Obecność odpowiedzialna i godziny nocne

Praca | jeden komentarz

Szczególną formą aktywności przy pracy w systemie chèque emploi services są godziny obecności odpowiedzialnej. Jest to czas, który możesz przeznaczyć na własne sprawy prywatne (np. telefonować, oglądać telewizje, czytać, itp.), pod warunkiem, że pozostajesz czujna i w każdej chwili gotowa do interwencji w razie konieczności.

Obecność odpowiedzialna (Présence responsable)

Ta forma pracy dotyczy przeważnie czuwania nad osobą chorą lub starszą, czuwania nocnego, pracy stróża, itp., np. w czasie snu osoby będącej pod Twoją opieką, w czasie interwencji pielęgniarki, lekarza, terapeuty, itp.

Ilość godzin odpowiedzialnych może ewoluować w zależności od wielkości apartamentu czy domu, składu rodziny, itp.

Każda godzina obecności odpowiedzialnej jest wynagradzana w wysokości 2/3 Twojej taryfy godzinowej. W takiej też formie godziny obecności odpowiedzialnej są zestawione w rozliczeniu tygodniowym (np. 15 godzin obecności odpowiedzialnej jest liczone : 15 x 2/3 = 10 godzin pracy efektywnej). Taki rachunek jest bardzo przydatny dla pracodawcy chcącego zmieścić się w limicie 8 godzin nadliczbowych tygodniowo.

Jeśli kilka interwencji okaże się niezbędnych w czasie jednej godziny obecności odpowiedzialnej, należy przekwalifikować te godzinę na godzinę pracy efektywnej.

Godziny nocne

W przypadku pomocy domowej, godziny nocne są liczone od zachodu do wschodu słońca. Ich możliwość zaistnienia i ich ilość powinna być przewidziana w umowie o pracę. Wynagrodzenie za godziny nocne również powinno być wpisane w umowę. Jego wysokość jest uzgodniona w formie ryczałtu, tak by nie było ono niższe od minimum, które odpowiada 1/6 godziny pracy efektywnej zgodnej ze stawką zaszeregowania przewidzianej w układzie zbiorowym. Stawka ryczałtowa może ulegać podwyższeniu w zależności od natury i ilości interwencji.

Każde przebudzenie się osoby nad którą czuwasz nocą, zmuszające Cię do interwencji, pozwala przekwalifikować godzinę nocną w godzinę pracy efektywnej.

Jeśli natomiast jesteś zmuszona do interwencji kilka razy w nocy (ale nie co godzinę), wtedy masz podstawę, by wszystkie godziny nocne zostały przekwalifikowane w godziny obecności odpowiedzialnej. Tego typu sytuacja może być przejściowa. Z chwilą gdy stanie się notoryczna, należy zrewidować umowę o prace, np. sporządzić aneks (avenant au contrat de travail).

Godziny nocne nie mogą przekraczać 12 godzin z rzędu.

Każda godzina obecności w przedziale czasowym przekraczającym 12 godzin z rzędu jest kwalifikowana do godzin pracy efektywnej.

Pracodawca nie ma prawa oczekiwać więcej niż 5 nocy obecności z rzędu, oprócz szczególnych przypadków.

 

Przydał Ci się ten artykuł?


by otrzymywać następne.
Jeden komentarz do Obecność odpowiedzialna i godziny nocne

  • Krystyna  pisze:

    Bardzo przydatne informacje. Dziekuje

Napisz komentarz

....