Rozwiązanie umowy CDD

Praca | Brak komentarzy

W przeciwieństwie do umowy o pracę na czas nieokreślony (CDI), umowy zlecenie (CDD) nie można rozwiązać z każdego powodu. Jej rozwiązanie możliwe jest jedynie w pięciu ściśle określonych prawnie okolicznościach. Natomiast w okresie próbnym nie obowiązują żadne ograniczenia i rozwiązanie jest możliwe bez względu na powód.

Kodeks pracy przewiduje 5 następujących sytuacji umożliwiających legalne rozwiązanie umowy CDD :

Czytaj dalej...

Deklaracja podatkowa w 2017 roku

Podatki | 2 komentarze

Deklaracja podatkowa przez Internet jest obowiązkowa dla podatników, których dochody fiskalne (revenu fiscal de référence) figurujące w powiadomieniu podatkowym (avis d’impôt) z 2016 roku (czyli dochody fiskalne z 2015 roku) przekraczają 28 000€.

Podatnicy nie posiadający Internetu (np. osoby starsze lub osoby zamieszkujące regiony o słabym sygnale Internetowym) nie podlegają obowiązkowi deklaracji internetowej i mogą złożyć deklarację papierową.

Czytaj dalej...

Zwolnienie z pracy pracownika po wypadku przy pracy

Praca | Brak komentarzy

Jakie warunki musi spełniać procedura rozwiązania umowy z pracownikiem po wypadku przy pracy ? Jaka odprawa mu się należy ?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy jest chroniony przez prawo pracy i nie może zostać zwolniony w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jego umowa zostaje zawieszona na ten okres i należy mu się podwyższone świadczenie chorobowe z sécurité sociale. Procedurę uzyskania finansowania kosztów leczenia opisałam we wpisie poświęconym temu tematowi.

OBOWIAZKOWE WIZYTY LEKARSKIE

Nie może być mowy o jakimkolwiek zwolnieniu pracownika będącego ofiarą wypadku przy pracy bez dwóch obowiązkowych wizyt u lekarza medycyny pracy.

Czytaj dalej...

Rozwiązanie zawiązku partnerskiego Pacs

Różne | Brak komentarzy

Sposób rozwiązania związku Pacs zależy od przyczyny : rozwiązanie spowodowane zawarciem związku małżeńskiego, separacją lub śmiercią jednego z partnerów.

Rozwiązanie spowodowane zawarciem związku małżeńskiego

Rozwiązanie związku Pacs następuje automatycznie z urzędu jeśli partnerzy lub jeden z nich zawrze związek małżeński.

Data zawarcia małżeństwa stanowi jednocześnie datę rozwiązania Pacs’u.

Czytaj dalej...

Związek partnerski Pacs

Różne | 6 komentarzy

Związek partnerski Pacs (Pacte Civil de Solidarité) wymaga zredagowania i podpisania kontraktu (convention), który trzeba zarejestrować dostarczając odpowiednich dokumentów.

Podpisanie takiego związku jest możliwe zarówno dla związków heteroseksualnych jak i homoseksualnych.

Kto może podpisać PACS ?

Partnerzy muszą spełniać następujące warunki :

Czytaj dalej...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Praca | 18 komentarzy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (rupture conventionnelle) dotyczy jedynie umowy na czas nieokreślony (CDI) i powinno wynikać z obopólnej i dobrowolnej akceptacji, tzn. nie może być narzucone pracownikowi przez pracodawcę (i odwrotnie).

Umowy CDD nie można rozwiązać tą drogą.

Wszystkie dyspozycje prawne odnoszące się do takiego rozwiązania umowy o pracę zawarte są w 6 artykułach kodeksu pracy L. 1237-11 do L. 1237-16.

Czytaj dalej...

Jak wynająć mieszkanie z niskim czynszem ?

Mieszkanie | 3 komentarze

Jeżeli pracujesz w firmie zatrudniającej przynajmniej 10 pracowników, masz możliwość skorzystać z zasobów mieszkaniowych „1% logement” zwanych też „1% patronal” .

Wszystkie firmy sektora prywatnego (oprócz rolnego) zatrudniające co najmniej 20 pracowników płacą składki przeznaczone na fundusz PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction).

Kiedyś wysokość tych składek stanowiła 1% masy wynagrodzenia pracowników (obecnie 0,45%), stąd pochodzi nazwa tej polityki mieszkaniowej („1% logement” lub „1% patronal”).

W 2010 roku nazwę zmieniono na „Action logement”.

„Action logement” stanowi więc program zarządzania środkami finansowymi uzyskiwanymi w ramach wspomnianego wyżej PEEC i przeznaczonymi w dużej części na konstrukcję...

Czytaj dalej...