Dni świąteczne : zasady obowiązujące w systemie Chèques Emploi Service (CESU)

Praca | Brak komentarzy

1 maja to jedyny dzień świąteczny wolny od pracy i płatny, o ile wypada w pracujący dzień tygodnia. Jeśli pracodawca chce byś pracowała, musi zapłacić Ci podwójnie.

Pozostałe dni świąteczne nie są obowiązkowo wolne od pracy i płacone gdy nie pracujesz.

Oznacza to, że jeśli pracujesz w dzień świąteczny wypadający w dzień tygodnia normalnie dla ciebie pracujący, jesteś płacona za ten dzień tak samo jak za każdy inny dzień pracy. Jedynie niektóre branże wynegocjowały sobie wynagrodzenie podwyższone.

Jeśli pracodawca zwalnia Cię z obowiązku pracy w dzień świąteczny, musi Ci za ten wolny dzień zapłacić, o ile spełniasz następujące warunki :

  • Posiadasz co najmniej 3 miesiące stażu pracy u tego pracodawcy
  • Byłaś obecna w pracy w dniu poprzedzającym dzień świąteczny i w dniu po nim bezpośrednio następującym, chyba że otrzymałaś zgodę na niestawienie się do pracy
  • Pracując w pełnym wymiarze godzin (40 godz. tygodniowo) przepracowałaś co najmniej 200 godzin w ciągu ostatnich 2 miesięcy poprzedzających dzień świąteczny
  • Pracując w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż 40 godz. tygodniowo) przepracowałaś ilość godzin stanowiących u tego pracodawcy Twój pełen etat. Na przykład, jeśli pracujesz w wymiarze 16 godzin tygodniowo, te 16 godzin stanowi Twój odpowiednik pełnego etatu.

Jeżeli pracodawca życzy sobie byś pracowała w niektóre dni świąteczne, powinien te dni sprecyzować w umowie o pracę.

Oto lista dni świątecznych we Francji :1 maja

1 styczeń – Nowy Rok

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja – Dzień Pracy

8 maja – Dzień Zwycięstwa 1945 roku

Wniebowstąpienie (Ascension) w maju

Zielone Świątki (Pentecôte) – ruchomy poniedziałek w maju

14 lipiec –Święto Republiki

15 sierpień – Wniebowzięcie NMP

1 listopad – Wszystkich Świętych

25 grudzień – Boże Narodzenie

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Napisz komentarz

....