CESU : umowa zlecenie czyli CDD

Praca | 14 komentarzy

W sektorze Chèque Empoi Service Universel (CESU) zatrudnienie odbywa się z umową na okres nieokreślony CDI. Kodeks pracy ŚCISLE OKREŚLA SYTUACJE pozwalające zatrudnić pracownika na umowę zlecenie (CDD) w tej branży.

Przykładem takich sytuacji może być zastępstwo chorego pracownika w okresie jego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Inne sytuacje opisane są niżej.

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY CDI I CDD ?

Umowa o pracę na czas nieokreślony (CDI – Contrat à Durée Ineterminée) jest nielimitowana w czasie. Zerwanie tego typu umowy może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy przy najmniej jedna ze stron tego sobie życzą.

Natomiast umowa typu CDD jest umową na okres czasu określony w umowie i ustaje w terminie przez nią ustalonym. Czas jej trwania może być wyznaczony konkretnymi datami (np. od 20 maja do 30 czerwca) ale może również być bliżej nieokreślony, gdy zakończenie umowy jest uzależnione od nastąpienia pewnego wydarzenia, którego daty pracodawca nie zna w momencie podpisania umowy. Takim momentem może być np. powrót do pracy pracownika będącego np. na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wychowawczym.

PRZYPADKI DOPUSZCZAJĄCE  CDD W SYSTEMIE CESU 

Jedynie 4 przypadki legalnie uzasadniają podpisanie CDD   :

 1. Zastępstwo na okres nieobecności pracownika pracującego na umowie CDI. Długość trwania CDD z takiego powodu może być określona konkretnymi datami lub też zakończenie umowy uzależnione jest od daty powrotu zastępowanego pracownika. Tego typu powód podpisania CDD nie może przekraczać 18 miesięcy.
 1. Zatrudnienie spowodowane trudnym do przewidzenia wcześniej niemożliwym do uniknięcia nawałem pracy. W takim przypadku pracodawca musi być w stanie udowodnić bezpośredni związek miedzy nagłym nawałem pracy i potrzebą zatrudnienia pomocy domowej, co nie jest łatwe. Długość trwania takiej umowy zlecenia musi być określona konkretnymi datami. Żadna tymczasowa potrzeba nie uzasadnia legalnego podpisania umowy CDD w systemie CESU bez precyzyjnego określenia czasu jej trwania, za pomocą konkretnych dat.
 1. Zamiana odchodzącego pracownika na nowego w perspektywie ostatecznej likwidacji stanowiska pracy. Taka sytuacja może zaistnieć wtedy, gdy pracownik zatrudniony z CDI dymisjonował i odchodzi zanim jego stanowisko pracy może zostać zlikwidowane. W takim przypadku maksymalny okres trwania umowy typu CDD nie może przekraczać 24 miesięcy i musi być określona konkretnymi datami. Niedopuszczalne jest uzależnienie okresu trwania CDD dla takiej przyczyny bez sprecyzowania daty wyznaczającej koniec umowy.
 1. Oczekiwanie na moment podjęcia pracy przez pracownika już zatrudnionego na umowę CDI, który nie może na razie tej pracy podjąć. Na przykład gdy pracodawca zatrudnił osobę mogącą podjąć pracę dopiero za 2 miesiące. Umowa CDD podpisana dla takiej przyczyny może trwać maksymalnie 9 miesięcy a jej okres musi być zdefiniowany konkretnymi datami lub określać ilość dni, tygodni lub miesięcy.

Wszystkie inne przyczyny podpisania umowy CDD w CESU są nielegalne.

UMOWA CDD MUSI BYC SPISANA

Umowa CDD musi być obowiązkowo spisana i podpisana bez względu na to, jaką potrzebą jest podyktowana.

Poza tym umowa CDD musi być podpisana najpóźniej 48 godzin od chwili podjęcia pracy. Jeśli zostanie podpisana później, można ja uważać za umowę CDI.

OKRES PROBNY

Okres próbny musi być jasno i jednoznacznie określony w umowie. W przeciwnym razie można go uznać za nieistniejący.

Jego okres trwania zależy od przewidzianego okresu trwania umowy i wynosi :

 • 1 dzień dla każdego pełnego tygodnia umowy i maksymalnie 2 tygodnie, dla umowy podpisanej na okres nie przekraczający 6 miesięcy,
 • 1 dzień liczony za każdy tydzień umowy i maksymalnie 1 miesiąc dla umowy podpisanej na okres przekraczający 6 miesięcy.

Wymiar godzin przewidziany w umowie nie ma wpływu na długość trwania okresu próbnego, jest on taki sam dla pełnego etatu i dla etatu w niepełnym wymiarze godzin.

Bez względu na okres trwania umowy CDD, okres próbny nie może być wznowiony (przedłużony).

JAKIE INFORMACJE POWINNY FIGUROWAĆ W UMOWIE CDD ?

Oto elementy, które umowa CDD powinna obowiązkowo zawierać :

 • Powód, dla którego umowa została zawarta. Musi on być określony dokładnie, w sposób, który nie wzbudza wątpliwości co do jego tymczasowego charakteru ani co do jego rzeczywistego istnienia.
 • Imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska pracy (funkcji) pracownika który jest zastępowany, o ile przedmiotem umowy jest zastępstwo.
 • Data rozpoczęcia obowiązywania umowy i data jej zakończenia lub minimalny okres jej obowiązywania w przypadku, gdy data zakończenia umowy jest uzależniona od nastąpienia wydarzenia, którego daty pracodawca nie zna w momencie podpisania umowy.
 • Nazwa stanowiska pracy zatrudnionego tymczasowo pracownika
 • Czas trwania okresu próbnego
 • Istnienie ewentualności wznowienia tej umowy
 • Wysokość wynagrodzenia brutto i netto
 • Godziny pracy i możliwość zaistnienia godzin odpowiedzialnej obecności czy pracy w nocy
 • Dni tygodniowego odpoczynku
 • Ewentualne wynagrodzenie w naturze
 • Ewentualna konieczność prowadzenia samochodu
 • Podanie nazwy Umowy Zbiorowej której podlega umowa CDD
 • Miejsce pracy
 • Dni świąteczne pracujące
 • Klauzula przewidująca możliwe modyfikacje w powierzonych obowiązkach lub godzinach pracy, jeśli w momencie jej podpisywania wiadomo, że taka konieczność zaistnieje.

PREMIA NA ZAKOŃCZENIE UMOWY CDD

Umowa typu CDD, z racji tego że nie zapewnia bezpieczeństwa zatrudnienia, rekompensuje tę niedogodność premią, która zostaje wypłacona w chwili zakończenia umowy. Nazywa się ona „Prime de fin de contrat” lub potocznie „Prime de précarité”. Wynosi ona 10% płacy brutto za cały okres trwania umowy (wraz z 10% z racji urlopu wypoczynkowego) i należy się w każdym przypadku oprócz dwóch:

 • Jesteś studentką i podpisałaś umowę CDD na okres wakacji szkolnych lub akademickich lub na okres ferii
 • Twój pracodawca zaproponuje Ci umowę na okres nieokreślony( CDI) na zakończenie umowy CDD. W takim przypadku, bez względu na to czy zaakceptujesz propozycję czy odmówisz, premia się nie należy.

Możesz skonsultować Model umowy CDD, w którym podałam wyjaśnienia dotyczące większości paragrafów.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
14 komentarzy do CESU : umowa zlecenie czyli CDD

 • Agnieszka  pisze:

  Dzień dobry. Interesuje mnie czy w prawie francuskim istnieje możliwość zerwania umowy z pracodawcą w trybie natychmiastowym. Proszę o odp. lub dłuższą formę w postaci postu, który wyjaśni cąły ten proces

  • Bożena  pisze:

   Bardzo rzadkie są przypadki, gdy okres wypowiedzenia nie obowiązuje. Są to następujące sytuacje :

   • Obie strony uzgodnią polubownie, że pracownik zostanie zwolniony z okresu wypowiedzenia i rozwiązanie umowy nastąpi natychmiast albo w uzgodnionym terminie.
   • Pracodawca zwolni pracownika z obowiązku odbycia okresu wypowiedzenia ale musi mu wypłacać pensję tak długo, jak długo trwa okres wypowiedzenia.
   • Pracodawca zwolni pracownika z powodu poważnego przewinienia („faute grave” albo „faute lourde
   • Pracownik jest niezdolny do pracy (np. z powodów zdrowotnych – inaptitude professionnelle)
   • Pracownik zaakceptował umowę CSP (contrat de sécurisation professionnelle) w ramach zwolnienia z pracy z przyczyn ekonomicznych czyli trudności ekonomicznych firmy
   • W przypadku gdy kobieta będąca w ciąży chce rozwiązać umowę o pracę
   • W przypadku gdy kobieta będąca na urlopie macierzyńskim chce rozwiązać umowę o pracę gdy urlop jej się skończy.
   • Pracownik, który wziął urlop na otwarcie działalności gospodarczej chce ostatecznie rozwiązać umowę o pracę aby prowadzić swą działalność.
   • Pracodawca postawił pracownika w sytuacji uniemożliwiającej mu odbycie okresu wypowiedzenia. Np. zlikwidował stanowisko pracy recepcjonistki i nie ma ona gdzie się podziać w trakcie okresu wypowiedzenia. Wtedy może ona przerwać pracę ale pracodawca jest zobowiązany wypłacić jej sumę, odpowiadającą okresowi wypowiedzenia.

   Wszystkie te sytuacje załatwia się obowiązkowo piśmie, nic nie może pozostać w sferze niepisanej umowy.

 • Piotr  pisze:

  Witam, poszukuje osoby która była by wstanie przeczytac umowe o prace CDD i powiedziec jak ja zakonczyc aby wszystko bylo zgodnie w prawem. Oraz jakie kroki podjąć aby móc przejesc na okres bezrobotny i czy jest możliwość otrzymywania bezrobotnego po tym czasie.

  Pozdrawiam

  • Bożena  pisze:

   Kontrakt CDD zobowiązuje do wywiązania się z okresu zatrudnienia jaki został w nim przewidziany i nie można go rozwiązać z jakiegokolwiek powodu (chcąc być w porządku wobec prawa i nie narażając się na represję ze strony pracodawcy).
   Istnieje jednak 5 przypadków stanowiących wyjątek :

   1. Rozwiązanie za porozumieniem stron (rupture négociée) wymagające spisania porozumienia. Porozumienie takie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia „prime de fin de contrat”
   2. Rozwiązanie umowy z powodu siły wyższej (La rupture pour force majeure), np. katastrofa powodująca całkowite zniszczenie formy zatrudniającej.
   3. Rozwiązanie z powodu poważnego przewinienia pracownika (La rupture pour faute grave). „Prime de fin do contrat” przepada ale nie urlopowe (indemnité de congés payés).
   4. Rozwiązanie z powodu zatrudnienia gdzie indziej na umowę CDI (na czas nieokreślony). Pracownik musi dostarczyć dowód na zatrudnienie go na umowę CDI. Okres wypowiedzenia jest wymagany (jeden dzień za każdy przepracowany tydzień i maksymalnie dwa tygodnie). „Prime de fin do contrat” nie przysługuje w takim przypadku.
   5. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę z powodu niezdolności zdrowotnej do pracy (La rupture pour inaptitude du salarié) stwierdzonej przez lekarza medycyny pracy.
   Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych należy przepracować niezbędne minimum dni lub godzin. Proszę przeczytać wpis na blogu na ten temat.

 • Mariusz  pisze:

  Witam jestem zatrudniony na czas określony we Francji!3lata pracuje na tej samej zasadzie!Co miesiąc pracodawca wypłacał mi pensje w której zawarte bylo10℅ tzw wypoczynkowe!A także na zakończenie kontraktu średnio2-3 miesiące 10℅ od zakończenia kontraktu!Od dwóch miesięcy niewypłacalności mi 10℅wypoczynkowe bo twierdzi że się nie należy!Czy to jest legalne?Zgodne z prawem pracy?Proszę o pomoc w tej sprawie

  • Bożena  pisze:

   Wszystko zależy od tego w jakiej branży Pan pracuje. Jeżeli Pana umowy dotyczyły na przykład pracy sezonowej, to „prime de fin de contrat” rzeczywiście nie obowiązuje. Nie sprecyzował Pan nic na temat branży ani charakteru pracy więc nie mogę odpowiedzieć. Sporo informacji na temat tej 10%-owej premii podałam we wpisie jej dotyczącym : http://francjapoprostu.com/cdd-premia-zakonczenie-umowy/

   Zachęcam do lektury.

 • Sylwia  pisze:

  Dzień dobry, jestem zatrudniona na umowę CDD od 25.01.2016r (Contract de travail a duree determinee et a temps partiel), mam 24 godziny tygodniowo. Chcę zakończyć teraz pracę, pracodawce poinformowałam 3 miesiące wcześniej. Czy jest możliwość zerwania kontraktu za porozumieniem stron oraz otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych ? Zaznaczę że w umowie nie miałam daty zakończenia pracy.

  • Bożena  pisze:

   Dobrowolne rozwiązanie umowy o pracę pozbawia prawa do zasiłku.
   Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dające prawo do zasiłku dotyczy jedynie umowy CDI.
   Umowę CDD można rozwiązać polubownie ale nie jest to ta sama procedura co w przypadku CDI i nie daje prawa do zasiłku.

 • Emila  pisze:

  Jestem na umowie CDD i pytanie jeżeli 1 maja jest wolny i powinnam mieć zapłacone za niego. Dlaczego szef mi nie płaci? I to od kilku lat…

 • Monika  pisze:

  Dzien dobry
  Mam takie pytanie od 3 lat pracuję na chèque emploi service. Nigdy nie miałam spisane umowy z tą panią tylko słownie miałyśmy ustalone że praca jest na okres 4 lat do momentu jak jej córka pójdzie do collegue. Teraz z dnia na dzień powiedziała mi że mnie już nie potrzebuje i mnie zwolniła. Bo starszy syn ma możliwość odbierać siostrę. Moje pytanie jest takie czy faktycznie miała do tego prawo nie informując mnie wcześniej i czy po takim czasie nie należy mi się jakaś odprawa. Dziekuje za odpowiedz

  • Bożena  pisze:

   Dzien dobry
   Mam takie pytanie od 3 lat pracuję na chèque emploi service. Nigdy nie miałam spisane umowy z tą panią tylko słownie miałyśmy ustalone że praca jest na okres 4 lat do momentu jak jej córka pójdzie do collegue. Teraz z dnia na dzień powiedziała mi że mnie już nie potrzebuje i mnie zwolniła. Bo starszy syn ma możliwość odbierać siostrę. Moje pytanie jest takie czy faktycznie miała do tego prawo nie informując mnie wcześniej i czy po takim czasie nie należy mi się jakaś odprawa. Dziekuje za odpowiedz

   O tym czy powinna Pani posiadać spisaną umowę czy nie decyduje ilość pracowanych godzin tygodniowo u tej Pani. Poczynając od 8 godzin tygodniowo umowa powinna zostać spisana ale nie jest to legalnie wymagane. Niezależnie jednak od tego czy posiada Pani umowę czy nie, odcinki płacowe stanowią wystarczający dowód na to, że Pani pracowała bo zawierają niezbędne informacje.

   Legalne zwolnienie pracownika powinno odbyć się za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Okres wypowiedzenia i odprawa powinny być respektowane. Jest ewidentne, że Pani pracodawczyni dopuściła się wykroczenia bo zwolniła Panią w sposób nielegalny.
   Proszę poczytać na blogu artykuły na temat umowy o prace, zwłaszcza te poświęcone CESU czyli chèque emploi service. Na przykład „CESU : okres wypowiedzenia pracy przy umowie CDI »

 • Piotr  pisze:

  Witam, a jak to się na okresie próbnym? mam kontrakt CDD ale nie odpowiadają mi warunki pracy i chciałbym poszukać czegoś lepszego …problem w tym że pobieram zasiłek dla bezrobotnych , który mam jeszzce blisko na rok czasu. Czy rozwiązując umowę podczas okresu próbnego nie zostanie odebrany mi zasiłek? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

  • Bożena  pisze:

   Normalnie, nawet w okresie próbnym, dobrowolne rozwiązanie umowy o pracę pozbawia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

   Jednak fakt dobrowolności zerwania umowy o pracę w okresie próbnym nie jest brany pod uwagę jeżeli poprzednia praca zakończyła się zwolnieniem z inicjatywy pracodawcy lub rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron (rupture conventionnelle w przypadku CDI) albo gdy bezrobotny nie zapisał się w urzędzie pracy (Pôle emploi) po zwolnieniu go z poprzedniej pracy.

Napisz komentarz

....