Deklaracja dochodów w 2016 roku

Podatki | 71 komentarzy

Fiskalna deklaracja dochodów przez Internet staje się w 2016 roku obowiązkowa. Na razie dotyczy ona niektórych podatników. Z każdym rokiem ich grupa będzie poszerzana i do 2019 r objęci zostaną wszyscy.

Osoby, które chcą wstępnie obliczyć wysokość podatku mogą skorzystać z symulatora.

Kto powinien deklarować internetowo w 2016 r ?

Obowiązek deklaracji internetowej (télédéclaration) w 2016 roku dotyczy podatników, których dochody fiskalne (revenu fiscal de référence) z 2014 roku przekraczają 40 000€.

W 2017 roku limit ten zostanie obniżony do 28 000€, w 2018 roku do 16 000€ i w 2019 roku wszyscy podatnicy zostaną objęci obowiązkiem internetowej deklaracji.

Również w tym roku wprowadzony jest obowiązek zdematerializowanej płatności za podatki przekraczające kwotę 10 000€. Oznacza to, że uiszczenie zapłaty gotówką i czekiem jest niemożliwe bez względu na wybrany rytm i sposób (miesięczny, kwartalny, tradycyjny i internetowy). Próg 10 000 € będzie każdego roku obniżany : 2000€ w 2017 roku, 1000€ w 2018 roku, 300€ w 2019 roku.

Podatnicy nie posiadający Internetu, np. osoby starsze lub osoby zamieszkujące regiony o słabym sygnale Internetowym są zwolnione z obowiązku deklaracji internetowej i mogą nadal korzystać z deklaracji papierowych. Powinni jednak uprzednio zgłosić w biurze podatkowym, że nie posiadają Internetu.

W praktyce, w 2016 roku obligacja ta będzie traktowana że sporą dozą tolerancji, toteż osoby, które nie czują się na siłach dokonać deklaracji internetowej mogą jej dokonać za pomocą deklaracji papierowej

W stosunku do osób nie respektujących obligacji internetowego deklarowania dochodów przewidziane są sankcje w wysokości 15€ za deklarację lub jej aneks, począwszy od drugiego uchybienia.

Czym są dochody fiskalne ?

Dochody fiskalne obliczane są przez urząd podatkowy poprzez odjęcie od całości deklarowanych dochodów kwoty stanowiącej ich 10%, uważanej za koszty zawodowe (frais professionnels). Np. jeśli Twoje dochody roczne pochodzą jedynie z zarobków pracy najemnej i wynoszą 20 000€ („revenu imposable”, nie mylić z „revenu brut” lub „revenu net” – znajdziesz je w ostatnim odcinku płacowym z 2015 roku), „revenu fiscal de référence” stanowi różnicę miedzy zadeklarowanymi zarobkami i 10% kosztów zawodowych (frais professionnels) i wynosi 18 000€ (20 000 – (0,1 x 20 000).

„Revenu fiscal de référence” figurują na pierwszej stronie powiadomienia o podatkach („avis d’impôt). Wartość ta stanowi kwotę, którą podaje się przy załatwianiu rożnego typu formalności, wtedy gdy konieczne jest podanie dochodów fiskalnych.

Jaki jest termin złożenia zeznania podatkowego ?

Papierową deklarację w tym roku należy złożyć do środy 18 maja do północy. Data ta obowiązuje wszystkie departamenty.

Możesz ją złożyć w biurze podatkowym, któremu podlega Twoje miejsce zamieszkania lub wysłać pocztą na adres wskazany na pierwszej stronie papierowego formularza deklaracji, na górze po prawej stronie. Liczy się data stempla pocztowego, tzn. list wrzucony do skrzynki pocztowej 18 maja wieczorem będzie posiadał stempel z 19 maja i deklaracja będzie spóźniona, co powoduje karę w wysokości 10 % wartości naliczonego podatku.

Dla deklaracji internetowych obowiązują w 2016 roku terminy zależne od departamentu głównego miejsca zamieszkania :

 • 24 maja dla departamentów n° 1 – 19
 • 31 maja dla departamentów n° 20 – 49 (łącznie z dwoma departamentami Korsyki)
 • 7 czerwca dla departamentów n° 50 – 974/976 oraz dla osób nie zamieszkujących aktualnie terytorium Francji

Korzyści płynące z deklaracji internetowej

Wybór Internetowego zeznania podatkowego dostarcza pewnych przywilejów :

 • Możliwość korygowania błędów dzięki możliwości wielokrotnego modyfikowania danych
 • Natychmiastowa informacja o wysokości podatku
 • Uzyskanie prowizorycznego „avis d’impôt”, tzn. dokumentu noszącego nazwę „avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu”. Służy on do wykazania dochodów przy załatwianiu formalności administracyjnych, np. w CAF, MSA, instytucjach komunalnych, przy wynajmie mieszkania, itd. Deklarując dochody za pomocą zeznania na papierze trzeba czekać na avis d’impôt aż do sierpnia, co może blokować załatwianie niektórych spraw.
 • Łatwe i szybkie obliczenie kosztów transportu (frais kilomètriques) osobom, które takie koszty deklarują .
 • Opłatę za podatki przelewem
 • Zarzadzanie miesięcznymi spłatami podatku
 • Wydłużenie czasu na złożenie zeznania podatkowego

Jak zadeklarować podatki po raz pierwszy ?

Osoby mające co najmniej 20 lat i posiadające obywatelstwo francuskie, które otrzymają list z urzędu podatkowego informujący, że mają możliwość zadeklarowania dochodów przez Internet, powinny to uczynić taką drogą . Ich dochody są już wstępnie wpisane w formularzu internetowym, należy tylko sprawdzić ich poprawność, uzupełnić ewentualnymi dochodami dodatkowymi, zaznaczyć przysługujące ulgi, z jakich mają prawo skorzystać i sprawdzić dane osobowe.

We wszystkich pozostałych przypadkach, osoby, które mają dochody do zadeklarowania po raz pierwszy powinny zwrócić się o papierowy formularz w swoim urzędzie podatkowym albo ściągnąć go z Internetu . Jest to formulaire cerfa 10130*20

Gdzie deklarować podatki w razie zmiany adresu ?

Jeżeli deklarujesz przez Internet, deklaracja trafi do właściwego biura.

Natomiast deklaracja papierowa powinna być wysłana do urzędu odpowiadającego miejscu zamieszkania na dzień 1 stycznia roku ubiegłego czyli roku deklarowanych dochodów.

Np. jeżeli zmieniłeś adres 2 stycznia 2015 roku, deklarację papierową wysyłasz do biura odpowiadającemu miejscu zamieszkania w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Zmianę adresu należy zaznaczyć na pierwszej stronie deklaracji papierowej.

W przypadku zmiany adresu w 2015 roku, podajesz nowy adres w kadrze „CHANGEMENT D’ADRESSE EN 2015” oraz datę. Jeżeli zmiana adresu nastąpiła w 2016 roku, wpisujesz datę i nowy adres w kadrze „CHANGEMENT D’ADRESSE EN 2016”

Jak deklarować dochody z roku zawarcia małżeństwa lub związku PACS ?

Za rok, w którym związek został zawarty, w naturalny sposób dochody powinny zostać zadeklarowane wspólnie, zgodnie z zasadą dotyczącą dochodów sformalizowanego związku dwojga osób (małżeństwa lub związku partnerskiego PACS).

Wspólna deklaracja dochodów

W przypadku zawarcia małżeństwa lub związku PACS w 2015 roku, w 2016 roku dokonuje się wspólnej deklaracji obejmującej całość dochodów związku w roku 2015 .

W przypadku deklaracji internetowej trzeba zaznaczyć zmianę stanu cywilnego co otwiera okienko umożliwiające podanie niezbędnych danych osobowych partnera. System informatyczny sam uzupełni pozostałe rubryki dochodami współmałżonka.

W przypadku deklaracji papierowej, należy wypełnić tylko jeden formularz, jednego z współmałżonków/ partnerów. Na pierwszej stronie, w kadrze zatytułowanym „Déclarant 2” trzeba podać informacje dotyczące drugiego z nich. Na drugiej stronie w sekcji A należy podać własny stan cywilny, datę zawarcia związku i numer fiskalny współmałżonka/partnera. Na trzeciej stronie w sekcji 1 I należy wpisać dochody współmałżonka/partnera w kolumnie „Déclarant 2” a w przypadku dodatkowych osób na utrzymaniu (dzieci, rodzice), ich ilość w sekcji C na drugiej stronie.

Osobne deklaracje dochodów

Istnieje jednak możliwość zadeklarowania dochodów osobno ale dostępna jest ona jedynie dla roku zawarcia związku. W roku następnym trzeba już zadeklarować dochody wspólnie.

Jeżeli deklaracja jest dokonana przez Internet, każdy współmałżonek/partner dokonuje jej osobno sygnalizując zmianę stanu cywilnego i podając dane osobowe współmałżonka/partnera oraz wybierając opcję osobnej deklaracji dochodów (imposition séparée).

W przypadku deklaracji papierowej każdy wypełnia swój formularz, tak jak przed zawarciem związku ale zaznacza opcję dotyczącą osobnej deklaracji na drugiej stronie, w sekcji A, pole B „Vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2015. Należy też poddać numer fiskalny partnera.

Prime pour emploi

W 2016 roku „Prime pour emploi” została zniesiona i zastąpiona przez „Prime d’activité”.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
71 komentarzy do Deklaracja dochodów w 2016 roku

 • Malgorzata B.  pisze:

  ściągam deklarację z tej strony, ale nie wiem dlaczego drukują sie puste kartki ( drukarka sprawna , bo drukuję w miedzy czasie inne teksty ?

  • Bożena  pisze:

   Ja na swojej drukarce drukuję ten plik prawidłowo.

 • Natalia  pisze:

  Witam,
  Mam pytanie jak wypełnić rozliczenie podatkowe w przypadku osób żyjących w konkubinacie,które mają dziecko?

  • Bożena  pisze:

   Osoby żyjące w konkubinacie wypełniają każde własną deklarację podatkową osobno.
   Muszą miedzy sobą uzgodnić, które z nich zadeklaruje dziecko na swoim utrzymaniu, dziecko nie może być deklarowane dwa razy.

   Rodzic, który nie deklaruje dziecka, może odliczyć od swych dochodów sumy „lożone” na dziecko drugiemu rodzicowi (swego rodzaju alimenty – pension alimentaire). Radzi się, jeśli oboje rodzice pracują, by każde z nich posiadało własne konto w banku i ustaloną miedzy sobą kwotę na dziecko przelało lub co miesiąc przelewało rzeczywiście na konto rodzica, które deklaruje utrzymanie dziecka. Drugi rodzic musi zadeklarować otrzymywanie tej samej sumy. Oboje posiadać będą w ten sposób niezbędny dowód na kwoty deklarowane z tytułu „pension alimentaire”. Tego typu rozwiązanie nie jest oczywiście możliwe gdy tylko jeden rodzic pracuje.

   O tym jak deklarować „pension alimentaire” na dziecko w wolnym związku opisałam we wpisie pod tytułem : „Podatek od dochodów : co możesz odliczyć ?”

   Jeśli oboje rodzice pracują, mogą skorzystać z symulatora do obliczania podatków aby ustalić, które z nich i jaką kwotę powinien deklarować jako „pension alimentaire” aby należność podatkowa była dla budżetu ich związku najkorzystniejsza. W powyższym wpisie dodałam link do takiego symulatora (na początku).

 • Marta  pisze:

  Witam. Jakie dokumentacje nalezy dolaczyc? Z gory dziekuje za informacji.

  • Bożena  pisze:

   Proszę sprecyzować pytanie. Do czego miałaby Pani dołączać dokumenty ?

 • Marta  pisze:

  Witam. Jakie dokumenty nalezy dolaczyc? Dziekuje

 • Klaudia T  pisze:

  Dzień dobry 🙂 mam pytanko czy orientuje się Pani może jak wygląda rozliczanie tzw ” frais réel” ? chodzi mi o dojazdy do pracy oraz o posiłki opłacone przeze mnie w miejscu pracy. Dodam również że w październiku zmieniłam samochód. nie mam pojęcia jak się za to zabrać i jakie druki należałoby wypełnić. Z góry bardzo dziękuje za pomoc oraz za tą stronę, która już nieraz mi pomogła 🙂 Pozdrawiam serdecznie 🙂

  • Bożena  pisze:

   To zalezy czy jest Pani pracownikiem najemnym czy pracownikiem niezaleznym.

   • Klaudia T  pisze:

    Najemnym 🙂 pracuje w firmie państwowej ale na umowie z pole empoi i mission locale.

    • Bożena  pisze:

     Co to jest za umowa ? To jest ważne bo być może ma Pani prawo do zwrotu przynajmniej części swych kosztów transportu w Pôle emploi. Nie mogę na ten temat wypowiedzieć się nie wiedząc o jaką umowę chodzi.

     Proszę przeczytać wpis na blogu na temat kosztów transportu, w kategorii „praca”. Być może pracodawca mogły w Pani kosztach partycypować.

     Pracownik najemny normalnie nie odlicza swych kosztów za transport do pracy, robi to urząd podatkowy, od dochodów netto odliczone zostaje 10% z tytułu takich i podobnych kosztów, nazywają się one „frais professionnels” a odliczenie to figuruje na drugiej stronie na górze w „avis d’impôt.

 • Natalia  pisze:

  Dziękuję bardzo za informacje! Świetny blog!Pozdrawiam.

 • Marta  pisze:

  Chodzi mnie o rozliczenie podatku wiem, ze mam zlozyc xero dowodu, fiszki oraz adres zamieszkania. Mieszkam u kogos mam zaswiadczenie od tej osoby xero dowodu i rachunkowage EDF czy cos jeszcze musze miec? Dziekuje

  • Bożena  pisze:

   Normalnie nie składa się dokumentów deklarując dochody do urzędu podatkowego, chyba że robi to Pani po raz pierwszy. Czy deklaruje Pani po raz pierwszy ?

   • Marta  pisze:

    Tak,deklaruje pierwszy raz.

   • Marta  pisze:

    Tak, deklaruje pierwszy raz.

    • Bożena  pisze:

     Wydaje mi się że wymieniła Pani wszystkie dokumenty, ważne jest by dostarczyć te, o które Panią urząd prosi.

     • Marta  pisze:

      Dziekuje za informacji.

 • Olga  pisze:

  Dzień dobry. Czy orientuje sie pani gdzie mam wpisac zarobki uzyskane z działalności gospodarczej w Polsce, chodzi o firme jednoosobowa. Z tego co wiem to chodzi o formularz numer 2047, ale w której rubryce to wpisac? dziękuje.

  • Bożena  pisze:

   Deklarację 2047 wypełnia się wtedy, gdy miejsce stałego zamieszkania i ośrodek interesów życiowych znajduje się we Francji i jednocześnie umowa fiskalna przewiduje, że dochody pochodzące z zagranicy są wprawdzie opodatkowane w kraju, z którego pochodzą ale są uwzględniane do ustalenia poziomu opodatkowania we Francji (tzw. podstawa opodatkowania). Ja w polsko-francuskiej umowie fiskalnej takiej dyspozycji nie znalazłam dlatego myślę, że nie musi Pani wypełniać tej deklaracji. Nie jestem jednak fiskalistą i radzę upewnić się w biurze podatkowym bo nie jestem pewna, czy dodatkowe postanowienia nie zostały do tej umowy dołączone później.

   Jeżeli okazałoby się że trzeba je zadeklarować w deklaracji 2047, to dochody z działalności gospodarczej wpisuje się w rubrykach należących do sekcji Nr. 8. W ostatniej kolumnie trzeba podać kwotę, odpowiadającą zyskowi pomniejszonemu o wartość podatku.

   Jeżeli jednocześnie posiada Pani dochody we Francji albo figuruje Pani we francuskiej deklaracji męża, to deklarację 2047 należy dołączyć do francuskiej deklaracji 2042, w której dodatkowo musi Pani wpisać, w rubryce 8 TI sekcji Divers (autres que les salaires et pensions) kwoty zadeklarowane w formularzu 2047.

   • Bożena  pisze:

    Pani Olgo,

    W mojej poprzedniej odpowiedzi na Pani pytanie dotyczącej deklarowania dochodów z działalności gospodarczej w Polsce zastrzegłam się, że nie jestem fiskalistą, dlatego nie byłam pewna czy i jak należy je deklarować. Zadzwoniłam w tej sprawie do urzędu podatkowego. Dowiedziałam się, że trzeba wypełnić :
    1. Deklarację 2047 w dwóch sekcjach : w sekcji nr 5 w rubryce 51 dla działalności handlowej, przemysłowej i rzemieślniczej, w rubryce 52 dla działalności niehandlowej oraz w sekcji nr 6. W obu sekcjach podać należy dochód przed naliczeniem polskiego podatku.
    2. Deklarację 2042 w rubryce 8TK – podaje się tę samą kwotę
    3. Deklarację 2042 C Pro w rubryce 5KI dla działalności handlowej, w rubryce 5QI dla działalności niehandlowej – podaje się tę samą kwotę

    Przy okazji poinformowałam się na temat dochodów z wynajmu mieszkania w Polsce. Należy wypełnić :

    1. Deklarację 2042 w rubryce 8TI
    2. Deklarację 2047 w sekcji nr 8
    Wpisuje się kwotę pozostałą po odjęciu podatku zapłaconego w Polsce.

 • ionkaa  pisze:

  Witam,chcialabym rozliczyc sie przez internet,mam nr fiscal i nr declarant en ligne,nie mam jeszcze mot de passe. Prubuje stworzyc haslo: Mam wpisac w trzecia rybryke,, Revenu fiscal de référence,(,Saisissez le montant figurant sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu.)to ma byc kwota ostatniego rozliczenia za 2014 r?Dziekuje

  • Bożena  pisze:

   Ostatnie „avis d’impôt” to jest zawiadomienie podatkowe, które otrzymała Pani w 2015 roku za dochody z 2014 roku.

 • Magdalena  pisze:

  Witam, mam pytanie, bo pogubilam się i nie mogę znaleźć rubryki gdzie wpisać liczbę przepracowanych godzin w roku? W zeszłym roku wpisywalam to w okienko 1AV, a w tym roku nie mam tego podpunktu? I drugie pytanie, mieszkanie wynajmowane nieumeblowane, wpisać to też gdzieś, żeby nie płacić podatku mieszkaniowego (taxe habitation)? Dziękuje za odpowiedzi.

  • Bożena  pisze:

   Rubryka dotycząca godzin zniknęła z formularza bo przestała być potrzebna więc nie musi Pani ich deklarować.
   Jeśli chodzi o „taxe d’habitation” to fakt wynajmowania mieszkania nieumeblowanego nie zwalnia z tego podatku, większość ludzi wynajmuje właśnie mieszkania nieumeblowane, liczy się powierzchnia i wartość lokalu. Dlatego na pierwszej stronie formularza deklaracji podatkowej jest miejsce do zaznaczenia powierzchni w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

 • Patrycja  pisze:

  świetny artykuł ale przydałby się taki który powie jak się trzeba rozliczać krok po kroku 🙂

 • Magdalena  pisze:

  Changement adresse, Appartament i podpunkty
  N*, Étage, Escalier, Bâtiment, Residence, NB.pièces. Jeśli wynajmuje w domu wolnistojącym pierwsze pietro, schody mam na zewnątrz i dwa pokoje z salonem, to Étage mam wpisać 1, Escalier- tak, NB.pièces-3 (bez kuchni i łazienki) a reszte zostawić pustą? I gdzie wpisać metrarz mieszkania? Dziekuje za odpowiedzi.

  • Bożena  pisze:

   Wpisuje Pani informacje, które dotyczą miejsca, w którym Pani mieszka. Jeśli nie jest to rezydencja złożona z kilku budynków (Bâtiment) to nic nie wpisuje się, jeśli nie ma tam kilku klatek schodowych, to również nic nie trzeba wpisać w miejscu „escalier”. Miejsce na „résidence” dotyczy jej nazwy bo we Francji rezydencje często posiadają swoje nazwy własne. Jeśli nie ma miejsca na podanie powierzchni, nie trzeba jej podawać. Proszę nie pomylić się z rubrykami dotyczącymi roku zmiany adresu bo są dwie: dla zmiany adresu, która nastąpiła w 2015 roku i dla zmiany adresu, która nastąpiła w 2016 roku. Nie trzeba zapomnieć podania daty tej zmiany.

 • Marcin  pisze:

  Czy pierwszą deklarację mogę wrzucić do skrzynki urzędu czy muszę ją złożyć osobiście ?
  Wyczytałem w komentarzach o kserokopii dowodu osobistego dołączanej do deklaracji. Czy to konieczne ? Nie ma takiej informacji na dokumentach ściągniętych ze strony urzędu. Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Obojętnie czy wyśle Pan deklarację podatkową pocztą czy też odda na miejscu. Kopia dowodu nie jest konieczna.

   • Marcin  pisze:

    Dziękuję bardzo. A czy konieczne jest dołączenie do pierwszej deklaracji kopii dowodu osobistego,kopii potwierdzających dochody (praca, BTP, S.S. ) ?

  • Bożena  pisze:

   Ma Pan rację , na ostatniej stronie deklaracji podatkowej (stronie nr. 6) podane są dokumenty jakie należy dołączyć do pierwszej deklaracji podatkowej i są to jedynie dokumenty związane z miejscem zamieszkania. Nie jest wymagana kopia dowodu tożsamości ani dowody na zadeklarowane kwoty (trzeba je jednak posiadać w razie kontroli).

   Toteż w zależności od tego gdzie się mieszkało na dzień 31 grudnia 2015 roku (w wynajętym lokalu, w hotelu, schronisku czy u rodziców) należy dołączyć następujące dokumenty :

   • W mieszkaniu wynajętym przez siebie lub wspólnie z kimś – kopię umowy wynajmu dotyczącego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2015

   • U kogoś – „Attestation d’hébérgement” czyli oświadczenie osoby u której Pan mieszkał na dzień 31 grudnia 2015, zaświadczającej na honor, że Pan u niej mieszkał (od takiej do takiej daty). Do takiego oświadczenia musi być dołączona kopia jej ostatniego powiadomienia o podatku lokalnym Avis taxe d’habitation lub Avis de taxe foncière lub kopia jej umowy o wynajem mieszkania, w którym Pan mieszkał. Do sporządzenia takiego oświadczenia osoba może skorzystać z gotowego formularza, którym jest piąta strona deklaracji podatkowej.

   • W hotelu – oświadczenie osoby zarządzającej hotelem że Pan tam mieszkał na dzień 31 grudnia 2015

   • W schronisku lub innym miejscu zbiorowego zakwaterowania – oświadczenie osoby nim zarządzającej że Pan tam mieszkał na dzień 31 grudnia 2015

   • U rodziców i należał Pan dotąd do ich gospodarstwa fiskalnego– imiona i nazwiska rodziców oraz ich adres

 • Olga  pisze:

  Dziękuje slicznie za odpowiedzi. Moja deklaracja została wysłana :)Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest obowiązkowe rozliczanie się z działalność gospodarczej w Polsce, osobom które mieszkają we Francji? Pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli mieszka się we Francji i posiada tu dochody to w zasadzie należy zadeklarować dochody z działalności gospodarczej pochodzące z Polski. Nie płaci się za nie we Francji podatku ale są one uwzględniane do ustalenia poziomu opodatkowania.

 • Mariusz  pisze:

  Jak długo może wynosić czas oczekiwania na odpowiedź przy pierwszej deklaracji?

  • Bożena  pisze:

   Nie ma znaczenia czy deklaracja złożona została pierwszy raz czy kolejny, wszyscy otrzymują powiadomienie podatkowe w sierpniu.
   Natomiast ważne jest aby dostarczyć, w przypadku pierwszej deklaracji, dokument dotyczący miejsca zamieszkania. Informacja o jego naturze figuruje na ostatniej stronie formularza deklaracji podatkowej. Tam też jest napisane, że jeśli dokument taki nie zostanie dołączony do deklaracji, ta ostatnia nie będzie uwzględniona.

 • Mariola  pisze:

  Witam chcialam zapytac pracuje jako femme de ménage pracuje avec CESU . Prasuje tez w domu , chcialam zapytac czy moglabym odliczyc sobie zakup zelazka . Jesli Tak to île i jak to zalatwic . Dziekuje

  • Bożena  pisze:

   Zakup żelazka, jeśli prasuje Pani dla kogoś u siebie w domu, może być jedynie kwestią negocjacji. Podobnie kwestia zużycia energii elektrycznej, która przecież też Panią w takiej sytuacji obciąża. Jeśli Pani żelazko zepsuło się, to może Pani to udowodnić i wtedy ja na Pani miejscu wystąpiłabym o zwrot polowy wartości zakupu żelazka nowego. Jeśli żelazko nie zepsuło się, to trudniej jest domagać się zakupu nowego.

   Bardziej uzasadnione wydaje mi się domaganie się zwrotu kosztów za energie, a raczej partycypację pracodawcy w Pańskich opłatach za energię.

 • Aneta  pisze:

  Witam
  Wysłalismy z mężem deklarację podatkową we Francji za 2015 rok. Robiliśmy to pierwszy raz.
  Do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi z urzedu. Czy to normalne? Czy musimy działać czy jeszcze warto poczekać?

  • Aneta  pisze:

   Poprawiam- nie deklaracje podatkową tylko deklaracje dochodów. Przepraszam za pomyłke

 • magda27  pisze:

  Dobry wieczór.
  Mam takie pytanie odnośnie podatków jak to jest bo ja mieszkam we Francji
  już dobre parę lat ale nie pracuję wcale tylko mąż pracuje ale nie we
  Francji tylko w Luxemburgu we Francji tylko mieszkamy i czy musimy
  rozliczać się z podatku.Proszę o szybką odpowiedź.Do usłyszenia.

  • Bożena  pisze:

   Osoby mieszkające na terytorium Francji ale pracujące w Luxemburgu płacą podatek od zarobionych tam dochodów w Luxemburgu.

   Nie zwalnia ich to z dokonania deklaracji podatkowej we Francji.

   Należy w niej zadeklarować dochody obu współmałżonków, czyli również dochody pochodzące z Luxemburga. Te ostatnie nie będą opodatkowane we Francji ale zostaną wzięte pod uwagę do ustalenia globalnych dochodów rodziny i zaaplikowania odpowiadającej im transzy opodatkowania dla dochodów francuskich.

   Osoba pracująca w Luxemburgu otrzymuje na koniec roku zaświadczenie od swego pracodawcy o zarobionych kwotach (certificat de rémunération). Kopię tego dokumentu należy dołączyć do francuskiej deklaracji podatkowej. Należy również wypełnić formularz 2047K będący deklaracją podatkową obowiązującą osoby, które posiadają dochody zagraniczne.

   Jeżeli nie posiadaj Państwo dochodów we Francji i biorąc pod uwagę że Pani nie pracuje, we Francji nie będziecie nic płacić.

 • Aneta  pisze:

  Witam
  Wysłalismy z mężem deklarację dochodów we Francji za 2015 rok. Robiliśmy to pierwszy raz.
  Do tej pory nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi z urzedu. Czy to normalne? Czy musimy działać czy jeszcze warto poczekać?

  • Bożena  pisze:

   Należy zgłosić się do urzędu podatkowego bo powiadomienie podatkowe powinni byli Państwo otrzymać w sierpniu zeszłego roku, jeśli chodzi o dochody za rok 2015.

 • Magda27  pisze:

  Mam problem bo nie zadeklarowałam deklaracji podatkowej 2015 czy mogłabym jeszcze złożyć papiery i czy długo bym musiał czekac?

  • Bożena  pisze:

   Trzeba złożyć taką deklarację ale koniecznie na właściwym formularzu, dotyczącym dochodów z roku, który będzie Pan deklarował. Jeśli nie zadeklarował Pan w 2015 roku dochodów zarobionych w 2014 roku, to musi je zadeklarować na formularzu deklaracji z 2015 roku. Jeśli zaś chodzi Panu o dochody zarobione w 2015 rok, to należy je zadeklarować na formularzu z 2016 roku.

   • Magda27  pisze:

    Dobry wieczór jeszcze jedno pytanie czy dostaje się jakieś kary za późne złożenia deklaracji i czy długo trzeba czekać na avis d’impot .

    • Bożena  pisze:

     Istnieją kary za spóźnione uiszczenie podatku. Proszę poczytać o karach w jednym z wpisów na blogu poświęconych podatkom. Nie wiem czy istnieje kara za spóźnioną deklarację ale sprowadza się ona do tego samego : spóźnionego opłacenia podatku. Najmniejsza kara wynosi 10 % kwoty do zapłacenia.

 • Andrzej  pisze:

  Witam serdecznie.Czy składajac po raz pierwszy deklarację za dochody można to zrobić przez internet,czy trzeba osobiście udać się do urzedu wypełnic formularz?Drugie pytanie,jakie są progi podatkowe jesli chodzi o dochody za rok 2016?Dziękuję i pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Pierwszy raz trzeba zadeklarować dochody w sposób klasyczny. Aby móc dokonać deklaracji drogą internetową potrzebna jest znajomość numeru fiskalnego i numeru do zadeklarowania, które zostaną podane do wiadomości w zawiadomieniu podatkowym.
   W 2016 roku progi podatkowe są następujące :
   • Dochody poniżej 9 700€ : 0%
   • Od 9 700€ do 26 791€ : 14,00%
   • Od 26 791€ do 71 826€ : 30,00%
   • Od 71 826€ do 152 108€ : 41,00%
   • Powyżej 152 108€ : 45%

 • EDI  pisze:

  Dzien dobry.Czy będąc nierezydentem Francji,mam na mysli zameldowanie stałe w Polsce,a pracując więcej niż 183 dni we Francji obowiązują mnie te same progi podatkowe jak dla rezydentów?

  • Bożena  pisze:

   Progi sa te same.

 • EDI  pisze:

  Dzien dobry.Pracowałem we Francji 10 miesięcy i mam obowiązek rozliczyc sie we Francuskim urzedzie skarbowym.Czy będąc nierezydentem Francji obowiązują mnie takie same progi podatkowe jak dla rezydentów ,czy są one inne?Dziękuję

 • jack  pisze:

  a jeśli nie mam zameldowania w Francji w grudniu 2016 to jak mam się rozliczyć a pracowałem ponad 183 dni

  • Bożena  pisze:

   Zameldowanie we Francji nie istnieje, liczy się adres pod jakim Pan rzeczywiscie mieszkał we Francji w 2016 roku.

   • jack  pisze:

    tak ale słyszałem że do rozlicenia potrzebny jest adres z grudnia a ja takiego niemam bo byłem w Polsce od początku listopada 2016 do kwietnia 2017

 • kasia  pisze:

  Witam deklaracje podatkową składam pierwszy raz i czy ja i mój partner możemy wpisać dziecko czy tylko jedno z nas ?i jakie dokumenty są potrzebne ?

  • Bożena  pisze:

   W jednym z wpisów na blogu opisałam zasady deklarowania dzieci w przypadku związku PACS. Jeżeli nie sformalizowaliście swego związku i składacie osobne deklarcje to tylko jedno z Was może zadeklarować dziecko. Musicie więc ustalić miedzy sobą które z Was je zadeklaruje.

   Przy składaniu pierwszej deklaracji należy jedynie dołączyć do niej dokumenty wymienione na stronie nr. 5, w zależności od typu miejsca zamieszkania (wynajem, wspólwynajem, zamieszkiwanie bezpłatne u kogoś, itd.).
   Jeżeli mieszka Pani w mieszkaniu wynajmowanym jedynie na imię i nazwisko partnera, powinien on wypełnić „attestation d’hébergement” znajdującą się na 6-tej stronie formularza deklaracji podatkowej (ostatnia strona) i dołączyć do niej kopię umowy najmu mieszkania lub kopię „avis de taxe d’habitation lub kopię „taxe focière, jeśli jest on właścicielem lokalu.

   Nie musi Pani dołączać żadnych dokumentów potwierdzających zadeklarowane kwoty dochodów ale należy mieć je w dyspozycji na życzenie administracji fiskalnej.

 • jack  pisze:

  ?

 • Adelcia  pisze:

  Jak się rozliczać jeżeli to moja pierwsza deklaracja i w tym roku brałam ślub a mąż rozliczenia się w Polsce?

  • Bożena  pisze:

   Jeżeli w 2016 roku pracowała Pani i nadal mieszka we Francji to należy zwrócić się do urzędu podatkowego któremu podlega Pani że względu swój adres zamieszkania i poprosić o formularz deklaracji podatkowej, wypełnić go i złożyć w tym samym urzędzie najpóźniej do środy 17 maja do północy. Jako że ślub wzięła Pani dopiero w 2017 roku a deklaracja dotyczy dochodów za 2016 rok, więc składa ją Pani osobno, jakby była osobą niezamężną .

  • Bożena  pisze:

   We wpisie dotyczącym deklaracji podatkowej w 2017 roku podałam link do formularza deklaracji podatkowej, którą powinna Pani wypełnić i wysłać na adres urzędu, któremu podlega ze względu na swe miejsca zamieszkania we Francji.

   Dwie ostatnie strony tego formularza dotyczą zadeklarowania miejsca zamieszkania, które koniecznie trzeba zgłosić wraz z deklaracją podatkową. Bez tego deklaracja nie zostanie uznana. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące tego zgłoszenia i rodzaju dokumentów jakie należy dołączyć, dotyczących miejsca zamieszkania, są w na 5-tej stronie tego formularza. Nie dołącza się żadnych dokumentów dotyczących dochodów.

   Deklaruje Pani jakby była osobą samotną bo deklaracja dotyczy dochodów z 2016 roku a wtedy jeszcze nie była Pani zamężna.

 • jack  pisze:

  w wcześniejszym wpisie pisała Pani o miejscu zamieszkania tj. w dniu 31 grudnia w moim przypadku 2016 r ,takiego niemam jak więc mam się rozliczyć przypomne we Francji pracowałem ponad 183 dni a w Polsce nie uzyskałem zadnego dochodu jak rozliczyć ?

  • Bożena  pisze:

   Bez względu na to kiedy Pan mieszkał i pracował we Francji, jeśli deklaruje Pan po raz pierwszy, należy zgłosić się do urzędu podatkowego któremu podlega adres po którym Pan mieszkał i poprosić o formularz deklaracji, wypełnić ją i złożyć najpóźniej do 17 maja o północy. Lub ściągnąć go na Internecie. W ostatnim wpisie na blogu, dotyczącym tegorocznej deklaracji podałam link. Komentarz swój napisał Pan pod wpisem dotyczącym deklaracji zeszłorocznej.

 • jack  pisze:

  Dziękuje

 • Piotr  pisze:

  Rozliczam sie pierwszy w tym roku za 2016 rok ale nie zlozylem jeszcze dokumentow. Co najlepiej zrobic w mojej sytuacji gdy termin juz minal ?

  Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Złożyć deklarację spóźnioną.

  • Aneta  pisze:

   Ja składałam deklaracje grubo po terminie i nie miałam żadnych kar czy odsetek za spóznienie.

   • Bożena  pisze:

    Jeśli nie miała Pani podatku do zapłacenia to kara, która stanowi 10% podatku nie ma od czego być zaaplikowana. W przeciwnym razie zostaje zaaplikowana automatycznie.

 • Grzegorz  pisze:

  Witam , mam pytanie , czy rozlicza pani podatek we Francji

  • Bożena  pisze:

   Jeśli napisze Pan do mnie korzystając z funkcji „Kontakt” wyjaśniając na czym polega trudność wypełnienia deklaracji to ułatwi mi to udzielenie odpowiedzi.

Napisz komentarz

....