury? Jaką może mieć emeryturę zarabiając przez cały ten okres minimalne wynagrodzenie? Co jest ważne aby uzyskać maksymalnie wysoką emeryturę?

  • Bożena  pisze:

   Nie wiem na czym polega procedura załatwiania emerytury francuskiej poprzez ZUS, być może dlatego nie rozumiem o jakim potraceniu Pani pisze. Nie znam polskich przepisów, mieszkam we Francji od 35 lat.
   Nie potrafię również odpowiedzieć na pytanie jaką będzie miała emeryturę, nie znam nic z sytuacji tej osoby. Z tego typu pytaniem należy zgłosić się do kasy emerytalnej (Assurance retraite). Osoba ta, korzystając z tego że nadal jest we Francji, powinna zgłosić się do niej aby dowiedzieć się na jaką emeryturę może liczyć oraz jaka droga załatwiania formalności z nią związanych jest dla tej osoby najkorzystniejsza, bezpośrednio czy za pośrednictwem ZUS’u. Obawiam się że za pośrednictwem ZUS’u formalności będą trwały dużo dłużej.

 • ceclia  pisze:

  Witam!
  prosze o odpowiedz na moje pytanie , jesli to mozliwe. Moj màz pracuje we FR na CDI i ulegl wypadkowi przy pracy(AT), pracodawca zakomunikowal mézowi ze rozwiàze z nim umowe o prace gdy zakonczy chorobowe. Czy we FR jest ochrona przed-emerytalna? Jesli tak to ile lat przed emeryurà chroniony jest pracownik przed zwolnienie z pracy. Nadmieniam ze màz za kilka miesiécy skonczy 60 lat.

  • Bożena  pisze:

   Ochrona taka istniała kiedyś ale została zniesiona. Jednak fakt, że maż uległ wypadkowi przy pracy dostarcza mu pewnych przywilejów. Zachęcam do lektury wpisu na blogu poświęconego wypadkowi przy pracy i wpisu na temat zwolnienia pracownika będącego ofiarą wypadku przy pracy. Znajdzie w nich Pani cenne informacje.
   Jeśli maż posiada ubezpieczenie typu « Prévoyance » czyli ubezpieczenie na losowe wypadki to będzie mógł skorzystać z pewnych form pomocy na leczenie lub utrzymanie w czasie zwolnienia lekarskiego. Na ten temat również znajdzie Pani wpisy na blogu. To czy maż posiada takie ubezpieczenie należy sprawdzić na jego odcinkach płacowych, jeśli w liście potrącanych składek figuruje ubezpieczenie typu « Prévoyance » to znaczy że maż je posiada. Musi wtedy zwrócić się do pracodawcy o uzyskanie nazwy agencji ubezpieczeniowej w której został ubezpieczony (jest to ubezpieczenie kolektywne, obowiązujące pracodawców w niektórych branżach, np. w budownictwie) i do której musi się zwrócić. Pracodawca może też załatwić to sam, w imieniu pracownika ale nie zawsze to robi, lepiej na niego nie liczyć.

 • Adam  pisze:

  Przepracowalem w Polsce 7 lat, pozniej 3 lata bylem na rencie , nastepnie 5 lat we Francji (15 regimes) i do dzisiaj pracuje w USA 21 lat. Czy moge skladac wniosek o emeryture we Fracji i czy zostana mi doliczone lata z Polski i USA ?

  • Bożena  pisze:

   Każdą emeryturę należy załatwiać w kraju, w którym ją sobie Pan wypracował. Nie znam systemu amerykańskiego więc nic tu nie podpowiem. Emeryturę Polską załatwia Pan w Polsce gdy osiągnie wiek emerytalny, podobnie we Francji.

Napisz komentarz Cancel reply

....