Deklaracja podatkowa w 2017 roku

Podatki | 2 komentarze

Deklaracja podatkowa przez Internet jest obowiązkowa dla podatników, których dochody fiskalne (revenu fiscal de référence) figurujące w powiadomieniu podatkowym (avis d’impôt) z 2016 roku (czyli dochody fiskalne z 2015 roku) przekraczają 28 000€.

Podatnicy nie posiadający Internetu (np. osoby starsze lub osoby zamieszkujące regiony o słabym sygnale Internetowym) nie podlegają obowiązkowi deklaracji internetowej i mogą złożyć deklarację papierową.

W 2018 roku limit ten zostanie znowu obniżony, do 16 000€ a w 2019 roku obowiązek internetowej deklaracji ma objąć wszystkich podatników.

Próg dotyczący obowiązku zdematerializowanej płatności podatków w 2017 roku został znowu obniżony. Podatki przekraczające 2000€ nie mogą być uiszczone gotówką ani czekiem, bez względu na rytm i sposób (miesięczny, kwartalny, tradycyjny i internetowy).

Terminy składania zeznania podatkowego

Deklarację podatkową PIT w formie papierowej należy złożyć do środy 17 maja do północy. Data ta obowiązuje wszystkie departamenty.

Można ją złożyć bezpośrednio w biurze podatkowym, któremu podlegasz ze względu na swój adres zamieszkania lub wysłać pocztą na adres wskazany na pierwszej stronie formularza deklaracji, na górze po prawej stronie. Liczy się data stempla pocztowego. Deklaracja spóźniona poddana jest karze w wysokości 10 % wartości naliczonego podatku.

W 2017 roku deklaracje internetowe PIT podlegają następującym terminom zależnym od departamentu głównego miejsca zamieszkania :

 • Wtorek 23 maja dla departamentów o numerach od 1 do 19
 • Wtorek 30 maja dla departamentów o numerach od 20 – 49 (łącznie z dwoma departamentami Korsyki)
 • Wtorek 6 czerwca dla departamentów o numerach od 50 – 974/976

Osoby nie zamieszkujące terytorium Francji muszą złożyć deklaracje podatkową :

 • Do środy 17 maja w przypadku tradycyjnej deklaracji papierowej (o ile dochody fiskalne z 2015 nie przekraczały 28 000€)
 • Do wtorku 23 maja w przypadku deklaracji internetowej

Obowiązek dostarczenia RIB

W 2017 roku administracja fiskalna wymaga dostarczenia jej danych bankowych – RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Należy więc wpisać w formularzu (na dole drugiej strony) numer BIC i numer IBAN oraz dołączyć do formularza kopię RIB.

Obowiązek ten dotyczy jedynie rachunków bankowych krajów Unii europejskiej (strefa SEPA).

Obowiązek zadeklarowania stanu cywilnego dzieci w wieku 15 18 lat

Nowością wprowadzoną w 2017 roku jest obowiązek zadeklarowania dzieci w wieku 15 – 18 lat będących na utrzymaniu rodziców (dzieci urodzone miedzy 1 stycznia 1998 a 31 grudnia 2001). Dotyczy to również dzieci zamieszkujących u obojga rozwiedzionych rodzicow (résidence alternée).

Informacje te należy wprowadzić na drugiej stronie deklaracji, w sekcji C I o nazwie : Personnes à chargé en 2016 . W pierwszej części tej sekcji – Enfants à charge – należy wpisać ilość wszystkich dzieci na utrzymaniu (nie będących w związku małżeńskim) mających poniżej 18 lat i podać daty ich urodzenia. Poniżej jest miejsce na podanie daty urodzenia w przypadku dziecka niepełnosprawnego posiadającego kartę inwalidzką.

Poniżej, w części noszącej nazwę : Renseignements sur vos enfants de 15 à 18 ans należy wpisać : imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce urodzenia dzieci urodzonych miedzy 1 stycznia 1998 a 31 grudnia 2001 i niezamężnych.

W części następnej określonej : Enfants à chargé en résidence alternée, należy podać ilość dzieci poniżej 18-tego roku życia (zobacz wyżej przedział dat urodzenia) i niezamężne lub dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek oraz ich daty urodzenia.

Wszystkie powyższe informacje zostaną zarejestrowane i automatycznie naniesione w deklaracjach kolejnych lat tak, aby podatnik nie musiał ich na nowo podawać każdego roku a jedynie aktualizować.

Jak zadeklarować podatki po raz pierwszy ?

Osoby w wieku co najmniej 20 lat, posiadające obywatelstwo francuskie, otrzymają list z urzędu podatkowego informujący, że mają możliwość zadeklarowania dochodów przez Internet, powinny to uczynić taką drogą . Ich dochody figurują już w formularzu internetowym, należy tylko sprawdzić ich poprawność, ewentualnie uzupełnić dochodami dodatkowymi jeśli takie istniały, zaznaczyć przysługujące ulgi, z jakich mają prawo skorzystać i sprawdzić dane osobowe.

We wszystkich pozostałych przypadkach, osoby, które mają dochody do zadeklarowania po raz pierwszy powinny zwrócić się o papierowy formularz w swoim urzędzie podatkowym albo ściągnąć go na Internecie. Jest to formulaire cerfa 10330*21 (lub 2042).

Gdzie zadeklarować podatki w przypadku zmiany adresu ?

W przypadku deklaracji Internetowej, trafi ona do właściwego biura.

Natomiast deklaracja papierowa powinna być wysłana do urzędu odpowiadającego miejscu zamieszkania na dzień 1 stycznia roku ubiegłego czyli roku deklarowanych dochodów.

Np. jeżeli zmieniłeś adres 2 stycznia 2016 roku lub później, deklarację papierową wysyłasz do biura odpowiadającemu miejscu zamieszkania na dzień 1 stycznia 2016 roku. 

Zmianę adresu należy zaznaczyć na pierwszej stronie deklaracji papierowej.

W przypadku zmiany adresu w 2016 roku, podajesz nowy adres w kadrze „VOUS AVEZ CHANGE D’ADRESSE EN 2016” oraz datę przeprowadzki. Należy też podać ilość pokoi, (NB. PIECES), statut : lokator, współwynajmujący (colocateu)r, właściciel (propriétaire), bezpłatne zamieszkiwanie), nazwisko właściciela (lub nazwę firmy np. w przypadku HLM), nazwisko/ nazwiska współwynajmujących.

Jeżeli zmiana adresu nastąpiła w 2017 roku, wpisujesz swoje nowe dane w kadrze „VOUS AVEZ CHANGE D’ADRESSE EN 2017” : datę przeprowadzki, nowy adres, piętro, ilość pokoi.

Jak deklarować dochody z roku zawarcia małżeństwa lub związku PACS ?

Za rok, w którym związek został zawarty, w naturalny sposób dochody powinny zostać zadeklarowane wspólnie, zgodnie z zasadą dotyczącą dochodów sformalizowanego związku dwojga osób (małżeństwa lub związku partnerskiego PACS).

Wspólna deklaracja dochodów

W przypadku zawarcia małżeństwa lub związku PACS w 2016 roku, w 2017 roku dokonuje się wspólnej deklaracji obejmującej całość dochodów związku w roku 2016 .

W przypadku deklaracji internetowej trzeba zaznaczyć zmianę stanu cywilnego co otwiera okienko umożliwiające podanie niezbędnych danych osobowych partnera Pacs. System informatyczny sam uzupełni pozostałe rubryki dochodami współmałżonka.

W przypadku deklaracji papierowej, należy wypełnić tylko jeden formularz, jednego z współmałżonków/ partnerów Pacs. Na pierwszej stronie, w kadrze zatytułowanym „Déclarant 2” trzeba podać informacje dotyczące drugiego z nich. Na drugiej stronie w sekcji A należy podać własny stan cywilny, datę zawarcia związku i numer fiskalny współmałżonka/partnera Pacs. Na trzeciej stronie w sekcji 1 I należy wpisać dochody współmałżonka/partnera Pacs w kolumnie „Déclarant 2” a w przypadku dzieci na utrzymaniu, ich ilość w sekcji C na drugiej stronie deklaracji papierowej.

Osobne deklaracje dochodów

Możliwe jest również zadeklarowanie dochodów osobno ale możliwość ta dostępna jest jedynie dla roku zawarcia związku. W roku następnym trzeba już zadeklarować dochody wspólnie.

Jeżeli deklaracja jest dokonana przez Internet, każdy współmałżonek/partner Pacs dokonuje jej osobno sygnalizując zmianę stanu cywilnego i podając dane osobowe współmałżonka/partnera Pacs oraz wybierając opcję osobnej deklaracji dochodów (imposition séparée).

W przypadku deklaracji papierowej każdy wypełnia swój formularz, tak jak przed zawarciem związku ale zaznacza opcję dotyczącą osobnej deklaracji na drugiej stronie, w sekcji A, pole B : „Vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2016”. Należy też poddać numer fiskalny partnera.

Transze opodatkowania

Po uwzględnieniu ilości jednostek fiskalnych w rodzinie (nombre de parts) i podzieleniu przez nie dochodów uzyskuje się kwotę, której wartość decyduje o grupie zaszeregowania podatkowego (Tranche du revenu). W 2017 roku transze te wyglądają następująco :

 

Grupa opodatkowania

 

Stopa procentowa opodatkowania
Do 9 710 €0 %
od 9 711 € do 26 818 €14 %
od 26 819 do 71 898 €30 %
od 71 889 € do 152 260 €41 %
Ponad 152 260 €45 %

Dochody fiskalne (revenu fiscal de référence)

Dochody fiskalne stanowią kwotę, której wartość jest referencją przy załatwianiu rożnego typu formalności administracyjnych, głownie o charakterze socjalnym (zasiłki, dodatki, itd.).

Ustalenie wartości dochodów fiskalnych należy do urzędu podatkowego, który informuje podatnika o wysokości ich kwoty w powiadomieniu podatkowym (avis d’impôt), na pierwszej stronie tego dokumentu.

Dochody fiskalne obliczane są poprzez odjęcie od całości zadeklarowanych dochodów kwoty stanowiącej ich 10%. Owe 10% odpowiada kosztom zawodowym (frais professionnels). Np. jeśli dochody roczne pochodzące z pracy najemnej wynoszą 25 000€ (revenu imposable), dochody fiskalne stanowią różnicę miedzy zadeklarowanymi zarobkami, tzn. 25 000 i 10% kosztów zawodowych, tzn. 2 500 i wynoszą 22 500 €.

Reforma zmierzająca do ściągania podatków u źródła

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku, zostanie wprowadzona w życie reforma polegająca na automatycznym ściąganiu podatków u źródła, tzn. potrącaniu ich od wynagrodzenia.

Administracja fiskalna, w drugiej połowie 2017 roku, przekaże pracownikowi i jego pracodawcy wysokość kwoty potraceń miesięcznych na rzecz podatku, obliczonej na bazie dochodów z 2016 roku.

Małżeństwa i osoby żyjące w związkach PACS będą mogły zdecydować się na formułę im najbardziej odpowiadającą (taux de prélèvement individualisé) w stosunku do ewentualnych różnic wynagrodzenia.

Przewidziana też została możliwość uniknięcia przekazywania pracodawcy cyfr opodatkowania. W takim przypadku aplikowany będzie podatek neutralny (taux neutre). Uregulowanie ewentualnej różnicy miedzy opodatkowaniem rzeczywistym i neutralnym będzie odbywać się bezpośrednio na rzecz urzędu podatkowego.

Jeżeli wynagrodzenie zmniejszy się lub wzrośnie w trakcie roku, pobierany z pensji podatek zostanie dostosowany do tych zmian. Wysokość potrącanych kwot będzie aktualizowana we wrześniu.

W przypadku zmian wynikających z zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, itp., administracja fiskalna dokonywać będzie ponownego rozrachunku i przekazywać pracodawcy kwotę zmodyfikowanych miesięcznych potraceń podatkowych.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
2 komentarzy do Deklaracja podatkowa w 2017 roku

 • Malgosia  pisze:

  Witam Pani Bozeno, czy zna Pani kwote(alimentow ) jaka mozna odliczyc od podatku za rok 2016 na dziecko zamieszkujace w Polsce i uczuce sie na uczelni- studia dzienne, lub gdzie bym mogla znalesc te informacje?
  Bardzo dziekuje za odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   Nie znam tej kwoty, zresztą nie musi Pani jej znać bo nie do Pani należy odliczanie jej od dochodów, dokonuje tego urząd fiskalny. Do Pani należy jedynie wpisać we właściwej rubryce całkowitą kwotę, jaką przekazała Pani na dziecku do Polski. W jednym z wpisów na blogu opisałam dokladnie, gdzie należy tę kwotę wpisać.

Napisz komentarz

....