Autoentrepreneur : Przywileje i Maksymalne progi obrotów

Przedsiębiorca | 2 komentarze

Samozatrudniający ma swoje przywileje. Aby ich nie utracić powinien poznać warunki umożliwiające korzystanie z nich. Artykuł ten udostępnia informacje, które każdy samozatrudniający powinien posiadać by uniknąć przykrych niespodzianek…

Zalety / Przywileje

Status Samozatrudniającego charakteryzuje uproszczenie formalności administracyjnych (rejestracja, deklaracje), korzystne składki socjalne i podatki oraz zwolnienie z podatku WAT).

Wyraża się to :

Ważnym przywilejem było dotąd zwolnienie z obowiązku rejestracji firmy w Registre du Commerce et des Sociétés i w niektórych przypadkach w rejestrze Répertoire des Métiers. Przywilej ten został jednak zniesiony i od 19 grudnia 2014 wszyscy Samozatrudniający, bez względu na to czy zajmują sie działalnością handlową czy rzemieślniczą, czy jest ona działalnością zasadniczą (jedyne źródło dochodów), czy tez dodatkową, są zobowiązani do zarejestrowania swej działalności w Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) lub w Répertoire des Métiers. Są oni jednak zwolnieni z opłaty związanej z rejestracją.

Wszyscy samozatrudniający mają rok czasu na zarejestrowanie swej firmy.

Autoentrepreneur może również skorzystać ze statusu EIRL (firma indywidualna o odpowiedzialności ograniczonej gdzie majątek firmy zapisany jest jako majątek specyficzny, w celu ochrony majątku osobistego), który omówię w osobnym artykule.

Nieduża działalność gospodarcza

Auto-entrepreneur jest odmianą statusu przedsiębiorcy indywidualnego (Entrepreneur Independent), stworzoną dla osób pragnących prowadzić niedużą działalność gospodarczą niewielkim nakładem kosztów.

Dotyczy każdej niezależnej działalności handlowej, rzemieślniczej i wolnych zawodów, o ile jej obroty roczne nie przekraczają :

82 200€ w przypadku :

 • handlu towarami, przedmiotami, żywnością na wynos i do konsumpcji na miejscu
 • wynajmu umeblowanych lokali mieszkalnych (pokoje w schronisku, pokoje prywatne, …).

32 900 € w przypadku świadczenia usług.

Wartości tych progów są aktualne do 2016 roku.

Działalność w ramach tego statusu może mieć charakter mieszany, na przykład połączenie sprzedaży ze świadczeniem usług. Wtedy obroty za całokształt obu działalności nie mogą przekraczać 82 200€ rocznie, w tym obroty z usług stanowić mogą maksymalnie 32 900€. Natomiast w przypadku połączenia dwu działalności podlegających temu samemu progowi, obroty globalne nie mogą przekraczać 82 200€ lub 32 900€, w zależności od natury działalności (handel czy usługi).

Samozatrudniający sektora budowlanego oraz niektórzy rzemieślnicy kwalifikują się do działalności mieszanej o ile dostarczają materiałów wchodzących w skład wykonanego dzieła. Należą do nich : murarze, stolarze, malarze, ebeniści, itd. Natomiast jeśli działalność ogranicza się do wykonawstwa, z udziałem jedynie materiałów pomocniczych (np. szewc, tapicer, krawiec, itp.), wtedy działalność nie może przekraczać 32 900€.

Te same zasady dotyczą Samozatrudniających w dwóch różnych dziedzinach nie mających z sobą nic wspólnego. W takim przypadku powinny być prowadzone osobne księgi obrotów.

Progi dotyczące pierwszego i ostatniego roku działalności.

Pierwszy rok

Próg 82 200€ i próg 32 900€ odpowiadają obrotom zainkasowanym podczas jednego pełnego roku cywilnego. Jeśli założysz działalność w trakcie roku, Twoje obroty musza proporcjonalnie odpowiadać wyznaczonemu progowi.

Do obliczenia progu wyznaczonego przez datę Twojego rozpoczęcia działalności należy zastosować równanie :

(Wysokość progu za pełny rok / 365 dni w roku) x Ilość dni działalności w roku rozpoczęcia

Np. jeśli rozpocząłeś działalność usługową 1 maja 2014, uwzględniasz w ustaleniu Twojego progu 245 dni kalendarzowych (3×30) +(5×31) :

(32 900 / 365) x 245 = 22 084 €

Ostatni rok

Jeśli zamkniesz działalność gospodarczą w trakcie roku, Twoje obroty również muszą opowiadać wartości proporcjonalnej do daty zakończenia, na bazie progu odpowiadającemu Twojemu rodzaju działalności : 82 200 € lub de 32 900 €.

Okres tolerancji

W przypadku przekroczenia progu en 2014 roku, możesz nadal korzystać ze statusu Auto-Entrepreneur’a o ile Twoje obroty nie przekroczą :

90 300€ dla działalności odpowiadającej progowi 82 200€

34 900€ dla działalności odpowiadającej progowi 32 900€

Trzeba jednak wiedzieć, że tolerancja ta nie dotyczy pierwszego roku działalności.

Jeśli Twoje obroty przekroczą próg proporcjonalny do daty rozpoczęcia działalności w pierwszym roku, tracisz tym samym prawo do systemu fiskalnego, z którego mogą korzystać samozatrudniający się.

Natomiast jeśli Twoje obroty przekroczą w pierwszym roku próg tolerancji (90 300 € lub 34 900€) proporcjonalny do daty rozpoczęcia działalności, nie tylko tracisz prawo do systemu fiskalnego micro-entreprise już od 1-ego stycznia roku, w którym nastąpiło takie przekroczenie ale masz również obowiązek uwzględniać podatek WAT (TVA) na fakturach, które wystawiasz swoim klientom.

Co tracisz na skutek przekroczenia progu w 2014 ?

Jeśli Twoje obroty w 2014 przekroczyły próg właściwy Twojej działalności (82 200 € lub 32 900 € lub proporcjonalnie mu odpowiadający) i w 2015 zeszły poniżej progu, w roku 2015 masz nadal prawo korzystać z systemu Autoentrepreneur’a.

Natomiast jeśli Twoje obroty w 2014 przekroczyły próg właściwy Twojej działalności (82 200 €  lub  32 900 € lub proporcjonalnie mu odpowiadający) i w 2015 roku utrzymują się na granicy tolerancji miedzy 82 200 € i 90 300 €, lub 32 900 € i 34 900 €, wtedy w 2015 roku możesz jeszcze korzystać z systemu Autoentrepreneur’a ale od 1 stycznia 2016 roku przechodzisz do systemu Firmy Indywidualnej (Entreprise Individuelle), co pociąga za sobą następujące konsekwencje :

 • Tracisz ulgę dotyczącą podatku WAT (TVA) i Twoje faktury muszą go uwzględniać
 • Przechodzisz do innego systemu podatkowego : podatek od rzeczywistego zysku w przypadku działalności handlowej lub rzemieślniczej lub systemu deklaracji kontrolowanej w przypadku wolnego zawodu (architekt, lekarz, itp.)
 • Masz obowiązek prowadzenia księgowości
 • Musisz uregulować składki do kasy emerytalnej

A gdy obroty przekroczą próg 90 300 et 34 900 € ?

 

Locksmith installs lock

 

Opuszczasz system podatkowy mikrofirmy (micro-entreprise) od 1 stycznia roku, w którym  nastąpi przekroczenie progu, z następującymi skutkami :

 • Twoje dochody zostaną opodatkowane według rzeczywistego zysku.
 • Jeśli Twoja działalność podlega już obowiązkowi WAT (TVA), faktury, które będziesz wystawiał od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie progu, muszą uwzględniać podatek WAT (TVA).
 • Będziesz jeszcze mógł korzystać z systemu mikrofirmy (micro-entreprise) do 31 grudnia roku bieżącego ale od 1 stycznia roku następnego Twoje składki społeczne i zdrowotne podlegać zaczną systemowi pracowników nienajemnych (Régime social des indépendants – RSI) nazywany potocznie „régime social des travailleurs non-salariés (TNS)”.
 • Od 1 stycznia bieżącego roku płatność podatkowa nie będzie już odbywać się w sposób retroaktywny. Twój podatek od dochodów w następnym roku zostanie pomniejszony o kwotę już wpłaconą z tytułu roku bieżącego.

Progi aplikowane dla samozatrudniającego nie mogą być pomniejszone o kwoty, jakie płacisz z tytułu składek.

Ile czasu można korzystać ze statutu Auto-entrepreneur’a ?

Nie istnieją żadne ograniczenia w czasie.

Natomiast istnieją sytuacje, które mogą pozbawić Cię prawa do korzystania z jego przywilejów. Należeć mogą do nich na przykład :

 • Przekroczenie progów (opisane wyżej)
 • Jesteś pracownikiem najemnym (salarié) i w Twojej umowie o pracę figuruje klauzula o wyłączności (clause d’exclusivité). Rok po otwarciu swojej działalności jesteś zobowiązany dokonać wyboru : albo rezygnujesz z pracy albo rezygnujesz z działalności gospodarczej.
 • Będąc pracownikiem państwowym możesz kumulować przez 3 lata zatrudnienie na pełen etat i niezależną działalność gospodarczą ale po upływie tego okresu musisz dokonać wyboru.
 • Jeśli nie masz żadnych obrotów podczas 24 miesięcy z rzędu, tracisz prawo do systemu micro-social do którego należy Auto-entrepreneur. W takim przypadku automatycznie zostajesz przekwalifikowany do systemu pracowników nienajemnych (Régime social des indépendants – RSI) nazywany potocznie „régime social des travailleurs non-salariés (TNS)”.
 • Jeśli deklarujesz obroty równe zeru lub nie deklarujesz ich wcale podczas dwóch lat cywilnych z rzędu (od 1 stycznia roku N do 31 grudnia roku N+1) kasa ubezpieczeniowa RSI może Cię skreślić ze swego rejestru.

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
2 komentarzy do Autoentrepreneur : Przywileje i Maksymalne progi obrotów

 • Mamka  pisze:

  chciałbym zapytać, w następującej sprawie:
  jestem micro-przedsiębiorcą od stycznia 2016 roku. profesja wolny zawód.
  wyczytałem Pani wyjaśnienia:

  od 19 grudnia 2014 wszyscy Samozatrudniający, bez względu na to czy zajmuja sie działalnościa handlowa czy rzemieślniczą, czy jest ona działalnością zasadniczą (jedyne źródło dochodów), czy tez dodatkową, są zobowiązani do zarejestrowania swej działalności w Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) lub w Répertoire des Métiers. Są oni jednak zwolnieni z opłaty związanej z rejestracją.

  czy w moim przypadku (wolny zawód, tłumacz) muszę również zarejestrować się w RCS? Jeżeli tak, w jaki sposob dokonuje się takiego zgłoszenia? (są oddziały terenowe, poprzez internet ect?)

  dziekuję

  • Bożena  pisze:

   Osoby uprawiające wolne zawody nie podlegają temu obowiązkowi.

Napisz komentarz

....